Әлеуметтік топтар
Презентация қосу
ҚОҒАМНЫҢ
ӘЛЕУМЕТТІК
ҚҰРЫЛЫМЫ

Орындаған: Б.Өскенбай
Әлеуметтік құрылым дегеніміз- әлеуметтік топтардың,
страталардың, таптардың және әлеуметтік институттардың
жиынтығы, олардың байланыстары, ара-қатынастары.
Әлеуметтік құрылымның басты негізгі элементтері - әлеуметтік
топтар, страталар, таптар. Әлеуметтік құрылымға кіретін үлкен
топ-ол тап. Тап деген ұғым екі мағына береді. –ші кең мағынада
тап дегеніміз- өндіріс құрал-жабдықтарына белгілі қатысы бар,
қоғамдық еңбек бөлінісінде нақтылы алатын орны бар, ерекше
әдістер арқылы алынатын табыстың өзіндік мөлшері бар үлкен
әлеуметтік топтар. Көбіне тап дегеніміз тар мағынада
Әлеумет деген қазақ сөзі халық
бұқарасы, көпшілік, жамиғат
мағынасында қолданылады, қандай
болмасын белгілі бір топқа біріккен
адамдардың жиынын көрсетеді.
Әлеумет сөзі шағын топтарға
қатысты да қолданыла береді.
Құрылым (лат. Structura – құрылу) –
жүйені құрайтын элементтердің
реттілік формасы.
Қандай қоғам болмасын, өзінің
бағыт алған саяси стратегиясына
қарамастан, таптардан, толып
Балалар,
Қалалықта жастар, орта Ерлер
р жастағылар,
егделер
Жасына қарай Жынысына Әйелдер
Ауылдықта Тұрған
қарай
р жеріне қарай

ӘЛЕУМЕТ

“Зиялылар Біліміне Меншікке Кәсібіне Фермерле
” қарай қатынасына қарай р
қарай

“жұмысшылар” Байлар Кәсіпкерлер

Кедейлер Жұмысшылар
Әлеуметтік топтар
Әлеуметтік
Жоғары тап
таптар
3-5% Ірі өнеркәсіп иелері,
жоғары лауазымды
шенеуліктер
Толық
материалдық
қамтамасыздық

Орта тап 80-85% Орта және шағын Қанағаттанарлық
бизнесшілер; ғылым, материалдық
өнер қайраткерлері, қамтамасыздық
дәрігерлер,
мұғалімдер, жоғары
маманданған
жұмысшылар
Төменгі тап 10-15% Жалақысы аз Материалдық
жұмысшылар; қамтамасыздық
жұмыссыздар; деңгейі төмен
түрлі
жағдайлармен
асырушысынан
айырылғандар
Әлеуметтік стратификация
ұғымы
Әлеуметтік стратификация -
адамдар арасындағы табиғи және
әлеуметтік теңсіздік, бұл олардың
иерархиялык сипаттағы әлеуметтік
өмірінен байқалады, аталмыш
тенсіздікке әр түрлі институттык
механизмдер қолдау көрсетеді және
оны реттейді, бұған қоса ол әрдайым
ұдайы жаңаланып, дамиды және
модификацияланады, бұлар кез
-келген қоғамның өмірін реттейтін
жағдай ретінде сипатталады және
Стратификация ұғымына
көзқарас:
П. Сорокин Ч.Кюранов
Н.Смелзер
Кез-келген
ұйымдасқан
әлеуметтік топ
әлеуметтік тұрғыдан Әлеуметтік
стратификацияланған стратификация- Стратификация
.Онда тұрақты тұтас қоғамдық теңсіздіктің бір
әлеуметтік топ құрылымдағы ұрпақтан келесі
болмаған және көлденең ұрпаққа берілуіне
болмайды.Жіктелмеге топтар жүйесін көмектесетін тәсіл.
н мүшелері шынайы білдіреді.
тең дәрежеде
болатын қоғам-ол
қиял.
Б.Барбер әлеуметтік
стратификацияның 6 өлшемін қарастырды:
Билік,күш-
қуат

Кәсіп рөлі
Білім алу-
беру
6-
өлшем
Этникалық Кіріс н\е
топ байлық

Діни-салттық
тазалық
Кесте 4
Жабық Ашық
қоғам
Қоғам
қоғам
Құлдық
дәуір

каста
сослови
е

тап

Ұқсас жұмыстар
Әлеуметтік топ түрлері
Әлеуметтік топтардың жіктелуі
Әлеуметтік мобильділік
Әлеуметтік стратификация - әлеуметтанудың орталық тақырыбы
Әлеуметтік топ түсінігіне анықтама
Қоғамның әлеуметтік құрылымы
Саяси жүйе түсінігі
Әлеуметтік құрылым және стартификация ұғымдары, олардың негізгі элементтері мен формалары
Әлеуметтік құрылым мен әлеуметтік институттар
Ұлтаралық қарым - қатынас
Пәндер