Тәрбиелік ортада оқушыларды әлеуметтендіру процесін басқару
Презентация қосу
Тәрбиелік ортада
оқушыларды
әлеуметтендіру процесін
басқару

ОҚО Төлеби ауданы №4 жалпы орта мектебі
директордың тәрбие ісі жөніндегі орынбасары
Сандыбаева Ләззат Төребекқызы
тамыз 2009 ж.
“Ғасырлар мақсаты – қоғамның
нарықтық қарым-қатынасқа көшу
кезінде саяси экономикалық және
рухани дағдарыстарды жеңіп шыға
алатын, ізгіленген ХХІ ғасырды
құрушы, іскер өмірге икемделген, жан-
жақты мәдениетті жеке тұлғаны
қалыптастыру”.
Н. Назарбаев
- өзін-өзі дамытатын;
- өз ойын еркін айта білетін;
- қоғам талабына сай өзін
көрсете білетін;
- ұлттық тілді, тарихты жетік
Білім беру білетін;
- отандық және әлемдік
жүйесіндегі мәдениетті бойында
қазіргі қалыптастырған, бәсекеге
қабілетті;
заман -
мектебінің шығармашылық қабілеті
жоғары;
мақсаты - өмірге икемді;

- жан-
жақты дамыған жеке тұлғаны
тәрбиелеу.
Осы мақсаттан туындайтын міндеттер

•Тәрбиелеу және дамытушылық іс-әрекетін
ұйымдастыру;
•Құзіреттілікті қалыптастыру және дамыту;
•Оқушының жеке тұлғасының қалыптасуына көмектесу,
оның ішкі мүмкіншілігі, бейімділігі, мақсат-мүдделері
мен шығармашылық қабілеттерінің байқалуы мен
қалыптасуына жағдай жасау.
ТҰЛҒАНЫҢ ӘЛЕУМЕТТЕНУІ

ТҰЛҒАНЫҢ ӘЛЕУМЕТТЕНУІ -
адамның қоғамдық қатынастар жүйесіне
ену және осы қатынастарды өздігінен
қайта жаңғыртуды қарастыратын
әлеуметтік нормалар мен мәдени
құндылықтарды меңгеру процесі
(нәтиже).
Жеке тұлғаны әлеуметтендіру дегеніміз -

Мәдени элементтерді түсіндіру,

әлеуметтік мұрағаттар мен құндылықтарды
игеру негізінде жеке тұлға қасиеттерін
қалыптастыру
Қазіргі заманғы білім беру жүйесіндегі
тәрбиенің ерекшелігі:

Адамзаттық және өркениетті
дамыған мемлекеттердің озық
жетістіктерін, мәдениетін т.б.
адамгершілік құндылықтарын
игеру арқылы тұлғаның жан-
жақтылығын тәрбиелеу
Мектеп басшылары

Сынып жетекшісі

Пән мұғалімдері
жан-
жақты
Мектеп психологы дамыған
жеке тұлға
Медбике (әлеуметтік педагог)

Отбасы

Қосымша білім беру ұйымдары
Қазіргі заман
мұғалімінің қасиеттері

Мұғалім суреті • Білімді
• Гуманист
•Жаңаша ойлайтын

•Креативті
•Оқушыға ерекше құндылық деп
қарайтын тұлға
жұмысты
жүйелей білу

баланы
талаптар үлгісіне
оқушының тықыртуға жол бермеу,
жеке тұлғалық дамуына керісінше оның
мүмкіндік туғызатын мінез-құлқына
оңтайлы технологияны өзгерістер
әзірлеу енгізіп тұру
Қазақстан Республикасы
білім беру ұйымдарында
2006-2011 жж.
арналған тәрбие берудің
Кешенді бағдарламасы
Қазақстан Республикасы білім беру ұйымдарында
2006-2011 жылдарға арналған
тәрбие берудің кешенді бағдарламасы

Бағдарламаны іске асырудың негізгі бағыттары:

1.Білім беру ұйымдарындағы тәрбие жұмысының жаңа моделін

құқықтық-нормативтік жағынан қамтамасыз ету

2. Саяси және құқықтық мәдениет тәрбиесі

3. Рухани - адамгершілік тәрбиесі.
4. Есірткілік және басқа да зиянды заттарды қолдануды болдырмау
іс-шаралары
5. Білім мекемелерінің ата-аналармен әлеуметтік серіктестігі
уәжі
қажеттіліктері

оқушылардың

қызығушылықтары

Іс-әрекеттері
құнды іс-бағыттары
Тәрбие жүйесі – мақсаттылық жүйе

Тәрбие іс-бағыттарының мақсаты
болмаса, тәрбие жұмысы өз мағынасын
жоғалтады.
Тәрбие жұмысын басқару үшін
жасалынатын жағдайлар:

1. Тәрбие жұмысын ұйымдастыруда
инновациялық технологияны қолдануды
мақсат ету;
2. Қазіргі уақытта бар тәрбиелік қорды сараптау;
3. Жобалауды (жоспарлауды) білу, алға мақсат-
міндеттерді қоя білу;
4. Іс-әрекеттерді сараптап, ұйымдастыру;
5. Технологиялардың ескіруін байқау және
оларды жаңа технологиялармен ауыстыру.
Әр тәрбиелік шара процесс болып табылады,
яғни тәрбиелік шара бір-бірімен өзара
әрекеттесетін бес кезеңнен тұрады:

1) жағдайлардың сараптамасы және
мақсаттың тұжырымдамасы
2) жоспарлау
3) ұйымдастыру
4) тәрбиенің тікелей әсері, ықпалы
5) ақырғы кезеңі (қорытынды)
Тәрбиелік шараны сараптау үшін

әр кезеңнің мақсат-міндеттерін,

оларды шешу технологияларын,

мазмұнын білу керек
1-кезеңді бағалау

- Жағдайды сараптауға оқушылар
қатысты ма? Жоқ па?
- Оқушылар шараның мақсатын біледі
ме?
- Сараптаудың рөлі мен мағынасын олар
түсінеді ме?
Бұл сараптама кезеңнің жақсы, жаман жақтарын
түсінуге мүмкіндік береді.
Мысалы:

- оқытушы жағдайды сараптай алмайды, бірінші
кезеңнің рөлі мен мағынасын түсінбейді;
- оқытушы сараптама жасай алады, кезеңнің
рөлін мен мағынасын жақсы түсінеді, бірақ
қосымша жұмыс істеуге қиналады;
- оқытушы бұл жұмыс түрінің керектігін түсінеді,
бірақ сараптама жасағысы келмейді;
2 -кезеңді сараптау

Сараптама мен мақсат шараның
өткізілу жоспарымен сәйкес келуін
анықтау.
Оқытушының өзі бұл кезеңнің
тәрбиелік мақсатын анықтай алмаса,
сараптама жасау қиындайды.
3-кезеңді сараптау
- Ұйымдастыру іс-әрекеттерінің негізгі
талаптарын білуін анықтау.
- Ұйымдастыру кезеңі жоспарды орындауға
жағдай жасағанын анықтау.
- Орындаушылардың арасында міндеттердің
дұрыс бөлінуін анықтау.
- Бұл кезеңнің оқушыларда ұйымдастырушылық
дағдыларын қалыптастыруын анықтау.
4- кезеңді сараптау
Бұл кезеңде алдыңғы үш кезеңнің жақсы-жаман
жақтары айқындалады.
Сараптама кезінде шараның өз мақсатына
жетуін, әр түрлі тәсілдер мен амалдардың орындалуын,
қолданған әдістердің оқушылардағы белсенділік пен
ынтаға ықпал жасауын, шараның өткізілу түрі
оның мақсаты мен мазмұнына сәйкес келуін анықтау.
5-кезеңді сараптау

Қорытынды жасау:

1.Фактіні көрсету
2.Оның пайда болу себебін анықтау
3.Нақты ұсыныс, ескерту жасау
Тәрбие жұмысын басқару-бақылау
принциптері
табыспен басқару принципі

үйрете отырып бақылау принципі

жоспарды жоспарлауға
және орындауға сәйкес
басқару жүйесінің принципі
алдын ала ұйымдастыру
жұмысын жүргізу
принципі

рефлексия принципі
Тәрбие жұмысының негізгі бағыттары
(“Тәрбие жұмысының модульдік технологиясы” авторлық бағдарламасы
бойынша, бағдарлама авторы мектеп директоры А. Мусырманов)

Өз ұлтын, тілін сүюмен қатар, өзге ұлттарды
Адамгершілік тәрбиесі сыйлайтын, өз халқының тарихын жақсы білетін
тұлға
Мемлекеттік білім стандартына сай оқудың
Ақыл – ой тәрбиесі қажеттілігін түсінетін тұлға

Өнердегі сұлулықты түсінетін, әдептілік
Сұлулық тәрбиесі ережелерін бойына сіңірген, шығармашылық
қабілеті мүмкіндігінше дамыған азамат

Оқушылардың саяси Ақпарат құралдарындағы материалды талдай
мәдениетін қалыптастыру отырып, саяси санасы қалыптасқан тұлға

Денсаулық және дене Салауатты өмір салтын ұстана білетін және оны
уағыздайтын азамат
тәрбиесі
Мамандыққа бағдарлау Жоғары сапалы кәсібі бар, икемді, ұқыпты, өнім
және экономикалық тәрбие шығарушы, оны бөлуші және тұтынушы тұлға

Адам мен табиғат үйлесімділігін түсінетін,
Экологиялық тәрбие табиғатты сүйетін тұлға
Білім беру
Өмірдегі өз орнын стандартына сай Қажетті білім
тауып, өздігінше біліммен дағдыларын игеріп,
дами алатын тұлға қаруланған білік-дағдысы
қалыптасқан

Өмірлік көзқарасы,
Бәсекеге қабілетті
Жеке тұлға құндылық
қасиеттері
үлгісі қалыптасқан

Өз бетінше Алған білімдерін
жоспарлап, шешім өздігінше жүзеге
қабылдай алатын Өскелең өмір асыра алатын
талабына сай
Зейін қойып
тыңдағандарыңыз үшін
үлкен рахмет!

Сіздерге қиын да қызықты,
жауапты да абыройлы
жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін!

Ұқсас жұмыстар
ӘЛЕУМЕТТІК ПЕДАГОГИКА БІЛІМ
Әлеуметтендіру кезеңдері
Сынып жетекшісінің тәрбие жұмысы
Аксиология - құндылықтар туралы философиялық ілім
Әлеуметтік педагогтың қызметі
Қазақстан Республикасының мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты. Орта жалпы білім
Тәрбие қалыптастыру
Оқу-әдістемелік құжаттар: типтік бағдарлама, оқулық, әдістемелік нұсқау, жылдық күнтізбелік жоспар, сабақ жоспары, сабақ жоспарының конспектісі, сабаққа арналған дидактикалық материалдар үлгілерін слайд арқылы презантциядан түсіндіру
Отбасы ертеректен келе жатқан институттардың бірі
Оқыту әдістері туралы ұғым, топтастыру
Пәндер