Жұмыстың өзектілігі
Презентация қосу
Адам тіршілігінің әр
түрлі салаларындағы
топырақтың рөлі

Орындаушы: Ауезхан Елдана
Жетекші: Наурзбекова Сара Азимхановна
Қостанай облысы, Қарасу ауданы
Мектеп: «Октябрь орта мектебі» ММ

Жұмыстың өзектілігі:
Адамзаттың топырақты игеруі, оны егіншілікке пайдалана білуі
және топырақтың пайдалы қазбаларды іздеудегі маңызы,
топырақтың түрлеріне байланысты олардың құнарлығының
әртүрлі болуын қарастыру.
Жұмыстың мақсаты: Жұмыстың міндеттері:

Топырақтың 1.Адамзаттың топырақты
тиімді пайдалана білуі.
шаруашылықтағы 2.Топырақтың адамзат
рөлін арттыру қоғамының басқа да тіршілік
мәселесін салалары үшін маңызын білу.
3. Топырақ мелиорациясы
қарастыру. мен тиімді пайдалану
проблемаларымен танысу.

Топырақ жер шарының
тіршілік дамыған
аймағы - биосфераның
негізгі компоненті.


Топырақтың табиғаттағы орны мен маңызы
Топырақтың атқаратын қызметтері

Бірінші және Екінші, топырақтың Топырақтың
ең бастысы- атқаратын басты қызметі – үшінші қызметі-
топырақтың
табиғаттағы үлкен атмосфера мен
жер бетіндегі
тіршілік геологиялық және кіші гидросфераның
қорегінің биологиялық зат химиялық
негізгі өзегі айналымының өзара қарым- құрамын
болуы. қатынасының тұруына әсер реттеуші болуы.
етеді.

Топырақтың төртінші Топырақтың бесінші қызметі –
органикалық пәрменді заттарды және
қызметі – биосфералық
олармен байланысқан химиялық
процестерді реттеуші энергияны жердің беткі қабатына
болуы. шоғырландырып жинауы.

Топырақтың пайдалы қазбаларды іздеудегі маңызы

Топырақта болып жатқан процестерді зерттеу гоехимиялық іздеу
әдістерін жетілдіру үшін маңызды. Бұл әдістер халық
шаруашылығының минерал шикізатқа мұқтаждығына
байланысты ерекше мәнге ие.
Минерал шикізат жер қойнауының терең не тайыз
тереңдігінде жатқандықтан, ғылымдар геохимиялық әдістерді
дайындап, топырақты зерттеп, пайдалы қазба кен орнының бар
жоғын анықтайтын арнайы аппараттар ойлап шығаруда.
Мысалы, топырақ ауасын зерттеп мұнай-газ жиналуын,
радиоактивті элементтер қорын анықтауға болады. Осындай
іздеу әдістерін дайындау үшін, топырақта жүретін процестерді
жақсы білу қажет. Сондықтан бұл салада топырақ танушылар да
үлкен қызмет етеді.
Жер қыртысы түзілу процестері
топырақтың беткі жыныстарының
физика-химиялық қасиеттерін
өзгертеді.

автомагристраль
аэродром теміржолдар

салу үшін инженерлік ізденістер жүргізген кезде
кейбір жер қыртысын түзуші процестердің
топырақтың құрылыстық сипаттамасына әсер
етуін бағалау өте үлкен маңызыға ие болып отыр


Е АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ М
Г Е
І ТОПЫРАҚ Д
Н
Ш
И
Б Қ
І
А
У
Ұ Ц
Л - Р И
Б Ы
І А
Қ
Л Н
К Ш
А
Ы
С
А

Топырақ
Барлық материалдық
игіліктердің көзі. Ол азық-
түлік, малға жем, киім
үшін талшық, құрылыс
материалдарын береді.

Егіншіліктің ең көп тараған жері
орманды далалық және далалық аймақтар.

Егін шаруашылығы – Қостанай облысының
Республика еңбек бөлінісінде орнын анықтайтын
маңызды экономикалық саласы. Облысымыз астық
дақылдарынан: жаздық бидай, күзгі қара бидай,
жаздық арпа, сұлы және басқа да дәнді-дақылдарды
Республикалық және әлемдік нарыққа шығаратын
еліміздің басты аймағы. Соның ішінде жаздық
бидайдың орны ерекше
ҚҰНАРЛЫЛЫҚ

топырақтың ең
басты, әрі ең
негізгі
агрохимиялық
қасиеті.

Топырақ құнарлылығын жақсартуға
бағытталған шаралар:

Топырақты дұрыс өңдеу системасын жүзеге
асыру
Дұрыс ауыспалы егіс жүйесін енгізу
Органикалық және минералды
тыңайтқыштарды дұрыс және тиімді қолдану
шаралары
Әртүрлі комплексті мелиорациялық
жұмыстарды жүзеге асыру

К.Маркс
Еңбек – байлықтың әкесі
болса , топырақ – анасы
деген.Ұқсас жұмыстар
Ғылыми мақалалардың түрлері
Кәсіпорындағы еңбек мотивациясы
Көмірсулар тақырыбы бойынша электрондық оқулықты құрастыру
Өнеркәсіптік кәсіпорынның инвестициялық қызметін талдау
Рефератпен жұмыс істеудің негізгі кезеңдері
Дағдарыс жағдайында шешім қабылдауды қолдау жүйелерінің ақпараттық жүйесін құру
БИОХИМИЯ ПӘНІНЕН ЖОБА ЖҰМЫСТАРЫН ҰЙЫМДАСТЫРУ
ЕКІНШІ РЕТТІ СЫЗЫҚТАР
Функцияны интерполяциялау» материалдары негізінде электрондық курс құру
Интернационал және псевдоинтернационал лексиканы аудару ерекшеліктері
Пәндер