Мамандық таңдау ережесі
Презентация қосу
Менің
болашақ
мамандығым
Мақсаты:

Оқушыларға болашақ мамандық және оқу
бағдарын таңдауда көмектесу,
оқушылардың мамандық туралы
көзқарастарын дамыту, оқушылардың
кәсіби қызығушылықтары мен бейімділігін
анықтау, мамандық әлемі туралы
ақпарат алу арқылы, мамандық бағытын
таңдауда жауапты шешім
қалыптастыру.
Міндеті:
● Мамандықты талдай және білуге
үйрету;
● Оқушыны өзінің қабілетін , бейімін,

қызығулығын мамандыққа сай тани
білуге үйрету;
● Оқушылардың құптап отырған

мамандықтарына бағыт беру;
Бағдарлы оқыту дегеніміз не?
Бағдарлы оқыту – жалпы білім беретін
мектептің аға буындағы
мамандандырылған дайындық жүйесі
оқытуда даралауға
бағытталған,оқушыларды
әлеуметтендіруге және сондай-ақ
мектептің жоғары сатысы мен орта
және жоғарғы кәсіби білім берудегі
сабақтастықты жүзеге асыруға
бағытталған арнайы дайындау жүйесі.
Жасөспірім мамандыққа бейімделіп,оны
таңдау кезінде 3 факторды ескерген жөн:

● Өзінің жеке бас ерекшелігін,қабілеттері
мен мүмкіндіктерін,қызығушылығы мен
қажеттілігін;
● Мамандықтың жалпы адамға қоятын
талабын;
● Жоғарыда айтылған екі фактордың бір-
бірімен өзара үндестігі мен
сабақтастығын.
Адамның кәсіби өсу жолы:
● Ойынға дейінгі кезең – 3 жасқа дейін;
● Ойын кезеңі - 6 – 8 жас;
● Оқу әрекеттерін меңгеру кезеңі – 6 – 8 ,11 – 12
жас аралығы;
● Таңдау кезеңі -11 -12 ,14 – 18 жас аралығы;
● Кәсіби дайындық кезеңі – 15 – 18 ,16 – 23 жас
аралығы;
● Кәсіби шындалу кезеңі – 16 -23 жас және одан
жоғары;
Бағдар

Бір бағдарлы Көп бағдарлы

Жаратылыстану-
математика Қоғамдық-гуманитарлық

Бұл бағыт оқушылардан нәзіктік,
Бұл бағыт оқушылардан дәлдікті,
адамгершілікті,ақын жандылықты,
нақтылықты,ғылымилықты талап
шешендікті талап ететін болғандықтан,
ететін пән ретінді қарастырар болсақ,
әдебиет,қазақ тілі,тарих сабақтары
математика,физика,химия,биология,
басты назарда болғаны шарт.
география пәндері қажет.Бұл саланы
Бұл саланы таңдағандар
таңдағандар болашақта медицина,
болашақ тілші,әдебиет танушы,
кибернетика,экономика т.б.
аудармашы,журналист,лингвист,диктор,
салалардан биікте болуымыз шарт
логапет т.б. мамандық ала алады.
Мамандықты қалай таңдаймыз?

Мамандық дегеніміз – адамның
белгілі бір қызмет атқаруына
мүмкіндік беретін материалдық
не рухани өндірісте алған білімі
мен өмірлік дағғдысынын
жиынтығы
“Әріптерден басталатын
мамандық” жаттығуы

А, Д, Ж, И, С,
З, Ш, Т, М, Э
● Сен қандай маман болуды армандайсың?
● Адам өзін белгілі бір мамандыққа қашан,қалай
дайындауды керек деп ойлайсыңдар?
● Адам бірнеше мамандықты меңгерсе,оның
өмірі қандай болады деп ойлайсың?
● Қазіргі таңда біздің мемлекетімізге қандай
мамандар қажет деп ойлайсыңдар?
● Адам өз мамандығын таңдаған кезде,нені
басшылыққа алу керек деп ойлайсыңдар?
Мамандық таңдау ережесі:
● Барынша көптеген мамандықтарды
зерттеу керек және сіз тіршілік еткен
аймақта қандай мамандықтар
керектігін анықтау қажет
● Барынша өзіңе ұнамды және ыңғайлы
мамандықты таңдауың керек
● Өзіңнің болашақ мамандығыңды таңдай
отырып ойыңды жүзеге асыруда және
мамандықты жетік меңгеруде
табандылық танытуың керек
“Болашақта мен ... мамандығын
таңдаймын,себебі ... ”

Менің
болашақ
мамандығы
м

Ұқсас жұмыстар
КРЕДИТТІК ОҚЫТУ ЖҮЙЕСІН ЕНГІЗУ ДУАЛДЫ ОҚЫТУ
Жоғарғы сыныпта мамандық таңдау басты құндылық
Жоғары сыныпта мамандық таңдау басты құндылық
Болашақ мамандық
Мамандықтар жөнінде мәліметтермен бөлісу, еңбек нарығында енді ғана пайда болған мамандықтар жөнінде мағлұмат беру
Жоғарғы сыныпта мамандық таідау басты құндылық”
Химия пәні бойынша оқушыларды олимпиадаға дайындау жолдары
МАМАНДЫҚ ТАҢДАУ КЕЗЕҢДЕРІ
МЕНІҢ МАМАНДЫҒЫМ - МЕНІҢ БОЛАШАҒЫМ
Мамандық таңдау - ең жауапты іс
Пәндер