Бірөлшемді массив элементтеріне программа құру
Презентация қосу
Бірөлшемді массив
элементтеріне
программа құру
Лото

1 3 7
9 11
12 5
6 8 13 10 2
Лото

1 3 7
9 11
12 5
6 8 13 10 2
Лото

1 3 7
9 11
12 5
6 8 13 10 2
Лото

1 3 7
9 11
12 5
6 8 10 2
Лото

1 3 7
9 11
6 4 12
8 10 2
Лото

1 3 7
9 11
6 4 12
8 10 2
Лото

1 13

3 7
9 11
12 5
6 8 10 2
Лото

1 13

3 7
9 11
12 5
6 8 10 2
Лото

1 13

3 7
9 11
12 5
6 8 10 2
Лото

8 1 13

3 7
9 11
12 5
6 10 2
Лото

8 1 13

3 7
9 11
12 5
6 10 2
Лото

8 1 13

3 7
9 11
12 5
6 10 2
Лото

11 8 1 13

3 7
12 5
6 10 2
Лото

11 8 1 13

3 7
12 5
6 10 2
Лото

11 8 1 13

3 7
12 5
6 10 2
Лото

4 11 8 1 13

3 7
12 5
6 10 2
Listbox компонентінін List
қасиеті
Бірөлшемді массивтін жазылу
форматы
Қосындылардың бастапқы мәні
нешеге тең
Listbox компонентінін Additem
әдісі
Step операторының
атқаратын қызметі
Үзінділер
Келесі программаның үзіндісі нені
анықтайды

s=0
For k=1 to n
s= s+a(k)
Next k
Келесі программаның үзіндісі нені
анықтайды

s=1
For k=2 to n step 2
s= s * a(k)
Next k
Келесі программаның үзіндісі нені
анықтайды

s=0
For k=1 to n
If a(k) mod 2 = 0 then s= s + 1
Next k
Массивтен бір элементті жою

Private Sub Command1_Click()
Dim a(8) As Integer
For i = 1 To 8
a(i) = InputBox("")
Next
For i = 5 To 7
a(i) = a(i + 1)
Next
a(8) = 18
For i = 1 To 8
List1.AddItem a(i)
Next
End Sub
Dim A(8) as integer

a(i) = a(i + 1)

11 12 13 14 14 15 16 17
1 2 3 4 5 6 7 8

For i = 5 To 7 a(8) = 18
Массивтен бір элементті жою

Private Sub Command1_Click()
Dim a(8) As Integer
For i = 1 To 8
a(i) = InputBox("")
Next
For i = 5 To 7
a(i) = a(i + 1)
Next
a(8) = 18
For i = 1 To 8
List1.AddItem a(i)
Next
End Sub
Массивке бір элемент қосу

Private Sub Command1_Click()
Dim a(8) As Integer
For i = 1 To 8
a(i) = InputBox("")
Next
For i = 8 To 6 Step -1
a(i) = a(i - 1)
Next
a(5) = 25
For i = 1 To 8
List1.AddItem a(i)
Next
End Sub
Dim A(8) as integer

For i = 8 To 6 Step -1

21 22 23 24 26 27 28 29
1 2 3 4 5 6 7 8

a(5) = 25
Массивке бір элемент қосу

Private Sub Command1_Click()
Dim a(8) As Integer
For i = 1 To 8
a(i) = InputBox("")
Next
For i = 8 To 6 Step -1
a(i) = a(i - 1)
Next
a(5) = 25
For i = 1 To 8
List1.AddItem a(i)
Next
End Sub
Массивтің ең кіші элементін анықтау

Private Sub Command1_Click()
Dim a(6) As Integer
For i = 1 To 6
a(i) = InputBox("")
Next
Min = a(1)
For i = 1 To 6
If a(i) < Min Then Min = a(i)
Next
For i = 1 To 6
List1.AddItem a(i)
Next
MsgBox "Min=" + Str(Min)
End Sub
Dim A(6) as integer
Min == a(1)
a(5)
a(3) If a(i) < Min Then Min = a(i)

<>
< >Min = -26 <

24 43 12 31 -26 27
1 2 3 4 5 6
Массивтің ең кіші элементін анықтау

Private Sub Command1_Click()
Dim a(6) As Integer
For i = 1 To 6
a(i) = InputBox("")
Next
Min = a(1)
For i = 1 To 6
If a(i) < Min Then Min = a(i)
Next
For i = 1 To 6
List1.AddItem a(i)
Next
MsgBox "Min=" + Str(Min)
End Sub

Ұқсас жұмыстар
Массивтер. Бірөлшемді массивтермен жұмыс
Бірөлшемді массив элементтерінің қосындысын табу программасы
Оқушыларды топ ережесімен таныстыру
Екі өлшемді жиымдар
Жиымдар бірөлшемді жиым (массив)
Массив ұғымына жалпы түсініктеме
Екіөлшемді жиым
Бір өлшемді массив тақырыбына арналған компьютерлік тәжірибелік жұмыс
Объектіге бағытталған программалау
Алгоритм туралы мәлімет
Пәндер