Алгоритм типтері
Презентация қосу
Қостанай облысы Амангелді ауданы
Ә.Боранбаев атындағы жалпы білім
беретін орта мектебінің
Информатика пәнінің мұғалімі
Жұбатқанова Гүлнар Балтабайқызы

Сабақтың тақырыбы:
Алгоритм типтері
Паскаль тілінің негізгі Қолайлы программалау тілі
элементтері ұсынған кім?

DIV және MOD
Паскаль тілінде функцияларыне үшін
программа неше бөліктен қолданылады?
тұрады. Программаның соңғы және
негізгі бөлімі
Тілдің алфавиті
Оператор дегеніміз не?
Программаның негізгі
бөлігі қандай түйінді
сөзбен басталып,қандай
сөзбен аяқталады?

А Л Г О Р И Т М
Алгоритм типтері

Сызықты немесе Циклдік немесе
Тармақталу немесе
қайталау
тізбекті алгоритм шартты тексеру
алгоритмдер
алгоритмдері
Басы

1.Нанның кеспесін кес
Командалары бірінен соң бірі
тізбектеле орындалатын
алгоритм сызықтық 2.Нанға май жақ
алгоритм деп аталады.

3.Ірімшіктің кеспесін кес

4.Нанның үстіне сал

Соңы
Басы

Әрекеттердің атқарылу реті Көшеде жаңбыр
белгілі бір шарттарға байланысты жауып жатыр
түрде орындалатын алгоритм –
тармақталу алгоритмі деп аталады.
Егер, онда, әйтпесе
деген шарттарға
жауап береді.
Бәтеңке киемін Етік киемін

Соңы
Басы

Командалары бірнеше рет
қайталанатын алгоритм
циклдік деп аталады. Ережені
сақтадың ба?
Әзір ЦИКЛІН
қарастырайық
әрекеттік әбден
шарт орындалғанаға
дейін қайталаймыз.
Ережені қайтала

Соңы
Басы

Бес тақтайдан тұратын N=1
қоршауды бояйтын есеп
циклі. N рет қайталанатын
“Үшін” циклі.
N номірлі тақтайды
бояу керек

N ді 1 ге көбейт

N артық 5

Жабу Соңы
Программаларды компьютермен орындау.
ESC пернесін басқан соң іске асады нәтиже шығару үшін f5
•Басты менюге көшу ALT пернесін басу арқылы жүзеге
асырылады. Басты менюдің негізгі позициялары.
Файл (Ғіlе) Файлдармен жұмыс
• Редактирование (Еdit) Мәтіндерді редакциялау
• Просмотр (View) Бағыныңқы программаларды қарау
• Поиск (Search) Мәтіннен ақпарат іздеу
• Запуск (Run) Программаны орындау
• Отладка (Debug) Жөндеу режімдері
• Параметры (Орtions) Қосымша мүмкіндіктер
• Справка (Неlр) Анықтама алуБұл менюде
нұсқауларды таңдау оңға және солға перне — сүйір
сызықшалардың көмегімен жүргізіледі және ENTER
пернесін басу арқылы бекітіледі. Нәтижесінде экранда
тиісті бағыныңқы меню пайда болады.
Программалардың құрылымы

Qbasic тілінде Pascal тілінде
Input<айнымалылар Program<атау>(input,output);
тізімі> Таңбалар бөлімі (Label);
Тұрақтылар бөлімі Тұрақтылар бөлімі (Const);
(Const); Типтер бөлімі (Type);
Процедура және Айнымалылар бөлімі (Var);
функциялар бөлімі Процедура және функциялар
(Procedure,function); бөлімі (Procedure,function);
Операторлар бөлімі; Операторлар бөлімі
Print<тізім>. (Begin,end).
Компьютермен
жеке жұмыс
Бір күнде бауырсақ өтеді
10 км.Қанша
километрлердің бауырсақ
5 күнішінде өтеді, кейінгі
күнді ол неғұрлым 1
REM үй салу километрде өтсе ?
SCREEN 9 СLS
LINE(100,200)-(300,100),5,B REM SPORT
LINE(100,100)-(200,50),5: Km=10
FOR day=1TO 4
LINE(200,50)-(300,100),5 Km=km+(10+day)
LINE(200,150)-(275,200),12,BF NEXT day
CIRCLE(200,75),20,12 Print “za 5 dnei kolobok
PAINT(200,75),12 proidet”;km;km”
End
Print “’ *”
Print ” * *”
Print”****”
Print ”* * “
Print “****“
Серігі бар қасында, кілемі бар астында
Құлағы бар қалқиған, құйрығы бар процессорға жалғанған.

Компьютермен енеді,
Қағазға басып береді.
Мәліметті сұраған,
Экранға шығарған.

Тетігін бассаң алаңсыз,
Жазады қағазға
қаламсыз.

Өзі ғажап сайрайды,
айтқаныңды тыңдайды,
Процессорға жалғасаң, ән
айтады тайсалмай
Сабақты қорытындылау

Activstudio тест
Құлыпты Шығармашыл Тест балл
аш ойыны ық жұмыс

Айтмагамбетова М
Сабит А
Сабит Д
Муратбек Д
Аманжолова Ж
Сапабекова Д
Тоқсейтова Н
Сейдағазина А
Есімова Ж
Хасенов Е
Барлыбаев Б
Қайсаров Б
Үйге тапсырма
1. 10:2+5=10, (40-20)*(6:3) = 40
алгоритімін құрып келеміз.
2.Өз ойларыңнан мысал түзіп,
оның алгоритімін құрып келу

Ұқсас жұмыстар
Сызықтық алгоритм Тармақталу алгоритмі Циклдік алгоритм
Алгоритм
Алгоритм командалары
Алгоритм және оның қасиеттері
Шешілмейтін алгоритмдер туралы түсінік. Алгоритм .күрделілігі. Алгоритм түсінігінің функция түсінігімен байланысы. Алгоритмдік тіл және оны сипаттамалар
Алгоритм түсінігі
ТАРМАҚТАЛҒАН АЛГОРИТМДЕ ШАРТ
IBM PC және басқа осы тәріздес дербес компьютерлер жұмысы жайында мәліметтер
Сызықтық бағдарлама құрылымы
ТЬЮРИНГ МАШИНАСЫ жә не Марковтың нормальді алгоритмы
Пәндер