Түзу салу құралдары
Презентация қосу
«Компьютерл
ік графика»
Тақырыбынан
тест

Тесті бастау
Графикалық редактордың
міндеттерінің бірі:

Бейненің кодын
Бейнені енгізу;
сақтау;

Бейнежадыда
орналасқанды Бейне құру;
көру мен шығару;

Әрі қарай
Растрлық графикалық
редактордың қарапайым объектісі
болады…

Экранның нүктесі Түстер
(пиксель); палитрасы;

Тіктөртбұрыш; Шеңбер;

Әрі қарай
Суреттің өлшемдерін
өзгерткендегі кемшілігі
болады:

Векторлық Растрлық
графикада; графикада;

Әрі қарай
Графикалық редакторда
примитивтар деп :

Графикалық Арнайы құралдармен
редактордың салынған қарапайым
ортасы; фигуралар;

Графикалық
Графикалық редакторды
редактордың жұмыс
жасалған файлдармен
жасау режимдері;
орындалатын әрекеттер;

Әрі қарай
Құралдар тақтасындағы
батырмалар, палитра, жұмыс
алаңы, меню құрайды:

Графикалық Графикалық
примитивтердің редактордың
толық жиынтығын; ортасын;

Графикалық Жұмыс жасау
барысынжда қолдануға
редактордың жұмыс болатын командалар
жасау режимдер жиынтығы;
тізімін;
Әрі қарай
Нүктелер жиынтығы арқылы
бейнеленген графиканы
атайды:

Фракталды; Растрлық;

Векторлық; Түзулік;

Әрі қарай
Графикалық редакторлар
бағадарламалар тобына
жатады :

Программалау
Қолданбалы;
жүйелеріне;

Бұл арнайы
Жүйелік; бағдарламалар
тобы;

Әрі
қарай
«Сурет салу жағдаятымен»
айналысатын иформатика бөлімін
ЭЕТ атайды:

Мәтіндік Компьютерлік
редактор; видео;

Компьютерлік Мультимедиа;
графика;

Әрі қарай
Бұл суретті
қай сала
мысалына
жатқызуға
болады:

Ғылыми графика; Іскерлік графика;

Конструкторлық
Көркем графика; графика;

Әрі қарай
Көркем графика қолданылады:

мультфильмдер,
Ғылыми зерттеу компьютерлік ойындарды,
объектілерін көрнекі көрсету көркемдік арнайы әсерлер
үшін; жасау үшін;

жаңа техника әртүрлі мекмелердің
өнертапқыштардың, жұмыстарында қолданатын
инженер-конструкторлардың иллюстрациялар жасау
жұмыстары үшін;

Әрі қарай
Жарнамалық роликтер,
тауарлар мен қызметтерді
презентациялау үшін
қолданылады :

Жарнамалық
Іскерлік графика;
графика;

Суреттеу
Ғылыми графика; графика;

Әрі қарай
Бұл сурет жатады …

Жарнамалық Іскерлік
графикаға; графикаға;

Ғылыми Суреттеу
графикаға; графикаға;

Әрі қарай
Бұл суреттіқандай
графикаға жатқызуға
болады

Жарнамалық; Іскерлік;

Ғылыми; Суреттеу;

Әрі қарай
Графикалық ақпаратты ұсыну тәсілі
бойынша суреттердің түрін анықтаңдар:

1. Векторлық; 1. Растрлық;
2. Растрлық. 2. Векторлық;

Тест аяқтау
Фигураларды салу.
Векторлық объектілермен
қарапайым амалдар.
Қисықтарды редакциялау
Жаңа құжатты жасау
Файл→Жаңа(Файл→Новый)
Құжатты ашу.
Файл→Ашу (Файл→Открыть)
Құжатты сақтау.

Ең бірінші сақтағанда
Файл→Сақтау
(Файл→Сохранить)
Жабу.

Программа Файл→Шығу(Файл→Выход)

командасы арқылы,

ал құжат Терезе→Жабу(Окно→закрыть)
Базалық фигуралар.

Құралды таңдау

құралдар жиынынан белгілеу немесе
тышқанның оң жағы→объектті
жасау →құрал командасы арқылы
орындалады.
Тіктөртбұрыш.
Тіктөртбұрышты таңдап, бір төбесін тышқанды шертіп
Белгілеп жібермей диагональ арқылы қарама-қарсы төбесін
көрсетіп тышқанды жібереміз.

Тіктөртбұрыштың төбелерін дөңгелектеуге болады.
Эллипс. Тышқанды бір шертіп жібермей, қалаған жаққа қарай
тарсақ салынатын эллипстің контуры кӛрінеді, тышқанды жіберс
келтірілген формаға келеді.

ұралдың қасиеттік тақтасынан салынған эллипсті доғаға не
екторға ауыстырып, бұрыштарын келтіруге болады.
Көпбұрыш.

Көпбұрыш салу тіктөртбұрыш сияқты оңай.
Қасиеттік тақтада бұрыштар санын , көпбұрыштық
не жұлдыздық режимін және бұрыштардың
сүйірленуін көрсетуге болады. Көпбұрыш арқылы
3-тен 500 бұрышты көпбұрыш салуға болады.
Түзу салу құралдары.

Түзу салу құралдары - Қисық(свободная
рука), Безье қисығы, Көркемдік
түзу(живопись), Қылқалам(перо), Сынық
(Ломаной), Үш нүктелі қисық, Өлшемдік және
Интерактивті түзу қосқыш
(инструмент интерактивного соеденения )
құралдары.
Көркемдік түзу.
Көркемдік түзу әртүрлі “көркемдік түзулер”
түрін салуға өте ыңғайлы. Көркемдік түзу
құралы режимінде 5 түрлі: Дайын
штрихтар(заготовка), Бояғыш(кисть),
Бүріккіш(пульверизатор), Каллиграфиялық
қылқалам, Қысқышы бар қылқалам(перо с
нажимом).
Дайын штрихтар қалыңдығы 0,03-тен
10 дюймге дейін жететін 23 түрлі
штихтарды пайдаланып түзу сызуға
болады.
Бояғыш арқылы дайын штрихтар
тізімінен әртүрлі штрихті пайдаланып
түзулер сызуға болады.
Бүріккішпен жұмыс істеу қиындау. Ол
сызылған түзу орнына дайын объектілер
тобын салады. Мысалы, шарлар, шөп,
гүлдер, адамдар, жапырақтар және
адамның ізі – объект бола алады.
Каллиграфиялық қылқалам мен қысқышы
бар қылқаламны қалыңдықтарын және
бұрышын өзгертуге болады.
Үйге тапсырма

1. Фигураларды салу. Векторлық
объектілермен қарапайым амалдар.
Қисықтарды редакциялау
тақырыбының конспектісін оқып келу
2. Corel Draw программасында
қисықтың тағы қандай құралдары бар
іздену жұмысы

Ұқсас жұмыстар
Объектіні қисыққа түрлендіру
Paint графиктік редакторы
Редактордың командалары
Графикалық редактордың сурет салу құралдары
САЛУ ЕСЕПТЕРІ
PAINT графикалық редакторының құралдары
PAINT графикалық редакторы туралы түсінік
Компьютерге ақпаратты жеке белгілер мен нақты мәндер түрінде сақтау оңайырақ
Түзулердің параллельдік белгілері
Салық жүйесінің қалыптасуының теориялық аспектілері
Пәндер