Потенциалдық энергия өрнегі


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
§23.Энергияның сақталу
және бір түрден екінші
түрге айналу заңы
Сабақтың құрылымы:
1. Ұйымдастыру кезеңі:
2. Үй тапсырмасы: Қызығушылықты ояту.
3. Мағынаны түсіну.
4. Білімді бекітуге арналған есептер.
5. Тест тапсырмалары.
6. Анықтама кестесі.
7. Білімді бекітуге арналған тапсырмалар.
8. Үй тапсырмасы.
1. Дененің механикалық жұмыс жасай алу
қабілетін (механикалық энергия) деп атаймыз.
.............................................

2. Қозғалып келе жатқан дене энергиясын
(кинетикалық энергия) деп атайды.
.............................................

3. Денелердің өзара әрекеттесу энергиясын
(потенциалдық энергия) деп атаймыз.
.............................................
.........................
4. Энергияның өлшем бірлігі (Джоуль) ...
5. Потенциалдық және кинетикалық энергия
өзгерістері (жұмыс) ................. -ты береді.
1. Кинетикалық энергия өзгерісі
кезінде атқарылатын жұмыс А Е к Е к2 1

өрнегі:
2. Потенциалдық энергия өзгерісіА Е Е
кезінде атқарылатын жұмыс
п2 п1
өрнегі: m 2
Е
3. Кинетикалық энергия өрнегі : к

4. Потенциалдық энергия өрнегі: E п mgh
5. Механикалық энергия өрнегі: EТ Е к Е п
1. Садақтан вертикаль жоғары тартылған
жебенің ең үлкен көтерілу биіктігін
есепте. Жебенің бастапқы жылдамдығы
40 м/с
2. Массасы 2 кг дене жер бетінен 30 м
биіктіктен түседі. Дененің 15м және
жерге келіп түскендегі кинетикалық
энергиясын есепте
Мағынаны түсіну.
Жаңа сабақ :
Тұйық жүйе құрайтын және бірімен-бірі
тартылыс күші мен серпімділік күші арқылы
әрекеттесетін денелердің кинетикалық және
потенциалдық энергияларының қосындысы
тұрақты болады.

Eк2 Ек1 Еп2 Еп1
Табиғаттағы энергия
жоғалып кетпейді және
жоқтан пайда болмайды, ол
тек бір түрден екінші түрге
айналады.
Есеп шығару мысалы.
Массасы 250г дене 15м/с жылдамдықпен вертикаль жоғары
лақтырылды.
1. Дененің лақтырылған мезетіндегі кинетикалық
энергиясын;
2. Ең жоғары нүктедегі потенциалдық энергиясын;
3. Ең үлкен көтерілу биіктігін табу керек.
Білімді тексеруге арналған есептер:
I-деңгей
1. Жер бетінен 3,5 м биіктікке көтерілген массасы
6 кг дененің потенциалдық энергиясын
анықтаңыз.
2. 9 м/с жылдамдықпен қозғалатын 6 кг дененің
кинетикалық энергиясы неге тең ?
II-деңгей
1. Қатаңдығы 10 4 Н/м серіппе 3 см-ге сығылғанда
оның потенциалдық энергиясы қалай өзгереді ?
2. “Союз” сериялы ғарышкеменің массасы 6,6т болса,
оның орбита бойымен 7,8 км/с жылдамдықпен
қозғалғандағы кинетикалық энергиясы қандай?
(А.П.Рымкевич , Алматы “Рауан баспасы” 1998ж №340 есеп )
III-деңгей
1.Массасы 4 кг еркін түсіп келе жатқан
дененің жылдамдығы жолдың бір
бөлігінде 2-ден 8 м/с – қа дейін артты.
Осы жолдағы ауырлық күшінің
жұмысын табыңдар.
(А.П.Рымкевич , Алматы “Рауан баспасы” 1998ж №341 есеп )
Тест тапсырмалары.
1.Дененің потенциалдық энергиясы дегеніміз
A)дененің қозғалыс энергиясы.
B) дененің жылдамдығының өзгеру энергиясы.
C) серпінді деформацияланған денеің энергиясы.
D) ыстық дененің суық денеге берген энергиясы.
E) дене молекулаларының қозғалысымен байланысты
энергиясы.

2.Садақтан тік жоғары атылған жебе 10с өткенде жерге
түсті.Жебенің көтерілу уақыты
А) 10с В) 5с С) 3с
D) 4с Е) 2с
3. Дене импульсінің анықтамасына қай өрнек сәйкес
келеді?
А) а = F/m B) F·t
C) p = m·V D) F=ma E) mV2/2
4.Тұйықталған траектория бойымен ауырлық күшінің
жұмысы
A) mgh B) 0 C) –mgh
D) 2mgh E) mgh/2
5.Денеге әсер ететін ауырлық күшінің жұмысы
A) A = mgh1 – h2
B) A = – (mgh2 – mgh1)
C) A = mgh2 – mgh1
D) A = 0
E) A = mgh2
6. Қандай физикалық шамалар “ Дж” өлшем бірлігімен
өлшенеді?
А) күш импульсі в) күш моменті
с) дене импульсі д) күш E) энергия

7. Тұрақты күштің әсерінен дененің импульсі 4 с ішінді
20 кг·м/с – ке өзгереді. Бұл күш неге тең?
А) 5 Н В) 1 Н С) 3 Н Д) 4 Н E) 2Н

8. Механикалық энергияның сақталу заңы
A)E=mgh B) E=mv2 /2
C) Ek=Eт+Ep D) Eт=Ek+Ep E) Ep=Eт+Ek
9.Массасы 10 кг, жылдамдығы 36 км/сағ дененің
кинетикалық энергиясы
A) 12960 Дж B) 5000 Дж
C) 360 Дж D) 500 Дж
E) 180 Дж

10.Жұмысшы горизонталь 600Н күш жұмсай отырып,
жәшікті 3 м-ге жылжытқанда істейтін жұмысы
A) 200Дж B) 50Дж
C) 0,005 Дж D) 0
E) 1800Дж
Жауап кілті
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

С В C В В Е А Д Д Е
Анықтама кестесі
р.с физикалық белгіленуі Формуласы өлшем
шаманың атауы бірлігі
1 Дене импульсі
2 Күш импульсі
3 Күш жұмысы
4 Ауырлық күші
5 Серпімділік күші
6 Кинетикалық
энергия
7 Потенциалдық
энергия
Білімді бекітуге арналған тапсырмалар:
1. Дененің толық механикалық энергиясы дегеніміз не?
2. Толық механикалық энергияның сақталу заңы қалай
тұжырымдалады?

БҮҮ кестесін толтыру.
білетінім үйренгенім үйренгім
келетіні
Үйге тапсырма:
§23.Энергияның сақталу және бір
түрден екінші түрге айналу заңы.
20 жаттығу.
А.П.Рымкевич №345, №347

Ұқсас жұмыстар
Энергияның сақталу және айналу заңы
Механикалық энергия
Кинетикалық және потенциалдық энергия
Энергияның сақталу және бір түрден екінші түрге айналу заңы
Потенциалдық және кинетикалық энергия туралы ақпарат
Энергия. 9 сынып
Деформацияланған серіппенің потенциа
Дененің механикалық энергиясының өзгерісі атқарылған жұмыстың шамасына тең
Потенциалдық және кинетикалық энергия
Дене импульсінің өзгерісі
Пәндер