Тағамдық жұмыртқаны жұқпалы, инвазиялық және жұқпалы емес ауруларда ветеринариялық санитариялық сараптау
Презентация қосу
Қазақ Ұлттық Аграрлық Университеті

Тағамдық жұмыртқаны жұқпалы, инвазиялық және
жұқпалы емес ауруларда ветеринариялық санитариялық
сараптау
Орындаған: Ташкенбай Қ
Тексерген: Ақкөзова А

Алматы-2016
Қарастырылатын сұрақтар

Жұмыртқаның классификациясы және
тағамдық құндылығы
Құстардың жұқпалы аурулары кезіндегі
жұмыртқаны ветеринариялық санитариялық
сараптау
Құстардың инвазиялық аурулары кезіндегі
жұмыртқаны ветеринариялық санитариялық
сараптау
Құстардың жұқпалы емес аурулары кезіндегі
жұмыртқаны ветеринариялық санитариялық
сараптау
Құс шаруашылығы — ауыл шаруашылығының ең жаңа
және ең қарқынды дамып келе жатқан саласы. Құс
шаруашылығы дегеніміз – бұл елімізде ет және
жұмыртқа қорын жедел толықтыра алатын
шаруашылықтардың тез жетілетін саласы.
Құс шаруашылығының шоғырлануы және оның
өнеркәсіптік негізге көшірілуі құс еті мен жұмыртқаны
өндірудің іс жүзіндегі бүкіл технологиясын қамтитын
салаларды басқарудың бірқатар мәселелерін ғылыми
тұрғыда жетілдіріп, өндірістік сынақтан өткізуді талап
етеді. Өндіріс типті ірі шаруашылықтарда,
фабрикаларда құс еті мен жұмыртқа өндіру – осы
заманғы технологияның өндірістік қарқындылығы және
ырғақтылығымен, барлық цехтар және звенолардың
өзара байланыстылығымен, көп еңбек сіңіруді қажет
ететін жүйелерді жоғары дәрежеде механикаландыру
және автоматтандырумен, табындарды стандарттап,
біртектестендірумен сипатталады.
Жұмыртқа сарысы мен
Жұмыртқаның ақуыздың қорытылуы бірдей
классификациясы және емес. Жұмыртқа
тағамдық құндылығы. МЕМСТ сарысындағы лецитин-
27583 – 88 байланысты протеинді комплексінің бар
жұмыртқаларды сақтау болуы нәтижесіндегі
ұзақтығы мен сапасына жұмыртқа сарысының
жоғарғы эмульгирленуі мен
байланысты диеталық және
дисперстігі салдарынан
асханалық деп жіктейді.
қандай күйде болса да
Жұмыртқаны салмағына (шикі, қуырылған немесе
байланысты: таңдамалы, суға пісірген) қорытылуы
бірінші және екінші мен сіңірілуі жақсы жүреді.
категорияға жіктейді. Жұмыртқа сарысының
Таңдамалы жұмыртқа үшін: бір жақсы қорытылуы мен
жұмыртқа салмағы 65 г, 10 сіңірілуі оны бағалы
жұмыртқа массасы 660 г кем тамақтану азық-түлігі деп
емес, 360 жұмыртқа массасы атайды. Жұмыртқа сарысын
қарапайым кулинарлық
23,8 кг кем болмауы керек;
өңдеуден өткізгенде өзінің
бірінші категориялы 55 г, 560 г,
қоректік құндылығын
20,2 кг, екінші категориялы – 45 жоғалтпайды, бірақ ұзақ
г, 460 г, 16,6 кг кем болмауы уақыт және күшті
қажет. қыздырғанның нәтижесінде
кейбір төмендеулер пайда
болады.[
Құстардың жұқпалы аурулары кезіндегі жұмыртқаны
ветеринариялық санитариялық сараптау. Құстың жұқпалы
ауруларына әртүрлі бактериялар, вирустар, хламидиялар тудыратын
аурулар жатады. Құстардың жұмыртқасы адамның сырқаттануының
себебі болып табылады. Жұмыртқаның құрамына микроағзалардың
кіруінен сақтайтын механикалық және химиялық жүйесіне
қарамастан (жұмыртқа қабығы, қабық үсті және қабық асты
қабықша, ақуыз лизоцимі, ақуыздың авидині) жұмыртқа ішіне
микробтар түсіп кетуі мүмкін. Жұмыртқаны сақтау жағдайына
байланысты жұмыртқа қабығының үстінде ауалық, топырақтық және
сулы микрофлорасы болу мүмкін. Жұмыртқа үстінде көбінесе: В.
ргоteus vulgaris, B. Coli communis, B. subtidis және т.б кездеседі. Бұл
бактериялар клоакадан өткен кезде жұмыртқаға түседі. Суда жүзетін
құстар өздерінің жұмыртқаларын лас, дымқыл және тұрып қалған
судың жанында басқанда сальмонеллалармен зақымдалады. Жаңа
ғана шыққан жұмыртқаға микробтар ауамен ішіне кіруі мүмкін.
Жұмыртқа ішінің зақымдалуына сыртынан жұмыртқа қабығының
сыртқы қабықшасының бұзылуы, температураның өзгеруі және
жұмыртқаның сулануы әсер етеді.
Құстардың жұқпалы емес аурулары кезіндегі
жұмыртқаны ветеринариялық санитариялық
сараптау. Құстың жұқпалы емес ауруларына
витамин жетіспеушіліктері, уланулар және
радиациямен зақымданулары жатады.
Құстардың уланулары азықта, суда, ауада әртүрлі
токсикалық заттардың әсерінен сонымен қатар
оларды сақтау, қолдану аясы бұзылғанда және әр
түрлі улармен, пестицидтермен, гербицидтермен,
улы өсімдіктермен, улы саңырауқұлақтармен
зақымданғанда туындайды.
Сойғанға дейінгі және сойғаннан кейінгі
диагностикасы удың мөлшеріне, түсу ұзақтығына,
құстың төзімділігіне және т.б. байланысты.
Көбіне құстардың улануы фосфорорганикалық,
хлорорганикалық, азотты пестицидтердің әсерінен
болады.
Ветеринариялық – санитариялық сараптау.
Мұндай жұмыртқаларды нан пісіру және
кондитерлік өнеркәсіпте қолдануға рұқсат
етіледі (тоқаш, сухариктер, печеньелер,
сдоба). Жұмыртқаларды уландырғыш
заттардың белгілі мөлшері болған кезде
ғана қолдануға болады (1 – кесте).
Көрсеткіштер Мүмкін мөлшері Ескерту
мг/кг, аспау керек

Токсиндік элементтер 0,3
Қорғасын 0,1
Кадмий 0,01
Сынап 0,02
Антибиотиктер
Левомицетин Жіберілмейді 0,01 бірл/г кем
Тетрациклин тобы Жіберілмейді 0,01 бірл/г кем
Стрептомицин Жіберілмейді 0,5 бірл/г кем
Бацитрацин Жіберілмейді 0,02 бірл/г кем
Пестицидтер
Гексахлорциклогексан 0,1
ДДТ 0,1
Радионуклидтер, Бк/кг
Цезий - 137 80
Стронций – 90 50

1 – кесте. Жұмыртқаның қауіпсіздік көрсеткіштері.
Жұмыртқа дәмді де нәрлі тағам. Жұмыртқаны адам
организміне қажетті заттардың табиғи жиынтығы деп
есептеуге болады, оның құрамында ақзат, майлар, көмірсулар,
минералды заттар (кальций, фосфор, т.б.) бар. Сонымен бірге
жұмыртқа құрамында тіршілік үшін маңызы зор амин
қышқылдарының барлық жиынтығы бар.
Жұмыртқа ұзақ сақтауға келмейді. Қабығындағы
тесіктерінен ауамен бірге микробтар еніп оны тез бұзады.
Сонымен қатар құс жұқпалы, жұқпалы емес, инвазиялық
аурулармен ауырған жағдайда да, оның жұмыртқасына әсер
етеді.
Жұмыртқаны ветеринариялық – санитариялық сараптаудың
негізгі мақсаты – оған дұрыс санитариялық баға беру.
Назарларыңызға рақмет!

Ұқсас жұмыстар
ВЕТЕРИНАРИЯЛЫҚ САНИТАРИЯЛЫҚ САРАПТАУ пәні
Құс шаруашылығы
Құс шаруашылығы өнімдерін ветеринариялық санитариялық сараптау
Тауық жұмыртқасының құрылысы
Шартты патогенді микроорганизмдер тудыратын токсикоинфекциялар
Құс шаруашылығы өнімдерін инфекциялық аурулар кезінде ветеринариялық - санитариялық сараптау. Құс шаруашылығы өнімдерін инвазиялық аурулар кезінде ветеринариялық - санитариялық сараптау
Құс шаруашылығы өнімдерін инфекциялық және инвазиялық аурулар кезінде ветеринариялық - санитариялық сараптау
Балық өнімдерін балықтардың бактериалдық ауруларына байланысты сараптау және санитариялық бағалау
Қоян шаруашылығы өнімдерін жұқпалы аурулар кезінде ветеринариялық-санитариялық сараптау. Қоян сойыс өнімдерін жұқпалы емес аурулар мен жалпы және жергілікті патологиялық үрдістер болғанындағы ветеринариялық-санитариялық сарапталуы жайлы
Қояншаруашылығы өнімдерін жұқпалы ауру кезінде ветеринариялық-санитариялық сараптаулар
Пәндер