Тармақталу алгоритмдері
Презентация қосу
(Сызықтық алгоритм, тармақталған алгоритм, қайталау алгоритімі)
Сабақтың білімділік мақсаты:Алгоритм командаларының түрлерімен,
алгоритмнің құрылымымен таныстыру.
Алгоритм құруға үйрету.

Сабақтың тәрбиелік мақсаты:алгоритм құруда ұқыптылыққа, өз
бетінше еңбектенуге тәрбиелеу.

Сабақтың дамытушылық мақсаты: оқушылардың ой-өрісін,
логикасын одан әрі дамыту.
Әрекеттердің
Шартты Белгілі бір
тізбектей
тексеру бөлігі
орындалуын
арқылы бірнеше рет
сипаттайтын
орындалатын қайталататын
алгоритм
алгоритм алгоритм
алгоритмның блок-схемасы

«басы» блогі басы

Шығарылуы:
«енгізу» блогі енгізу a, b
program qq;
var a, b, c:
«процесс» блогі c := a + b;
integer;
begin
read (блогі
«шығару» a, b ); шығару a, b
c := a + b;
writeln ( c );
«соңы» блогі соңы
end.
Егер командалар бірінен соң бірі

ретімен орындалса, алгоритм
сызықты деп аталады.
Z=ах+в формуласы басы
бойынша есептеу
алгоритмін және блок а,х,в енгізу
схемасын құру.
Алг мысал 1
арг а,х,в Z:=а*х+в
нәт Z
басы Z
Z:=а*х+в;
шығару Z cоңы
соңы
Тармақталу алгоритмдері
Тармақталу алгоритмінде көбінесе арифметикалық
теңсіздік түрінде берілген логикалық шарт тексеріледі.
Егер орындалса, онда алгоритм бір тармақпен жүзеге
асырылады да, соңында екі тармақ қайта бірігеді.
Мұндай алгоритмде шартты тексеру тармақталу командасы д
аталады. Оны алгоритмдік алгоритмдік тілде
Өрнектелгенде егер, онда, әйтпесе, бітті
түйінді сөздері пайдаланылады. Орынду
тәсіліне байланысты тармақталу командасы
таңдау»(толымды) және «аттап өту»
(толымсыз) болып екі түрге бөлінеді.
y x 2, x 0
2x, x 0 басы

у функциясын формула
х, енгізу
бойынша есептеу алгоритмін
және блок –схемасын құру.
жоқ ия
Алг мысал 2 Х<0
арг х
нәт у
басы у:=2*х y:=х+2
егер х<0
онда x+2
у
әйтпесе 2*х
шығару у
соңы соңы
Қайталану операторлары
• Көптеген алгоритмдерде белгілі бір әрекеттер тізбегі
бірнеше рет қайталанып орындалып отырады.
Математикада есеп шығару кезінде бір теңдеуді
пайдаланып, ондағы айнымалы мәнінің өзгеруіне
байланысты оны бірнеше рет қайталап есептеуге
тура келеді. Осындай есептеу процесі бөліктерінің
қайталап орындалуы цикл деп атайды, ал
қайталанатын бөлігі бар алгоритдер тобы циклдік
алгоритмдер жатады. Қайталану командасын
алгоритмдік жазу үшін әзірше (әзір), цикл бар (цб),
және цикл соңы (цс) түінді сөздер қолданылады.
Екі оң бүтін сан –а және b
(а≥b) берілсін.Бөлу амалын
қолданбай а-ны b-ғабөлген-
басы
дегі қалатын қалдықты
табу керек.
а,b енгізу
Алг мысал 3
арг а,b
нәт a а≥b
басы
енгізу (а,b) а:=а-b
егер а≥b
онда а:=а-b а
бітті
шығару а соңы
соңы
1-тапсырма.

Сәйкестендір.
Сызықтық Белгілі бір бөлігі бірнеше рет
қайталататын алгоритм
Тармақталу Әрекеттердің тізбектей орындалуын
Сызықтық сипаттайтын алгоритм
Белгілі бір бөлігі бірнеше рет
қайталататын алгоритм
Қайталау Тармақталу Шартты тексеру
Әрекеттердің арқылы
тізбектей орындалатын
орындалуын
алгоритм
сипаттайтын алгоритм
Қайталау Шартты тексеру арқылы орындалатын
алгоритм
2-тапсырма
Үшбұрыш қабырғаларының ұзындығы берілген болса,
Геронның формуласы бойынша үшбұрыштың ауданын
есептеп шығару үшін алгоритм құрастырыңыз
3--тапсырма

y x 50, x 0 У функциясын төмендегі формула бойынша
2 x 20, x 0 Есептеу алгоитмін және блок-схемасын
құрыңдар. Бағалау
Алгоритмді
график
Алгоритм Алгоритм
арқылы
дегеніміз қасиеттері кескіндеудің
не? ерекшелігі
қандай?

Сызықтық
алгоритм Тармақталу
дегеніміз оператор-
не? лары ?

Бағалау
Үйге тапсырма:
Y=(AX-B)(CX+D)
өрнегінің алгоритмін
құрып келу

Ұқсас жұмыстар
Кездейсоқ сандар
Сызықтық алгоритм Тармақталу алгоритмі Циклдік алгоритм
Алгоритм және оның қасиеттері
Сызықтық алгоритм
Шартты көшу операторы
Оралымды алгоритмдер
Шартты операторлармен танысу
Алгоритм типтері
Алгоритм
Паскаль тіліндегі басқару операторлары.9 сынып
Пәндер