Графикалық бейнелерді сақтау форматтары
Презентация қосу
Компьютерлі 10 20 30 40 50
к графика
Графикалық 10 20 30 40 50
бейнелерді
сақтау
форматтары
Corel Draw 10 20 30 40 50
Компьютерлік графика 10

Компьютерлік графика дегеніміз не?
Компьютерлік графика – әр түрлі кескіндерді
(суреттерді, сызбаларды, мультипликацияларды)
компьютердің көмегімен алуды қарастыратын
информатиканың маңызды саласы.
Компьютерлік графика 20
Компьютерлік графика бейнелеу тәсілі бойынша
нешеге бөлінеді?
Компьютерлік графикада бейнелену тәсіліне
байланысты растрлық, векторлық және
фракталдық графика болып бөлінеді.
Компьютерлік графика 30

Векторлық графика дегеніміз не?
Векторлық графика бұл - сызық, доға,
шеңбер және тікбұрыш сияқты геометриялық
объектілер жинағынан тұратын кескіндер.
Компьютерлік графика

Векторлық графиканың басты артықшылығы неде?
Векторлық графиканың басты артықшылығы оған
кескін сапасын жоғалтпай өзгеріс енгізуге,
орай кішірейтуге және үлкейтуге болатындығы.
Компьютерлік графика

Растрлық графиканың басты кемшілігі
Растрлық графиканың басты кемшілігі суреттерді үлкейтуге,
еңкейтіп қисайтуға болмайды. Егер бейнені кішкене ғана
қисайтатын болсақ онда бейне шеттері түзу сызық емес
«баспалдақ» болып қалады, ал бейнені үлкйтетін болсақ онда
оның сапасы нашарлайды. Себебі ол нүктелерден
тұрғандықтан, оны үлкейткенде нүктелер көлемі де үлкейеді.
Графикалық бейнелерді сақтау форматтары

Графикалық файлдар форматы деген не?
Графикалық файлдар форматы-файлда графикалық
ақпаратты сақтау тәсілін,сонымен қатар
ақпаратты сақтау формасын (қысу алгоритмін
қолдануды) анықтайды.
Графикалық бейнелерді сақтау форматтары

Қандай форматты қолдану арқылы BMP форматындағы
файлдын көлемі 10 – 500 рет аз файл алуға
болады?
JPEG форматы арқылы
Графикалық бейнелерді сақтау форматтары

PSD форматының басты кемшілігі?
Бұл форматта ақпаратты қысу алгоритмі жоқ
болғандықтан, файлдың үлкен көлемі болады,
сондықтан сурет жадыдан көп орын алады
Графикалық бейнелерді сақтау форматтары

Қысу алгоритмдерін ата
файлдарды архиватор-программалардың көмегімен
қысу
файл форматына енгізілген қысу алгоритмінің
көмегімен қысу
Графикалық бейнелерді сақтау форматтары

Қандай қысу алгоритм табылған тізбектерді кесте
түрінде сақтап,оларға неғұрлым қысқа маркерлер(кілт)
береді?
LZW(Lempel-Ziv-Welch) қысу алгоритмі
Corel Draw 10
Тақырып жолы
Corel Draw 20

Көпбұрыштың қабырғаларының саны нешеге дейін
өзгере алады?
Қабырғалардың саны 3-тен 500-ге дейін
өзгере алады
Corel Draw 30
Жұмыс
аймағы
Corel Draw 40

Қандай инструменттің көмегімен жұлдызша
салуға болады?
Көпбұрыштың көмегімен
Corel Draw 50
Саймандар
панелі

Ұқсас жұмыстар
Компьютерлік графиканың файылдық форматтары
Векторлық, растрлық графиканы құру және өңдеу программалары
Компьютерлік графика. Компьютерлік графиканың түрлері
Компьютерлік графика негіздері
Кеңістіктік талдау арқылы есептерді шешу
Мультимедиалық компоненттер
Компьютерлік графиканың түрлері: фрактальды, векторлық және растрлық графика
Компьютерлік графика
Акселератор және видеопроцессорлар
Ғылыми мәтіндерде кестелер мен сызбалардың қолданылуы
Пәндер