Кәсіпкерліктің жіктелуі
Презентация қосу
Кәсіпке
рлік
ВТ-941
оқцшысы
Мирас
Бақтығалиев
Кәсіпкерлік түсінігін алғаш рет
ағылшын
экономисті Ричард Контильон
17-18 ғасырдың басында енгізген.
Оның пікірінше, кәсіпкер — тәуекел
жағдайында іс-әрекетін
жүзеге асыратын адам.
Кәсіпкерлік дегеніміз — заңды тұлғаны
атынан және заңдық жауапкершілігімен
немесе азаматтың өз атынан,
өзінің тәуекелімен, сондай-ақ мүліктік
жауапкершілігімен жүзеге асырылатын
пайда табуға бағытталған
дербес бастамашылық қызметі.
Кәсіпкерлікті мынадай 4 кезеңнен
тұратын үрдіс ретінде қарастыруға б
1) жаңа идеяны іздеу және бағалау;
2) бизнес-жоспар жасау;
3) қажетті ресурстарды іздеу;
4) құрылған кәсіпорынды басқару.
Кәсіпкерлік қызметтің объектісі мен субъектісі
бір үрдістің екі жағы болып табылады.
Кәсіпкерлік қызметтің объектісі бұл кәсіпкердің
қызмет түрі болса, ал субъект осы
қызметпен айналысатын адам.
Кез-келген әрекет қабілетті азамат заң
шеңберінде кәсіпкерлік
қызметпен айналыса алады.
Кәсіпкерліктің жіктелуі:

Көлемі бойынша: шағын, орта, ірі;

Меншік нысаны бойынша: мемлекеттік, жеке меншік, шетел

Территориялық орналасуы бойынша: жергілікті, аймақтық,
халықаралық;

Салалық бағытына қарай: аграрлық, құрылыс, сауда;

Ұйымдық-экономикалық нысандары бойынша: концерн,
консорциум, холдинг, картель, синдикат, пул.
Қазіргі бәсекелік ортаның күшеюі және
айқынсыздық жағдайда кез-келген кәсіпкер
қызмет тәуекелсіз жүзеге асырылуы мүмкін е
Тәуекел — жоспарланған табыс көлемін ал
алмау, зияндар мен жоғалтулардың туында
ықтималдылығы. Кәсіпкерлік қызметті жүзе
асыру кезінде қандай да бір шамада
тәуекелдің болатыны анық.
Кәсіпкерлік қызмет жүйесіндегі
бизнес-жоспарлау
Жоспарлау — қазіргі экономика ғылымы
маңызды құрамдас бөлігі.
Жоспарлау — бұл «бизнес» жүйелерін
сыртқы ортаға бейімделуі.
Жоспарлау мақсаттарды
қалыптастыру, оларға жету басымдықт
әдістері мен құралдарын анықтау
процесін білдіреді.
Кәсіпкерлік қызметті қаржыл
Кәсіпорынның қаржы ресурста
шаруашылық субъектінің иеліг
қаражаттар жиынтығы. Ол кәсі
табысын қалыптастыру, бөлу және п
үрдісін көрсетеді, сондай-ақ, қар
міндеттемелерді орындауға және кеңей
өндірісті қамтамасыз етуге арн
Кәсіпкерлік қызметті қаржыландыру көзд
* Ішкі (жарғылық капитал, қосымша үстеме,
резервтік капитал, амортизациялық қор,
бөлінбеген пайда, басқа да көздер);

* Сыртқы (банк несиелері, бюджет қаражаттары,
бюджеттен тыс қорлардың қаражаттары,
бағалы қағаздар шығарудан түскен
қаражаттар, басқа да көздер).
Кәсіпкерлік аясындағы бәсек
Бәсеке — қандай да бір құндылы
иелену үшін индивидтер, топтар
қоғам арасындағы күрес;
бір мақсатқа жетуге мүдделі же
заңды және жеке тұлғалар
араcындағы бақталастық.
Бәсекелестік — дербес жасаған іс-әре
тиісті тауар нарығындағы тауарлар айн
жалпы жағдайына олардың әрқайсы
біржақты ықпал ету мүмкіндігін шек
нарық субъектілерінің жарыспалыл
Кәсіпкерлік құпия
Кәсіпкерлік құпия — таралуы зиян келт
кәсіпорынның қызметі туралы мәліметтерді ж
кәсіпорынның, кәсіпкердің заңмен қорғалаты
Ал коммерциялық құпия деп жариялау ол
мүдделеріне зиянын тигізетін фирма
кәсіпорын қызметі туралы мәліметті айт
Кәсіпкерлік мәдениеті мен эт
Кәсіпкерлік мәдениеті кәсіпкерлік қызметті
ұйымдастырудың ажырамас бөлігі болып табыла

Кәсіпкерлік мәдениет — субъектілердің кәсіпке
қызметті жүзеге асырудағы белгілі бір қалыптас
қағидалары, тәсілдері мен әдістерінің жиынты

Кәсіпкерлік этика — кәсіпкердің мінез-құлы
нормалары және оның жұмыс стилі мен замана
мәдени қоғамның талаптарына сәйкестігі.
Кәсіпкерлік қызметті тоқтату

Кәсіпкерлік қызметін тоқтатуы мен таратыл
бойынша өзіндік ерекшеліктері бар.
Дара кәсіпкерлік үшін де заңды тұлғалар үшін
кәсіпкерлік қызметті тоқтату 2 түрде: ерікт
және мәжбүрлі тәртіппен жүзеге асырылад
Барлық дамыған мемлекеттерде
сияқты біздің елімізде де
кәсіпкерліктің маңызы
мен ұлттық экономикадағы
рөлі жоғары.
Назар аударғандарыңыз

Ұқсас жұмыстар
Кәсіпкерліктің түрлері мен жіктелуі
Меншік түрлеріне бойынша жеке меншік
Кәсіпкерлік мәні, түсінігі, негізгі түрлері және ұйымдастырушылық нысандары
Кәсіпкерлік пәніне жалпы шолу
Кәсіпкерл
Кә сіпкерліктің мә ні мен мазмұ ны негізгі функциялары
Кәсіпкерлік жайында
КӘСІПКЕРЛІК ҚЫЗМЕТ ЖҮЙЕСІНДЕГІ БИЗНЕС - ЖОСПАРЛАУ ТУРАЛЫ
Кәсіпкерлік қызметті несиелеу
Жеке кәсіпкерліктің ұйымдастырушылық - құқықтық нысандары
Пәндер