Зерттеу мақсаты - Ақпаратты қорғау электронды оқулығын өңдеу және құру


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Электрондық оқулық

Э411 студенті: Сабитова К.Б.
«Ақпаратты қорғау» пәні ҚазИГЗУ
050602 «Информатика»
мамандығының студенттеріне
оқытылады
Оқыту процесінің зерттеу объектісі.
Жоғары білім беретін және орта
кәсіптік білім беретін мекемелер бұл
бағытты ұстанады. Зерттеу пәні
ретінде Білім беру процесіндегі
әдістемелік құрал болып табылатын
«Ақпаратты қорғау» электронды
оқулығы болып табылады. Зерттеу
мақсаты – «Ақпаратты қорғау»
электронды оқулығын өңдеу және құру
«Электрондық оқулық - бұл нақты пән
бойынша ақпараттық, график түрiнде,
әдiстемелiк және автоматты оқыту
программалық құралдарының
кешенi.» .
Электронды оқулықтың тиімділігі
практика жүзінде қайта байланыс
орнатуы;
қажетті анықтамалық ақпаратты іздеу
жылдамдығы (контекстік және таңдау
бойынша);
демонстрациялық мысалдар және
модельдер қамтылуы (ондағы көрсету,
айтып түсіндіріп беру мүмкіндігі)
жеке бақылау қамтылуы (тренаж, өзін-
өзі тексеру, тестілеу);
Қазіргі уақытта оқулыққа келесідей талаптар қойылады:
1. Таңдалған курс бойынша оқытылатын мәліметтер түрлері толық
құрылымдалған және ондағы жаңа түсініктер саны шектеулі болуы қажет.
2. Әр фрагментте текспен қатар аудио немесе бейне форматтағы ақпараттар
қамтылуы тиіс. ("бейне дәрістер"). Бейне дәрістердің қажетті элементтерінің бірі
дәрісті кез келген орыннан қайта көруге арналған айналдыру сызғышы болып
табылады.
3. Ал текстік мәніндегі ақпарат бейне дәрістер бөлімін қайталауы тиіс.
4. Күрделі модульдерді немесе құрылғыларды көрсету кезінде иллюстрацияның
элементтеріне курсормен жүргізген кезде түсініктемесі шығуы тиіс. (карта,
жоспар, схема, бұйымды жинау сызбасы, объектіні басқару пульті және тағы
басқа).
5. Мәтіндік бөлімде қажетті ақпаратты іздеуге кететін уақытты шегеруге
болатын көптеген сілтемелер қамтылуы тиіс. Дұрыс шешімнің бірі берілген
пәндік облысқа түсініктеме сөздігін кірістірілуі.
6. Қарапайым қосымшамен оқылуы күрделі болатын бөлімдерде бейне ақпарат
немесе анимациялар қосылуы тиіс. Мұндай жағдайда қолданушының кететін
уақыты қарапайым кітаппен салыстырғанда 5-10 есе азаяды. Адамға өмірі
көрмеген затты қарапайым сөзбен сипаттау мүмкін емес (құлама су, от және тағы
басқа). Бейне клипте уақыт масштабын азайтып, көрсету уақытын шегере алады.
7. Аудио ақпараттар көп жағдайда электронды оқулықтың таптырмас бөлімі

болып табылады.
Қойылған мақсатқа жетуге қажетті келесідей
тапсырмалар:
Зерттеу кемшілітеріне қатысты әдебиеттермен танысу;
Электронды оқыту ресурстарына қойылатын талаптармен
танысу;
Электронды оқулықтын құрылымды жобасын және
дизайнын жасау;
HTML тiлiнiң мысалының негізінде Web-беттің жасалуын
және басқа да Web- беттерді құру құралдарын меңгеру
Жиналған материалды жүйелеу, сандау және жiктеу;
Электрондық бiлiм беру ресурсын мазмұндамамен
толықтыру;
Оқу барысындағы электрондық оқулықтардың қолданылуы
бойынша жаттығу ұсыныстарын жасау.
Қойылған тапсырмалардың
шешiмдерiн табу мақсатында
электронды оқулықты жасауда Delphi
7.0 программалау тiлiн қолдандым.
Жұмысымның қорытындысы бiлiм
беру саласындағы оқытушылар
көмектесетiн материалдар, сонымен
бiрге осы курс бойынша материалдың
дербес зерттеуiнде студенттерге
қосымша ақпарат болатын «Ақпаратты
қорғау» электрондық оқулығын құру.
Данный электронный учебник
написан основе языков визуального
программирования и адаптирована под
современные операционные системы
Microsoft. Программа имеет приятный и
интуитивно понятный интерфейс и
реализована в виде приложения.
Программа может служить в качестве
учебного и проверочного пособия при
изучении темы курса “Защита
информации”, в качестве исходного
материала при работе с программной
средой Delphi, для самообразования и
в качестве дополнительного
материала.

Ұқсас жұмыстар
Менеджментті ақпаратпен қамтамасыз ету. Менеджменттегі коммуникация
Электрондық укіметтің қызметтері
“Ақпаратты қорғау” пәні бойынша электрондық оқулық әзірлеу
Қазақстан Республикасының Электрондық үкіметі
Графикалық деректер қорын басқару жүйесі
Электрондық үкімет қызметтері
Электронды құжат айналымы. Электронды оқулықтар дайындау туралы ақпарат
Есептеу жүйелерін вирустан
Ақпараттық жүйелер
Қорғау тәсілдері
Пәндер