Экономикалық теория
Презентация қосу
Тақырыбы: «Экономикалық теорияның пәні мен әдістері»

Орындаған: Утепбаева А.К.
Тексерген: Бегимбетова Р.К.

Қарағанды 2010
Кіріспе
Негізгі бөлім
1. Экономикалық теорияның пәні
2. Экономикалық теорияның даму кезеңдері
3. Экономикалық теорияның даму кезеңдері
4. Экономикалық теорияның функциялары
5. Экономикалық заңдар
Қорытынды
Пайдаланған әдебиеттер
Экономикалық байланыстар өнімдердің
өндірушілерден тұтынушыларға қозғалысын
қамтиды: бір жақтан, өндірушілер, басқа жақтан,
тұтынушылар арасында көп түрлі айырбас жүріп
отырады.
Осындай айырбас процестері қоғамдық еңбек
бөлінісімен белгіленеді. Бұл бір жақтан,
өндірушілерді ажыратады, еңюбек әрекеттеріне
сәйкес оларды бір-бірінен оңашаландырады.
Екіншіден, олардың арасында тұрақты
функционалдық қатынастар тудырады
Экономикалық теория тікелей
шаруашылық саясатында қолданылатын
дайын ұсыныс емес. Бұл ілім,
интеллектуалды құрал, ойлау
техникасынан гөрі, әдіс болып келеді де,
оны меңгеріп алуға, дұрыс қорытынды
жасауға көмек береді.
Экономикалық теория ресурстардың
шектелген жағдайында Қажеттіліктерді
қамтамасыз етуді көздеген, адамдар
мен топтардың материялдық игіліктер
мен қызметтерді өндіру, бөлу,
айырбастау және тұтынудағы іс-
әрекеттерін зерттеп, талдайтын
қоғамдық ғылым.
Экономикалық теорияның даму кезеңдері

Меркантилизм Байлық сыртқы сауда жасау нәтижесінде
Т. Мен, А. Монкретьен жинақталады. Зерттеу мақсаты – айналыс аясы

Физиократизм Өндіріс аясын зерттеу. Бірақ өндіріс аясы түсінігіне
Ф. Кенэ, А. Тюрго ауыл шаруашылығы жатқызылған
Өндіріс аясының зерттелуі. Еңбек – барлық тауар
Классикалық құндылықтарының негізі мен өлшемі. Экономиканы
саяси эканомия реттейтін заңдардың барлығы объективті болып
У. Петти, А Смит,
Д. Рикардо
келеді. Қоғамның барлық топтарының табыс
көздерін анықтау.
Қосымша құн теориясы. Қоғамның барлық
Марксизм
экономикалық құбылыстары талдауының классикалық
К. Маркс, Ф. Энгельс
тәсілдемесі
Маржинализм Экономикалық категорияларды зерттеу үшін шекті
К. Менгер, У. Джевонс шаманы пайдалану. Микроэкономикалық әдіс

Маржинализм Экономикалық категорияларды зерттеу үшін шекті
К. Менгер, У. Джевонс шаманы пайдалану. Микроэкономикалық әдіс
Экономикалық теорияның даму кезеңдері

Жаңа классикалық Қоғамдық нысанға тәуелсіз экономиканы зерттеу –
теория “экономикалық адамның” қылығы мен субъективті
А. Маршалл, А. Пигу себептері

Кейнсиандық Реттелмелі экономика теорияасы – мемлекеттің
Дж. М. Кейнс араласуы. Мокроэкономикалық тәсілдеме

Институционализм Экономикалық дамудың сипаттамасы, нарық бөлігі
Т. Веблен, У. Митчел, болатын экономикалық инситуттардың жүйесі болып
Д. Гэлбрейт табылады
Экономикалық категориялар-
адамдардың қоғамдық өндірістік
қатынастарының теориялық көрінісі.
Өндірістік қатынастардың мәнін ашу,
талдау нәтижесі экономикалық
категориялар болып табылады. Мысалы:
тауар, құн, қосымша құн, ақша т.б.
Экономикалық категорияларды жіктеп,
эканомикалық өмірдей құбылыстарды
сипаттап қорытындылауға көмектеседі.
Экономикалық теория

Микроэкономика Макроэкономика

Экономиканың жеке субъектілері
(фирмалар, салалар, т.с.с.) деңгей- Экономиканы жалпы
інде шектеулі ресурстарды тиімді зерттеу
пайдалану мәселелерін зерттеу

Негізгі категориялары

Өндіріс факторлары, Ұлттық табыс, жиынтық
шығындар, баға, сұраныс, сұраныс, инфляция,
ұсыныстар жұмыссыздық
Э Дерек негізіндегі
к Оң экономикалық қылық
о экономика туралы болжаулар.
н Экономика – дәл өзі
о
м
Елдің экономика туралы
и Нормативті бағалау пікірлер.
к экономика Экономикалық теория
а
негізіндегі кепілдемелер
ЭКОНОМИКА ҒЫЛЫМДАРЫНЫҢ ЖІКТЕЛУІ

Экономикалық теория

Жалпы Қолданбалы
Біріктірілген
экономикалық экономикалық
ғылымдар
ғылымдар ғылымдар

Экономикалық Салалық: Экономикалық
Функционалдық:
білімнің ауыл шаруа- география,
қаржы, несие,
тарихы, шылығы, математикалық
маркетинг,
экономикалық денсаулық экономика
бухгалтерлік
тарих сақтау, экономикалық
есеп, т. б.
және т. б. сауда, т. б. құқық
Экономикалық теорияның функциялары

Экономикалық заңдарды, құбылыстарды
Танымдық зерттеу және түсіндіру

Іс жүзінде зерттелген объектілер теориясын
Практикалық қолдану. Мемлекеттік экономикалық саясаты

Экономиканың және жалпы қоғам дамуының
Болжамдық ғылыми болжамын жасау

Ғылым негізінде қоғам өміріне белгіленген
Дүниетанымдық көзқарастар жүйесін құру

Экономикалық ғылымдар жүйесі үшін
Методологиялық теориялық және методологиялық негіз болады
ЭКОНОМИКА ҒЫЛЫМЫН ТАНУ ӘДІСТЕРІ

Экстраполяция Дедукция
Гипотеза
Индукция (болжам)
Болашаққа
Жалпы
лайықталған
ережелер
тенденциялар Көпдеген негізінде
негізіндегі деректаерді жеке Алдын ала
экономикалық зерттеу қорытынды тексерілмеген
даму нәтижесінде жасау қағида
болжамы жалпы
қорытынды
жасау
ҒЫЛЫМИ АБСТРАКЦИЯ ӘДІСТЕРІ

Бейтанымды, нақтылы Танымал, нақтылы

Эмпиризм – Эмпиризм –
бақылау, фактілерді теорияны фактілер
жинақтау арқылы тексеру

Талдау Синтез

Категориялар, заңдар
Экономикалық саясаттың негізгі міндеттері

Экономикалық Экономикалық субъектілерге шаруашылық практи-
еркіндік касында қылық түрлерін таңдау мүмкіншілігін беру
Экономикалық
Барлық халықтың өмірі мен әл – ауқатын жақсарту
өсу
Жұмыспен
қамтылу және Жұмыссыздықты табиғи деңгейде ұстап қалу
жұмыссыздық
Баға Инфляцияны азайту және қаржы саласындағы тұрақ-
тұрақтылығы тылықты қамтамасыз ету.
Қоршаған ортаны Экономикалық даму талаптарын және экологилық
қорғау қауіпсіздік нормаларын сақтау
Әлеуметтік-
Экономикалық Әлеуметтік қорғалмаған азаматтардың өмірлеріне
кепілділік қалыпты жағдай жасау

Әділ салық Табысы төмен тұрғындар топтары үшін салық
салу жеңілдіктерін енгізу
Адам қоғамы дамуының түрлі сатыларында өндіру,
бөлу, айырбас және материалдық игіліктерді тұтыну
салдарында қатынастарды анықтайды. Олар қоғамның
экономикалық өмірінің аса маңызды, тұрақты
құбылыстары мен процестерінің байланысын көрсетеді.
Экономикалық заңдар объективті сипатта болады, яғни
адамдардың еркі мен санасынан тәуелсіз туып, әрекет
етеді.
Экономиканың негізгі үш мәселесі

Не өндіру Осы мерзімде және қандай мөлшерде
мүмкінболатын тауар, қызмет өндіруі тиіс
керек?

Ресурстар қалай қисындастырылғанда таңдап
Қалай өндіру алынған тауардың қай нұсқасы қай
керек? технологиясымен өндірілер тиіс

Таңдап алынған тауарлар кімге арналып
Кім үшін шығарылған, олар қалай бөлінген,
өндіру керек? оны кім сатып алуы мүмкін
Экономикалық теория – бұл іргелі
экономикалық ғылым, әлеуметтік –
гуманитарлық және кәсіби
экономикалық білімнің негізі. Осы
тұрғыдан, экономикалық теорияны
қоғамдық байлықты және
экономикалық қатынастармен
экономикалық заңдарды зерттейтін
ғылым ретінде анықтауға болады.
Шеденов Ө.Қ Сағындақов Е.Н. Жүнісов Б.А
«Жалпы экономикалық теория» Ақтөбе -2004
«А – Полиграфия »
Я. Әбәкіров, К.Нәрібаев М.Есқалиев Е.
Жатқанбаев «Экономикалық теория негіздері»
Алматы «Еверо», 2005
С.Әкімбеков «Экономикалық теория» 2002ж
Смит А . Халықтар байлығының себептері
мен табиғатын зерттеу-М. 1962ж, 382бет

Ұқсас жұмыстар
Сот билігінің органдары
МЕМЛЕКЕТТІҢ ПАЙДА БОЛУ ТАРИХЫ
Экономикалық теорияның пәні мен әдістері туралы ақпарат
ЭКОНОМИКА ҒЫЛЫМЫН ТАНУ ӘДІСТЕРІ
Экономика негіздері пәні мен әдістері
ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТЕОРИЯНЫҢ ТАРИХИ ДАМУЫ
«Экономикалық теорияның пәні мен әдістері»
Экономикалық теорияның пәні және әдістері
Құқықтың пайда болуы және қалыптасу жолдары
Адамдар өмірі құбылмалы, күрделі және қайшылығы мол өмір
Пәндер