Шартты операторлармен танысу
Презентация қосу
“ Паскаль тіліндегі басқару
операторлары”
9 “А” сыныбы

Пән мұғалімі: Есенғалиева Г.С.
Оқытудың нақты формасы

Мақсаты Сабақтағы Кімнің Оқушының Беретін
технология технологиясы іс-әрекеті нәтиже

Тірек В.Ф. Шаталов Тірек-сигналын Негізгі түсінікті
Оқытудың конспектісі, оқи білуі, жалпыдан
нақты формасы Синтаксистік тұжырымдай айыру
– сабақтың диаграммалар алуы.
білімдік,

тәрбиелік ,
дамытушылық Деңгейлік Ж. Қараев Өзінің Жеке тұлғаның
деңгейін тапсырма деңгейлік деңгейлік білім
арттыру. қабілетін дәрежесін
саралау, көп қалыптастыру.
білуге ұмтылу.

Кубизм Тез, нақты Сабақ уақытын
жауап беруге үнемдеу
дағдылану

Ұқсастық- ВЕНН Тақырыптағы Ұғымдарды
даралық негізгі түсінікті салыстыра білу,
анализдеу ажырату.
Сабақтың тақырыбы: Паскаль тілінің басқару операторлары
Мақсаты : Оқушыларды басқару операторларымен
таныстыру, жазылу тәртібі мен қолданылу ережесін,
синтаксистік диаграммасын түсіндіру.
түсіндіру
Міндеті: Есептер шығару арқылы оқушылардың ойлау
қабілеттерін дамыту. Математикалық есептерді
программалау тілі арқылы шығару.
шығару
Нәтиже: Білімді есепке қолдануға машықтану, есте сақтауға
бейімдеу. Жол қауіпсіздігі ережесіне есеп шығару
арқылы көңіл бөлу.
бөл
Сабақтың түрі: Жаңа ұғым енгізілетін аралас сабақ.
сабақ..
Сабақтың көрнекілігі: Тірек схемалары, деңгейлік тапсырма, бағалау парағы,
жауап парағы, интер.тақта, экран, сөзжұмбақ, кубик

Сабақтағы пән аралық математика, геометрия,сызу
байланыс:
Сабақтың құрылымы:

I Ұйымдастыру, сабақтың мақсаты мен міндеті ( инструктаж ).

II Қызығушылықты ояту : а) Кубизм стратегиясы ( үй тапсырмасы бойынша )
ә) Сауалнама –сөзжұмбақ ( өтілген
материал бойынша-жаңа сабаққа ену ).

III Мағынаны тану: а) Паскаль тілінің басқару операторлары.
ә) Шартты операторлармен танысу. Блок-схема.
б) Венн диаграммасы.
в) Бекіту есебі.

IV Жаттығу кезеңі: а) Деңгейлік тапсырма ( А, Ә, Б )

V Ой-толғаныс: Информатикалық диктант.

VI Үйге тапсырма: п 3.5 Бақ.сұр.1-8, Жаттығу (2 ,4, 6 ).

VII Қорытындылау, бағалау.
Топқа бөлу:
Смайликтер бар карточкалар арқылы екі топқа бөлемін.
Топқа бөлінгеннен кейін:
- Топ ережелерін белгілейді;
- Топ мүшелерін сайлайды.
ІІ. a) Кубизм : ( кубтың қырларына тапсырма беріледі.)

1-қыры: Енгізу, шығару операторлары арқылы орындалатын программа
құрыңыз:

2-қыры: Математикалық функциялардың Паскальда жазылуын көрсетіңіз.

3-қыры: Операторлардың жіктелуі жөнінде схеманы сызыңыз.

4-қыры: Айнымалы типтерін анықтаңыз.

5-қыры: Тармақталу алгоритміндегі қызметші сөздерді атаңыз.

6-қыры: Тармақталу алгоритміне бір мысал келтіріңіз.
ә) Сауалнама-сөзжұмбақ. ( Сұрақтарын мұғалім оқиды да ,
жауаптары интер.тақтада беріледі. )

1. Тұрақты және айнымалы ........
2. Реттелген амалдар тізбегі не деп аталады?
3. Компьютер түсінетіндей алгоритм не деп аталады?
4. integer сөзінің баламасы
5. real сөзінің баламасы
6. Алгоритмнің басталуын білдіретін қызметші сөз.
7. Алгоритмнің аяқталуын білдіретін қызметші сөз.
8. Информатика пәніне қажетті техникалық құрал
9. Программалау тілдерінің бірі.
10. Компьютердің миы
11. Өзгеріп отыратын шама қалай аталады?
12. “:” белгісімен орындалатын оператор
13. Дисплей сөзінің синонимі
14. Көрсеткіштердің нәтижесін графиктік түрде көрсету не деп аталады?
Ш А М А
А Л Г О Р И Т М
П Р О Г Р А М М А
Б Ү Т І Н
Н А Қ Т Ы
Б А С Ы

С О Ң Ы
К О М П Ь Ю Т Е Р
Б Е Й С И К
П Р О Ц Е С С О Р
А Й Н Ы М А Л Ы
М Е Н Ш І К Т Е У
М О Н И Т О Р
Д И А Г Р А М М А
Сауалнама шешімімен жаңа тақырыптың шешімі шығады.
ІІІ. Есеп. Екі бүтін сан енгізіп,экранға олардың үлкенін шығару.

Шығару амалы: бірінші сан екінші саннан үлкен болса,
біріншісін, ал егер кіші болса екіншісін экранға шығару.
Ерекшелігі: атқарушының әрекеті кейбір шарттардың
орындалуына байланысты болады (егер …әйтпесе …).

Қадамдардың
Қадамдардыңтізбектеп
тізбектепорындалуы
орындалуыкейбір
кейбіршарттарға
шарттарға
байланысты
байланыстыболатын
болатыналгоритмдерді
алгоритмдердітармақталу
тармақталуалгоритмдері
алгоритмдері
деп
депатайды.
атайды.
Тармақталу алгоритмі шартты операторлар көмегімен
жүзеге асады.
Олар:

Тармақталу /шартты /операторының блок-схемасы.
if Шартты 1-оператор
өрнек then
els 2-оператор
e

Жалған Ақиқат
ШАРТ

ОПЕРАТОР 2 ОПЕРАТОР 1

СОҢЫ
Паскаль тілінің қарапайым операторлары мен
басқару операторларының ұқсастығы мен айырмашылығын
ВЕНН диаграммасы арқылы түсіндіру.

Қарапайым операторға: Басқару немесе
меншіктеу, шартсыз күрделі операторға:
көшу, енгізу-шығару шартты, таңдау және
және бос оператор- қайталау /цикл /
лар жатады. операторлары
жатады.
Мысал – 1. Функцияның мәнін есептеу программасын құрыңыз.

X+2 , X<0

Y =
2X3 , X>0
var x,y : real;
begin
write ('x engiz:');
readln (x);
if x<0 then y:=x+2 else y:=2*x*x*x;
writeln ('y=',y:6:3);
write ( 'esepteu bitti ');
end.
Нәтижесі / RUN /
x engiz:5 y=250.000 esepteu bitti
x engiz:-4 y=-2.000 esepteu bitti
x engiz:-100 y=-98.000 esepteu bitti
x engiz:2 y=16.000 esepteu bitti
x engiz:
IV . Деңгейлік тапсырма.
/ 1 – нұсқа /
А. Мына функцияның мәнін есептеу программасын құрыңыз:
(х+2)-5х , егер X>0,
Y =
0,5 х + (6х-1) , егер X<0
Ә. Коэфициенттері a,b,c болатын биквадрат теңдеудің түбірлерін табатын
программа құрыңдар .
Б. Оқулықтағы № 12 (а) 89 бет.

Жауап парағы
1- нұсқа
А Ә Б
программала
ры
жазылады.
/ 2- нұсқа /
А. Мына функцияның мәнін есептеу программасын құрыңыз:

(х2-3х+5 , егер X<0 ,
Y =
(x+sin 4x ) + x 2 , егер X>0
Ә. Коэфициенттері a,b,c болатын биквадрат теңдеудің түбірлерін табатын
программа құрыңдар .
Б. Оқулықтағы № 12 (б) 89 бет.

Жауап парағы
2- нұсқа
А Ә Б

Деңгейлік тапсырманың жауаптары тақтаға ілінеді де, көршілері дұрыс
жауапқа (+), (-) белгілерін қояды.
V . Білімді есепке алу. ( қабылдауды анықтау ).
Информатикалық диктант интер.тақтада беріледі.
1) Құрылымдық оператор неше топқа бөлінеді ?
( үш топ:құрама,шартты,қайталау)
2) Қандай жағдайларда шартты оператор пайдаланылады ?
(белгілі бір шарттың орындалуы немесе
орындалмауына байланысты тексеру үшін);
3) Шартты операторлардың программада жазылуы қалай ? (if,then,else )
4) Шарт қандай геометриялық фигураға жазылады ? ( ромб )
5) Сызықтық алгоритмнен тармақталу алгоритмінің
айырмашылығы қандай ? /операторларында/.

VI. Үйге тапсырма п 3.5 Бақ.сұр.1-8, Жаттығу (2 ,4, 6 ).

VII. Сабақтың қорытындысында рейтингілік бағалау
жүйесімен-бағалау картасына оқушылардың ұпайлары жазылып,
қосынды ұпайы шығарылады.
Бұл тұста әр топтан көмекші ассистенттер сайлап алдым да ,
олар жауап берген оқушы тұсына жұмыс түріне қарай ұпайларын
қойып отырады. Ал жалпы сынып бойынша бағалау картасын
төмендегідей етіп сызып алдым.
Оқушының Кубизм Сөзжұм Деңгей Информ Қорыт. Баға
аты-жөні 3 балл бақ лік диктант ұпайы
1 балл тапсырма 1 балл
3б-9балл

Бағалау нормасы: 15-20 ұпай --- « 5 »
10-15 ұпай --- « 4 »
5-10 ұпай ----« 3 »
1-5 ұпай ---- « 2 »
INSERT стратегиясы ( түртіп алу).

Сіздің Сіздің Сіз үшін Анықтап
білетініңіз ойыңыз жаңалық білу қажет
Қайшы пікір
V - + ?

Тармақталу Кез-келген Математикалық IF, THEN , ELSE
алгоритмі. есептерді шартты операторларын
Сызықтық программаға есептерді есептер
алгоритмді салып шығара программаға шығаруда дұрыс
Паскаль тілінде аламын ба ? салып есептер қолдана білу.
программалау. шығару.
IF, THEN , ELSE
операторлары.
Сабақты талдау (рефлексия) SWOT тәсілі:
Нәтиже:
• Топтастыру әдісін қолдану арқылы сыныпта
ынтымақтастық атмосферасын құрдым (топтық,
жұптық жұмыстары арқылы);
• Диалогтік әдісті сабақта пайдаланып, оқушы мен
мұғалім арасында кері байланыс орнаттым;
• СТО әдіс-тәсілдерін пайдаланып, оқушылардың
қызығушылығын ояттым;
• АКТ құралдарын түрлендіре отырып, сабақты тиімді
өткіздім, оқушылардың АКТ құралдарын қолдануына
жағдай жасадым;
• Тапсырмалар берерде оқушылардың білім деңгейлеріне
көңіл бөлдім (деңгейлік тапсырма арқылы);
• Бағалау жүйесін тиімді пайдаланып, оқушылардың
бағалауын назардан тыс қалдырмадым;

Ұқсас жұмыстар
Шартты операторлар
Паскаль тіліндегі басқару операторлары туралы
Паскаль тіліндегі басқару операторлары.9 сынып
Векторлық кеңістік
КЕДЕНДІК ЖӘНЕ ВАЛЮТАЛЫҚ БАҚЫЛАУ ТУРАЛЫ
Оралымды алгоритмдер
Бейнелеу өнері
Кедендік және валюталық бақылау
Құрылыс құралымдарын монтаждау ерекшеліктері
Әбілхан Қастеев. Көсемшені қайталау
Пәндер