Модельдің жіктелуі


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
• Алгоритм және орындаушылар.
• Алгоритмге мысалдар.
• Алгоритмнің жазылу формалары.
• Блок-схема.
• Алгоритм түрлері : сызықтық, тармақталу .
• Циклдік алгоритмдер.

ИНФОРМАТИКА 6 сыны
Сабақтың тақырыбы «Модель
және модельдеу.Модельдің
түрлері»

Дайындаған информатика пәнінің мұғалімі
Зинуллина Пакиза Амангелдіқызы
Ы.Алтынсарин атындағы орта мектебі
Николай КОПЕРНИК
поляк астрономы
(1473-1543)

Күн жүйесі
Сабақтың сұрақтары:
• Модель деген не?
• Модель не үшін қажет?
• Модельдің қандай түрлері
болады?
• Модельдердің жіктелуі .
• Информатикада қандай модельді
қарастырады?
• Модельдеу деген не?
Модель мысалдары

Бұл екі модельде объект қарастырылады,
олардың өлшемдері өте кішкентай немесе өте үлкен болғандықтан
Оларды оқыту (зерттеу) шын мәнініде мүмкін емес.
Карталар жергілікті жермен танысуға мүмкіндік береді, үйден
шықпастан қозғалыс маршрутын есептеуге болады.
Модель мысалдары

Бұл модельдер процесс немесе құбылысты байқауға мүмкіндік береді,
шын мәнініде бұл құбылыстар баяу жүреді.
Анықтама

Модель – нақты нысанды ,
құбылысты немесе үдерісті
қарапайым етіп түсіндіру.
Модельдеу – нысандарды, үдерістерді
және құбылыстырады зерттеу үшін
модель құру.
Модель – әлемді тану құралы болып
табылады.
Модельдің жіктелуі
Уақыт факторы

Динамикалық модель - уақыт
барысындағы объектінің Статистикалық модель - объект
қасиеттерінің өзгерісін көрсету жөнінде алынған ақпараттың
мүмкіндігін береді. белгілі бір уақыт бөлігіндегі
үзіндісін айтуға болады.
Ұсыну тәсілі бойынша
тәжірибелер

ойыншықтар

Ақпараттық модель – объектінің,
процесстің, құбылыстың қасиеттері мен
Материалдық модель – заттық немесе күйін сипаттайтын ақпарат жиынтығын
физикалық деп айтуға болады. Олар және сыртқы әлеммен өзара байланыс болып
түпнұсқаның геометриялық және
физикалық қасиеттерін көрсетеді. табылады.
Материалдық модельдердің қарапайым Ақпараттық модельге вербальдік модель
мысалдарына балалар ойыншықтарын жатады. Вербальдік модель дегеніміз – ойша
алуға болады. немесе әңгіме түрінде жасалған ақпараттық
модель.
Қолдану аймағы бойынша

1. Оқу 2. Имитациялық
3. тәжірибелік – кеме моделі, аэродинамикалық дүрбі ;
4. ғылыми-техникалық – теледидарды тексеру стендісі ;
5. Ойын – экономическалық , іскерлік , стратегиялық.
Модельдердің жіктелуі

Информатика ақпараттық
модельдерді қарастырады.
Тапсырма «Сәйкестендір» Тексеру
Берілу Модель
МОДЕЛЬ ОБЪЕКТ Қасиеті
Модельдеу
мақсаты тәсілі түрі

Тік төртбұрыштың
Масштабы
ауданын есептеу: Объектілердің
бойынша Имита-
ені мен пішіні мен
үлкейту,
формула циялық
ұзындығын орналасуы
көрнекілік
көбейту

глобус Дененің
Атомның
қозғалыс Қысқаша
ядросы мен
электрондары кезіндегі жазбасы макет таңбалық

жағдайы

Адамның
Құрастыру Компьютерлік
секіру кезіндегі
принципі ойындар сурет ойша
қозғалысы

атом
Фигуралардың Геогафияны Бейне-
Жер Материал-
ауданын оқытудағы
ғаламшары есептеу демонстрация ролик дық

Ескерту: Дімбілмес екінші бағанды қозғамады.
І-топ:

Мәтіндік редакторда ІІ-топ:
мектеп ауласының ауданын
есептейтін математикалық Сабаққа кешігу
модельді рәсімдеңдер. барысындағы жазылатын
“Математикалық модельге” түсініктеменің сөздік
анықтама беріңдер. моделін құрыңдар. Оны
мәтіндік редакторда
рәсімдеңдер.

ІІІ-топ:

Графикалық редактор
құралдарының көмегімен
сынып бөлмесінің моделін
ұсыныңдар.
ҚОРЫТЫНДЫ
• Модель
Модель – нақты нысанды , құбылысты
құбылысты немесе
немесе үдерісті
үдерісті
қарапайым
қарапайым етіп түсіндіру.
• Модель
Модель түпнұсқаның
түпнұсқаның барлық
барлық негізгі
негізгі сипаттамасы
сипаттамасы мен қасиетін
сақтайды.
сақтайды.
• Модель
Модель – көрнекі түрде жазбаша жоспар, сызба ретінде жасалуы
мүмкін. Мұндай модель барлық уақытта біздің ойымызда
бейнеленетін прототип пайда болғанға дейін жасалады.
• Бір объект үшін әр түрлі модель жасалуы мүмкін. Модельдің жасалуы
зерттеу мақсатына және прототип жөнінде жинақталған
мәліметтердің көлеміне тәуелді болады.
Модель
Модель қажет:
қажет:
-- нақты
нақты нысанды
нысанды түсіну:
түсіну: құрылымы
құрылымы қандай,
қандай, негізгі
негізгі қасиеттері,
қасиеттері, даму
даму
заңдары мен қоршаған ортамен байланысы
заңдары мен қоршаған ортамен байланысы ; ;
-- нысанды
нысанды немесе
немесе құбылысты
құбылысты басқаруды
басқаруды үйрену:
үйрену: мақсатқа
мақсатқа жету
жету үшін
үшін оны
оны
басқарудың
басқарудың ұтымды
ұтымды тәсілдерін
тәсілдерін анықтау;
анықтау;
-- нысанға
нысанға қатысты
қатысты барлық
барлық тәсілдер
тәсілдер мен
мен формаларды
формаларды қолдану.
қолдану.

- Модельдеу
Модельдеу –– ғылымды
ғылымды тану
тану тәсілі
тәсілі .
Үй тапсырмасы
§ 13,14 оқу
Тапсырма . Статистикалық және
динамикалық модельдерге мысал
келтіріп, кестені толтырыңыз.

Пән аймағы Статистикалық модель Динамикалық модель

географияда

биологияда

информатикада

Ұқсас жұмыстар
Модельдеу объектісі
Компьютерлік модель
Киімдердің жаңа үлгілерінің конструкциясы
Модель мысалдары
БІР УАҚЫТТЫ ТЕҢДЕУЛЕР ЖҮЙЕСІ
Дискретті кездейсоқ шаманың ықтималдықтарын үлестіру заңы
Ақпараттық модель
Мәліметтер қорының басқа да моделі
Модель және модельдеу
Бизнес жоспардың негізгі бөлімдері
Пәндер