Химиялық реакциялардың теңдеулерін жазыңдар
Презентация қосу
§4.2. химиялық реакцияның
жылдамдығына әр түрлі
факторлардың әсері
Сабақ мақсаты:
химиялық реакциялардың
жылдамдығы туралы білімді тереңдету
және жүйелеу; химиялық
реакциялардың жылдамдығына әсер
ететін факторларды түсіндру;
әрекетесуші массалар заңы
тұжырымдау.
Сабақтың барысы:
үйымдастыру (2минут)
үй тапсырмасын тексеру. (5минут)
Жаңа сабақ. (30минут)
Жаңа сабақты бекіту. (5минут)
Үй тапсырмасы. (1минут)
Білімді бағалау. (1минут)
Сабақты қортыу. (1минут)
үй тапсырмасын тексеру:
Гомогенді және гетерогенді реакцияларға
бірнеше мысалдар келтіріңдер.Химиялық
реакциялардың теңдеулерін жазыңдар.
Гомогенді реакцияның жылдамдығын
сипаттайтын математикалық өрнекті
жазыңдар.
Гетерогенді реакцияның жылдамдығын
сипаттайтын математикалық өрнекті
жазыңдар.
Гетрогенді жүйеде әрекеттесу қандай негізгі
сатылардан тұрады? химиялық реакцияның
жылдамдығын лимиттеуші сатысы деген не?
Жаңа сабақ:
Әрекеттесуші заттар
табиғатының әсері
•Оттекттің сутекпен әрекетесуі тез өтеді,
оттек молекуласындағы байланысын бүзу
үшін 494 кДж/моль қажет.
• азоттың сутекпен әрекеттесуі өте баяу
жүреді. Азот молекуласындағы байланысты
бүзу үшін 942 кДж/моль энергия, Беріктеу
азот молекуласы реакцияға қиын түседі,
мұндай реакцияның жылдамдығы төмендеу
болады.
Концентрацияның
әсері.
Тәжірибе: аз мөлшерде ас
содасы салынған екі сынауыққа
жеке- жеке 1моль/л срке
қышқылынан 10мл және 0,1
моль/л срке қышқылынан 10мл
құйып, пайда болған
құбылысты бақылайық.
Реакцияда не байқалды?
Реакция Не
теңдеуі байқалды
жылда
мдығы
0,1моль/л

1моль/л
Температура мен қысым тұрақты болған жағдайда
заттың концентрациясы артса реакция жылдамдығыда
артады
Химиялық реакция барысы – реакцияға қатысақан
заттар молекуласындағы атомдардың қайтадан бірігіп
түзілген зат молекуласына айналыу барысы.
реакцияласудың алғы шарты- реакцияға қатысқан зат
молекуллалар арасындағы соқтығысу .
реакция тудыратын соқтығысу өнімді соқтығысу деп
аталады
өнімді соқтығуды тудыратын молекулаларды активті
молекулалар деп аталады. Энергиясы мен бағыты
болады.
мысалы:
Химялық реакция жылдамдығы
әрекеттесуші заттардың
концентрацияларының
көбейтіндісіне пропорционал.
Жалпы А + В = С + Б тендеуі бойынша жүретін
реакциялар үшін бұл заң мынадай теңдеумен
өрнектеледі:

мұндағы сА және св — А және В заттарының
концентрациясы, моль/л
Температураның
әсері
Тәжірибе: Мырыш тұйіршігін
фосфор қышқылмен
әрекеттескенде қандай құбылыс
пайда болады? егер
температураны артырсақ реакция
жылдамдығы қалай өзгереді?
Реакция теңдеуі Реакция Байқалған
жылдамдығы құбылыс

Қалыпты
температурада

Температураны
жоғарлатқанда
Температура реакция
жылдамдығына қалай әсері
етеді?
Жаңа сабақты
бекіту:
1. суретте көрсетілген бірнеше соқтығысыу болыуы
мүмкін, суретте молекуланың соқтығысуын
түсіндіріп беріңдер.
НI молекуласының ыдырау реакциясы
2HI = H2 +I2
2. Әрекеттесуші массалар заңы қандай
реакциялар үшін орындалады.
3. А + В = С + Б тендеуі бойынша жүретін
реакциялар үшін А заттың
концентрациясын артырсақ реакция
жылдамдығы қалай өзгереді?
4. SO + O =SO егер SO ның
2 2 3 2

концентрациясы 2минутта 6 моль/л ден
2 моль/л ге өзгерген химиялық реакция
жылдамдығын анықта?
Үйге тапсырма:

§ 4.2. №1,2,3,4
сұрақтар мен №5есеп
Сабақты
қортындылау.

Ұқсас жұмыстар
Реакция теңдеуін жазыңдар
Этиленнің формуласы
Стехиометрияның негізін қалаушы
Алкагеста болатын заттың химиялық қасиеттерін сипаттайтын реакция тендеулерін жазыңдар
Ерітіндідегі ион алмасу реакциялары
Бензолдың химиялық қасиеттері
Судың кермектігі және оны жою жолдары
Табиғаттағы металдар
Оттектің жалпы сипаттамасы. Оксидтер. Олардың атаулары
Натрий гидрокарбонатындағы натрийдің массалық үлесін есепте
Пәндер