Сызықтық алгоритм Тармақталу алгоритмі Циклдік алгоритм
Презентация қосу
□ Алгоритм дегеніміз не?
□«Алгоритм» термині қай ғұламаның
есімімен байланысты?
□Алгоритмге мысал келтір
Алгоритмнің неше қасиеті бар,ата.
□Алгоритмнің дәл,айқындылық қасиетін
қалай түсіндіресін?
□Алгоритмнің берілу(жазылу) түрлері
□Алг есептеу
□ Арг х
□ Нәт у
□ Басы
□ y:= 5*х*х-4
□ Соңы
□Алгоритм қай түрде берілген?
Қандай қызмет атқарады?
Қандай қызмет атқарады?
Қандай қызмет атқарады?
Қандай қызмет атқарады?
Робот алгоритмнің атқарушысы ма?
Program №1;
Var x: integer;
Begin
Writeln(‘х енгіз’);
Readln (a, x);
y:=2*x -(x+8);
Writeln(‘y=’, y);
End.
Алгоритм қандай түрде берілген?
Алгоритм қандай түрде берілген?
1. Гулге су құятын ыдысты аламын.
2. Ыдысқа су құямын.
3. Гүлдің жанына барамын.
4. Гүлге суды құямын.
5. Су құйып болдым.
6. Ыдысты орнына апарып қоямын.
Алгоритмнің атқарушыларын ата
Алгоритм типтері
Алгоритм типтері

Сызықты немесе Циклдік немесе
тізбекті алгоритм қайталау алгоритмдер

Тармақталу немесе
шартты тексеру
алгоритмдері
Арифметикалық Қадамдық
цикл цикл

Таңдау Аттап өту
(толымды) (толымсыз)
Z = ax + 2b + cos (ax2 + b) – tg (ax2 + b)

Басы «Үй салу алгоритмі».
1. Қолыңа қара, сары, қызыл,
a, b, x енгізу көк, жасыл түсті қарындаштар
ал;
t:=ax2+b 2. Үйдің суретін сал;
Z:=t+cost-tgt 3. Шатырын қызыл түске боя;
4. Қабырғасын сары түске боя;
x, z 5.Терезесін көк түске боя;
6. Есігін жасыл түске боя.
Соңы

Әрекеттердің тізбектей орындалуын сипаттайтын алгоритм –
сызықтық алгоритм деп аталады
егер x≥0
егер x<0

алг Y функциясын есептеу
арг x
нәт y
Басы басы
егер x≥0
x енгізу онда 1-серия
әйтпесе 2-серия
жоқ иә
x≥0

x, y бітті
соңы
Соңы

□Егер алгоритм қадамдарының тізбекетеле орындалуы қандай
да бір шартқа тәуелді өзгеретін болса, онда мұндай алгоритмді
тармақталу алгоритмі деп атайды. егер ,онда , әйтпесе
Егер көшеде жаңбыр жауып тұрса, онда етік киеміз, әйтпесе туфли киеміз.

басы жоқ
иә

Жаңбыр
жауып тұрса
Етік киеміз Туфли
киеміз

соңы
Қайталану командасын алгоритмдік тілде жазу үшін әзірше (әзір),
цикл басы (цб) және цикл соңы (цс) түйінді сөздері қолданылады.
Әзірше сөзінен кейін қойылатын шарт, ал цикл басы мен цикл соңы
түйінді сөздерінің арасына қайталанатын командалар жазылады.

жоқ
әзір шарт
шарт
иә цб
серия серия
цс

Мысалы:Үстелдің үстінде бірнеше дәптер жатыр, саған тек математика дәптері ғана
қажет. Егер дәптерді бірден таба алмасаң осы әрекетерді бірнеше рет дәптеріңді
тапқанша орында. Осылайша алгоритмнің құрылымына байланысты алгоритм
орындалады

Белгілі бір әрекеттер тізбегі бірнеше рет қайталанып орындалатын
алгоритм қайталану немесе циклдік алгоритм деп аталады
Практикалық тапсырма
1-топ 2-топ 3-топ
(жұптық жұмыс)
Р/с Сұрақ Жауап
1 Алгоритм типтері 4-ке бөлінеді. Иә/Жоқ

Орындау тәсіліне байланысты тармақталу командасы
2 Иә/Жоқ
толымды және толымсыз болып екі түрге бөлінеді.

Тармақталу алгоритмін алгоритмдік тілде
3 өрнектегенде егер, мұнда, өйткені, соңы деген Иә/Жоқ
түйінді сөздер қолданылады
Есептеу процесі бөліктерінің қайталанып
4 Иә/Жоқ
орындалуын цикл деп атайды
Қайталану командасын алгоритмдік тілде жазу үшін
5 әзірше, цикл, цикл түйіні деген түйінді сөздер Иә/Жоқ
қолданылады

Ескерту: (неге иә, неге жоқ деп жауап бергендеріңді
түсіндіріңдер):...............................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
(жеке жұмыс)

А-деңгей

Дұрыс
Сұрақтар Жауаптар
Р/с жауап
А) Қандай ба бір шартқа тәуелді
1 Сызықтық алгоритм дегеніміз не?
болатын алгоритм
Тармақталу алгоритмі дегеніміз В) Қайталанатын бөлігі бар
не? алгоритмдер
С) Әрекеттердің тізбектей
3 Циклдік алгоритмі дегеніміз не?
орындалуын сипаттайтын алгоритм
В-деңгей

Сұрақтар Жауаптар
Р/с
1 Сызықтық алгоритм дегеніміз не?
Тармақталу алгоритмі дегеніміз
не?
3 Қайталану алгоритмі дегеніміз не?
С-деңгей

Алгоритм түрлері Анықтамасы Мысал келтір
Р/с
Сызықтық алгоритм
дегеніміз не?
Тармақталу алгоритмі
дегеніміз не?
Қайталану алгоритмі
дегеніміз не?
Қорытындылау
1-топ 2-топ 3-топ
Сызықтық алгоритм Тармақталу алгоритмі Циклдік алгоритм
Рефлексия
иә Сабақ жоқ
ұнады ма?
Бағалау парағы
№ Аты-жөні Сұрақ- Есеп Ия/жоқ Жеке Бекіту Рефлексия
жауап шығару тапсырма (топтық)
(топтық) Қорытынды
баға

Ұқсас жұмыстар
Алгоритм командалары
Алгоритм түрлері. 9-сынып
Сызықтық алгоритм
Алгоритм құруға үйрету
Көңілді тапқырлар сайысы
Алгоритм және оның қасиеттері
Тармақталу алгоритмдері
Алгоритм типтері
Алгоритм
Жұмбақ сан
Пәндер