Тармақталған алгоритмдер
Презентация қосу
Түймекент орта мектебі

Информатика
9 сынып
Сабақтың тақырыбы:
“Тармақталған алгоритмдер”
Сабақтың мақсаты:
Білімділік:
Шартты операторлардың жазылу тәртібімен таныстыру, тармақталған
алгоритмдерді бағдарламалауды үйрету. Сабақтан алған теориялық
білімдерін жүйелі түрде тәжірибе жүзінде көрсете білу дағдыларын
қалыптастыру.

Дамытушылық:
Бағдарламалау тілінде жұмыс жасай білу дағдыларын, ойлау
қабілеттерін, өз білімдерін сауатты түрде жеткізе білуді, пәнге деген
қызығушылықты дамыту.

Тәрбиелік:
Оқушылардың белсенділігін арттыру, жұмыс жасау мақсатында
компьютерлік сауаттылыққа, өзара көмектесуге, өзін-өзі бағалауға
тәрбиелеу.
Үй тапсырмасы
Шамалар қалай бөлінеді?
Қандай шамалар айнымалы
деп аталады?
Қандай шамалар аргумент
деп аталады?
Қандай шамалар
аргументтің нәтижелері деп
аталады?
Алгоритмнің жалпы түрін
жазыңыз?
Алгоритм өңдейтін шамалар
қалай бөлінеді?
Шамалардың түрлері?
Бедербелгілік шамаларға не
кіреді және қалай
белгіленеді?
Айнымалы шамаларды жазу
үшін алгоритмде қандай
белгілеулер
пайдаланылады?
Заттық шамаларға не кіреді
және қалай белгіленеді?
Бүтін шамаларға не кіреді
және қалай белгіленеді?
Тармақталған алгоритмдер

Қадамдардың
Қадамдардың тізбектеп
тізбектеп орындалуы
орындалуы
кейбір
кейбір шарттарға
шарттарға байланысты
байланысты
болатын
болатын алгоритмдерді
алгоритмдерді
тармақталған
тармақталған алгоритмдер
алгоритмдер
деп
деп атайды.
атайды.
Тармақталу командасы (толымды)
Алгоритмдік тіл Блок - схема

иә жоқ
Егер <шарт> шарт
онда <1-серия>
әйтпесе <2-серия> 1-серия 2-серия
Болды

QBasic тілі

IF <шарт> THEN <1-серия> ELSE <2-серия>
Тармақталу командасы (толымсыз)
Алгоритмдік тіл Блок-схема

иә жоқ
Егер <шарт> шарт
онда <серия>
Болды серия

QBasic тілі

IF <шарт> THEN <серия>
Шарт өрнегін жазу үшін мынадай
салыстыру белгілерін пайдаланамыз:

Математика QBasic Сипаттамасы

= = Тең
< < Кіші
≤ <= Кіші немесе тең
> > Үлкен
≥ >= Үлкен немесе тең
≠ <> Тең емес
Мысал. Екі a және b сандары берілген. Екі
санның үлкенін табу программасы мен
блок-схемасын құрайық.
басы
REM ECY; енгізу a, b

INPUT a, b иә жоқ
a > b
IF a > b THEN max = a
ELSE max = b max = a max = b
PRINT “max=“ ; max
END
Шығару max

соңы
Сұрақ Жауап
1 Тармақталған алгоритм Қадамдардың тізбектеп орындалуы
дегеніміз не? ___________ байланысты
болатын алгоритм
2 Толық оператордың жазылу Егер шарттың мәні «ақиқат» болса,
түрі
_______________ , ал мән «жалған»
болса, _____________ орындалады.
3 Қысқа оператордың жазылу Егер шарттың мәні «ақиқат» болса,
түрі __________ , ал мән «жалған»
болса, ____________________
орындалады.
4 Егер
5 Онда
6 Әйтпесе
3-деңгей

2-деңгей

1-деңгей
1-деңгей
Өрнектерді QBasic тілінде жаз

2 2
( õ 5) à ( õ 1)
1. 4 2. 2
3àõ 2õ 1
2 деңгей.

Берілген функция:

x , егер х 0

Y
х , егер х 0
есептеп шығаратын программа құр.
3 деңгей.

Екі сан А,В берілген. Егер А<В теңсіздігі
орындалса, онда олардың
қосындысының мәнін, ал басқаша болса,
көбейтіндісін басып шығарыңдар.
Рефлексия
иә Сабақ жоқ
ұнады ма?

Ұқсас жұмыстар
ЕСЕПТЕУДІҢ АЛГОРИТМДІК ШЕШІМІ АЛГОРИТМДІК КҮРДЕЛІКТІ ТАЛДАУ
Қайталану саны белгісіз алгоритм құрылысы
Алгоритм және оның атқарушылары
Алгоритмдер туралы түсінік. Алгоритм күрделілігі
Алгоритмнің орындалу
Перевезти козу капустой
Қозғалмайтын электр зарядтарының электр өрісі
Алгоритм түсінігі
Шешілмейтін алгоритмдер туралы түсінік. Алгоритм .күрделілігі. Алгоритм түсінігінің функция түсінігімен байланысы. Алгоритмдік тіл және оны сипаттамалар
Кездейсоқ сандар
Пәндер