Интерактивті оқыту әдістемесі
Презентация қосу
“Түркістан” көпсалалы медицина колледжі
Математика және нформатика пәнінің оқытушысы
Жағыпарова Данагүл Дәулетқызы
Оңтүстік Қазақстан облысы, Түркістан қаласы

Тақырыбы :
Интерактивті технология
элементтерін пайдалана отырып,
оқушылардың біліктілігін арттыру.
Әлем елдерінің біразы бұдан 40-50 жыл бұрын
игерген әдіс-тәсілдер мен озық технологиялар
бұл күнде әрбір оқытушының басты құралы
болып отыр.
Қазіргі уақыт талабы болып отырған
жаңа технологиялардың өзі жаңадан
пайда болған емес, оның негізі бұрын
қаланған, тек қазір өзгеріске ұшыраған
«...Адамзат үшін ХХІ ғасыр
жаңа технологиялардың
ғасыры болмақ, ал осы
жаңа технологияларды
жүзеге асырып, өмірге
енгізу, игеру және
жетілдіру - бүгінгі жас
ұрпақ, сіздердің
еншілеріңіз... Ал жас
ұрпақтың тағдыры-
ұстаздардың қолында» ”
Н.Назарбаев
Елбасының «Жаңа әлемдегі – жаңа
Қазақстан» жолдауында он-лайн тәсілінде
оқыту тәжірибесін дамытып, елімізде оқу
теледидарын құру қажет деп айтылған
болатын.
«Интерактивті» сөзін ағылшын тілінен

аударғанда «бірлесіп әрекет жасау» деген
мағынаны білдіреді.
Білім берудегі интерактивтік технология
-бірін-бірі толықтыратын және барлық
оқушылардың қатысуын ұйымдастыратын
оқыту технологиясы. Бұл сабақ барысында
оқушының ұжымдық жұмыс жасауға
қатыспауы мүмкін емес.
Интерактивтік тақта –дегеніміз не?

Интерактивтік тақта (ИТ) – дәріскерге немесе оқытушыға
екі түрлі құралдарды, атап айтқанда, ақпарат кескіні мен
қарапайым маркер тақтасын біріктіріп қолдануға
негізделген құрал.

Интерактивтік технологияның жеделдетіп дамуына
байланысты тақтаның түрлері де, оның типтері күннен
күнге даму үстінде.
Бұл
ком құрыл
пью ғы-
тер

Интерактивті тақта

ақпараттарды ен
гізуге
арналған активт
і қаламнан
проектор

тұрады.
мультимедиялық
Оқытудың интерактивті технологияларының қолданылуы
Атауы Мақсаты Мәні Механизмі
Даралап Оқушылардың Оқу-танымдық Ізденістік
танымдық, міндеттерді дәйекті әдістер;танымдық
шығармашылық ой- және міндеттер қою, ой
өрісін дамыту мақсаткерлікпен операцияларын
ұсыну жүзеге асыру

Модульдік оқыту Оқытуды Оқушының жеке Мәселелік әдіс, жеке
оңтайландыру, жеке жұмысын қарқынмен жұмыс
ттұлғаның ойлау ізденімпаздықпен
деңгейін бейімдеу орындауы

Дамыта оқыту Жеке тұлғаны және Білімін, Оқушыларды алуан
оның қасиеттерін, біліктіліктерін түрлі ой қызметі
ойлау қабілетін шығармашылық түріне тарту.
дамыту ойлау қабілеті
арқылы әлеуметін
жетілдіру

Саралап оқыту Ойлау қабілетін Бағдарламалық Жеке дара оқыту
және т.б. материалды әр әдістері
қабілеттерін түрлі жобадағы
дамытуға оңтайлы деңгейде ұсыну,
жағдай туғызу міндетті деңгейден
төмен емес.

Ойын арқылы Білімді, білікті, Ақпараттар іздеуге, Шығармашылық
дағдыны игерудің өңдеуге, игеруге қызметке тартатын
тұлғалық- бағытталған өз ойын әдістері
қызметтік сипатын бетінше
қамтамассыз ету атқарылатын
танымдық қызмет
Оқытудың интерактивті әдісі.
Оқытудың тәжірбиелерді дамытуға бағытталуы .
Елде болып жатқан саяси, әлеуметтік, экономикалық және басқадай өзгерістер
білім беру жүйесіне де әсерін тигізді. Бұл өзгерістер оқу орындарында жаңа
пәндер енгізіп қана қоймай, дәріс беру әдістемесінің өзін өзгерту қажеттігін
туғызды. Біздің еліміз дамудың демократикалық жолын таңдап алғандықтан
қазіргі кезде шешім қабылдауға халықты тартудың да маңызы зор. Бұл
аудиториядағы жұмысқа да қатысты: оқушылар сабақ кезінде мейлінше
белсенділік танытуға тиіс. Міне оқушылардың сондай белсенділігін арттыруға
мүмкіндік жасайтын әдістемелік амалдарды көбіне интерактивті деп атайды.
«Интерактивті оқыту әдістемесі».
Егерде сабақ үстінде оқушылар мен оқытушылардың арасында тығыз қарым-
қатынас байқалса бұлайша оқытуды біз интерактивті деп атаймыз. Әдетте
мұндай қарым-қатынас оқушылар әлдебір мәселені талқылап, соның шешімін
табуға тырысқан кезде байқалады. Бұл жерде оқушылардың жауаптарынан гөрі
мәселенің шешімін табуға талпынғаны маңыздырақ. Себебі интерактивті
оқытудың басты мақсатының өзі сол- оқушыларды өз бетінше ой қорытып, жауап
таратуға үйрету.
Интерактивті әдістеме өзара қарым-қатынастың мол ауқымын қамтиды.
Оқу процесінің барысында оқушылар мыналармен қарым-қатынасқа түседі:
оқытушымен (оқушылар оқытушының сұрағына жауап берген кезде);
шақырылған адамдармен (немесе топ оқушыларының өздері әлдебір ұйымдар
мен адамдарға баруы мүмкін);
өзге оқушылармен (бірігіп жұмыс істеу барысында);
шағын топтармен (3-5 оқушымен);
оқушылардың үлкен тобымен (көбіне пікірталас, топ болып әлдебір мәселені
талқылау барысында);
оқушылардың тобымен және халықпен (топ әлеуметтік сауалнама жүргізеді);
кейбір техника түрлерімен (мысалға компьютермен).
Топтың сандық құрамы оқудың немесе өзара қарым-қатынастың сапасын
айқындамайды. «Өзара қарым-қатынас» әдісінің ерекшелігі- оқушы өзгелермен
араласу барысында ашыла түсетін болады.
Қызығушылы- Мағынаны Ой
ғын ояту тану толғаныс

Тест
Электронды Топтастыру
оқулық арқылы
тапсырмалар
орындату.

Сергіту сәті Сөзжұмбақ

Адасқан
объектіні
табу.

Венн
диаграммасы.
Ақыл –ойын
дамытады Шығармашылық
Еркін белсенділігін
ойлауға арттырады
мүмкіндік
береді

Интерактивті
технология
әдісімен
оқығанда

Жан-жақты
Ұжымдық іс- Тіл байлығын ізденушілігін
әрекетке жетілдіреді арттырады
тәрбиелейді
Түрлі әдістерді
Оқушылардың
пайдалану барлығын сабаққа
арқылы сабақтың қатыстыруға
нақты мәнін терең мүмкіндік туады
ашуға көмектеседі

Интерактивті
технологиялық
әдістің біз
үшін пайдасы:

Оқушылардың
Әр оқушының Оқушыларды барлығын
білім деңгейін ізденіске бағалауға
анықтауға баулып, өз мүмкіндік
мүмкіндік береді бетінше жұмыс аламыз.
істеуге
үйретеді.
Интерактивті технология

Мақсаты

Оқушының
Кез-келген мазмұнға танымдық Оқушы пікірін
анықтама беру белсенділігін тыңдау, құрметтеу
арттыру

Белгілі бір
идеяны

Қабылдау

Зерттеу

Салыстыру
Ой-толғаныс.
Сөзжұмбақ,
тест.

Мағынаны тану
Оқу-жазу
арқылы Венн диаграммасы
интерактивті («Венн диаграмма»
технология стратегиясы.
әдісімен Қабысып жатқан
Қызығушылығын 3 дөңгелектен тұрады.
ойлауды Әуелі жеке қасиеттерін
ояту дамыту. жазады да,
ортаға екеуіне ортақ
қасиеттерді жазады.Бұл
диаграммамен өткен сабақ пен
жаңа сабақты байланыстыра-
мыз. )
Топтау,
болжам, ойлану,
сергіту,адас-
қан объектіні
табу.
Мағынаны
ажырату

Қызығушылығын Ой толғаныс
ояту

Стратегиялар Стратегиялар Стратегиялар

Ой
шақыру

Топтастыру Венн
диаграммасы

Сұрақ қою
Көңіл қойып,
тыңдағандарыңызға
рахмет!

Сау болыңыздар!

Ұқсас жұмыстар
Интерактивтік технология
Оқытудың белсенді әдістері
Бастауыш сыныптың қазақ тілі сабақтарында оқытудың көрнекілік әдісін жүзеге асыру жолдары
Мектеп жасына дейінгі балаларды оқытудың технологиясы
ҚҰРЛЫҚТАР МЕН МҰХИТТАРДЫҢ ОҚЫТУДЫҢ МЕТОДИКАСЫ
МОДУЛЬДІК ОҚЫТУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ жеке тұлғаны дамыту құралы ретінде
Инновация ұғымы
КІШІ ЖАСТАҒЫ МЕКТЕП ОҚУШЫЛАРЫНА ИНФОРМИКАНЫ ОҚЫТУДЫҢ МАҚСАТЫ
Бастауыш мектептегі
Оффлайн режимдегі оқыту
Пәндер