Алгоритм командалары
Презентация қосу
Рысқалиева Ақжүніс Маханбетовна
БҚО, Жаңақала ауданы, Жаңақала жалпы орта білім беретін мектебі, информатика пәні мұғалімі

Алгоритм командалары
Алгоритм типтері
Алгоритм командалары есеп
шартына
байланысты екіге бөлінеді:
Жай Құрама (Күрделі)

Меншіктеу Сызықтық(тізбекті)
Мәлімет енгізу Тармақталу
Нәтиже алу Цикл
Әрекеттердің тізбектей орындалуын
сипаттайтын алгоритм –
сызықтық алгоритм деп аталады.
Сызықтық алгоритм тізбектеле
орналасқан командалардан,
ал блок-схемалар бір сызық бойына
орналасқан тізбекті блоктардан тұрады.
Мысалы:
алг үй тапсырмасын орындау
басы
күнделікті алу
тиісті бетін ашу, үй тапсырмасын анықтау
үй тапсырмасын орындау
күнделікті орнына қою
соңы
y=5x2-4
алг y функциясын есептеу
арг х
нәт у
басы
х енгізу
R1:=x*x
R2:=5*R1
Y:=R2-4
у шығару
соңы
Мұндағы, 2 блок – х енгізу блогы, 3 блок – у функциясының мәнін
есептеуді, 5 блок – у функциясының нәтижесін басып шығарады.

басы

х енг

У:=5x2-4

у

соңы
Тармақталу алгоритмі. Тармақталу алгоритмінде
көбіне арифметакалық теңсіздік түрінде берілген
логикалық шарт тексеріледі. Егер ол орындалса,
алгоритм бір тармақпен, ал орындалмаса, екінші
тармақпен жүзеге асыралады да, соңында екі тармақ
қайта бірігеді. Мұндай алгоритмдерде шартты
тексеру
тармақталу командасы деп аталады. Оны
алгоритмдік
тілде өрнектегенде егер, онда, әйтпесе, бітті түйінді
сөздері қолданылады. Орындалу тәсіліне байланысты
толымды және толымсыз болып екі түрге бөлінеді.
Тармақталу алгоритмдерінің
толымды
түрі екі серияның бірін ғана таңдауды
іске асырады, мұнда берілген шарт
тексеріледі, егер ол шарт орындалса,
онда 1-серия жүзеге асырылып, содан
кейін келесі амалдарға көшеді. Ал
егерде,
шарт орындалмаса, онда 2-серия
атқарылып, содан кейін ғана
алгоритм
ИӘ ЖОҚ
шарт

1-серия 2-серия

Егер шарт
Онда 1-серия
Әйтпесе 2-серия
Бітті
Тармақталу алгоритмдерінің толымсыз түрі
алгоритм тармақталу кезеңінде шарт
орындалса,
алгоритм сериясы жүзеге асырылады да,
ал шарт жалған болса, серияны аттап өтеді.
ИӘ
Егер шарт шарт

Онда 1- серия 2-серия
ЖОҚ
Бітті
Циклдік алгоритм дегеніміз – іс –
әрекеттердің тізбегі бірнеше рет
қайталанып отыратын алгоритмдер.
Қайталау командасын алгоритмдік тілде
жазу үшін әзірше, цикл басы, цикл соңы
түйінді сөздері қолданылады.
Циклдік алгоритмнің блок сызбысы

басы

шар
т

1-серия 1 2 - серия

соңы
Мысал: Барлық екі таңбалы сандардың
қосындысын табатын алгоритм жазыңдар.
Алғашқы екі таңбалы сан – 10, соңғысы – 99 .
Алг екі таңбалы сан;
Арг бүтін max, I;
Нәт нақты S;
Басы
i:=10; S:=0;
әзір i<=99
цикл басы
S:=S+I;
цикл соңы;
соңы.
Үйге тапсырма
1. Сызықтық алгоритм дегеніміз не? Мысалдар келтіріңдер.
2. Тармақталу алгоритмі дегеніміз не? Мысалдар келтіріңіздер.
3. Циклдік алгоритм дегеніміз не? Мысалдар келтіріңдер

Ұқсас жұмыстар
Жұмбақ сан
Алгоритм типтері
Алгоритм
Перевезти козу капустой
Алгоритм құруға үйрету
Алгоритмдеу негіздері және алгоритм құру
Тьюринг машинасы. Тьюринг тезисі және оның негіздемесі
Алгоритм түрлері. 9-сынып
Шешілмейтін алгоритмдер туралы түсінік. Алгоритм күрделілігі. Алгоритм түсінігінің функция түсінігімен байланысы. Алгоритмдік тіл және оны орындаушылардың сипаттамалары
Оқушының теориялық алған білімін практикада қолдана білеге үйрету
Пәндер