Білімнің бәсекеге қабілеттілігі
Презентация қосу
Педагогикалық кеңеске арналған баяндама.

«Бәсекеге қабілетті жеке тұлғаны
қалыптастыру –қазіргі заман талабы»

«Қазіргі заманда жастарға ақпараттық технологиямен
байланысты әлемдік стандартқа сай
мүдделі жаңа білім беру өте-мөте қажет»
( Н.Ә.Назарбаев)
“ Қазақстанның болашағы
бүгінгі жастар. Сіздер оларға
қалай білім берсеңіздер
Қазақстан сол деңгейде
болады.”
“ Жастар жалын жүректі,
ершіл намысты, биік рухты
болса – ол елдің еңсесіде биік
болады”

( Н.Ә.Назарбаев)
бәсеке
ғасыры

Білімділер ХХІ- Зерделі
ғасыры ғасыр дарындылар
ғасыры

Әлемдік
өркениет төрінен
орын алу ғасыры
Әр ұстаз ХХІ-ғасыр
мұғаліміне сай болуы үшін –
ізденімпаз ғалым, жан-
жақты шебер, тынымсыз
еңбекқор, терең қазыналы
білімпаз, кез-келген ортаның
ұйытқысы болуы керек.
“ Сабақ беру - үйреншікті жай шеберлік
емес, ол – үнемі жаңадан жаңаны табатын
өнер” ( Ж.Аймауытов)
“ Мұғалім тек өз пәнінен сабақ беріп қана
қоймауы керек, сонымен қатар тәрбиеші
адам, әділетті де адал, шыншыл болуы
керек” ( К.Д.Ушинский)
“ Мектептің жұмыскер жүрегі – ұстаз”
( Ы.Алтынсарин)
Адам мен адамды, ел
мен елді теңестіретін
білім.

Қазіргі білім берудің
басты мақсаты:
Жан-жақты дамыған,
рүхани бай жеке тұлға
қалыптастыру.
Егеменді елдің басты
мақсаты:
өркениетті елдер
қатарына көтерілу,
ол өркениетке жетуде
жан-жақты дамыған рухани
дүниесі бай тұлғаның
алатын орнының ерекшелігі.
Бәсекеге қабілетті жеке тұлғаны
қалыптастыру барлық педагогикалық
ұжымдардың бірігуін талап етеді.
Бәсекеге қабілетті білім беру
кеңістігін құруға Қазақстанның білім
беру реформасы бағыттарының
біріне жалпы орта білім берудің
жоғарғы деңгейіндегі бағдарлы
оқытуы жатады.
« Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстанды » құру
біздің алдымызға үлкен мақсаттар қойып
отыр. Ол – жеке тұлғаның және қоғамның
қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін
бәсекелестікке қабілетті білім беру жүйесін
қалыптастыру. Осындай мақсаттарға жету
үшін жаңа Заң қабылданды. Бұл Заңды
қабылдау заман талабы. Білім беру –
білімнің қайнар көзі ретінде аса маңызды
қоғамды дамытудың көзі. « Жаңа әлемдегі
жаңа Қазақстанды » құру бәсекеге
қабілетті білім беру жүйесін
қалыптастыруды талап етіп отыр.
Қазақстан Республикасының « Білім туралы» жаңа
Заңы – дәл осы бәсекеге қабілетті Отандық білім беру
жүйесін қалыптастыруға бағытталған. Қабылданған
жаңа Заңның міндеттері:
1) Әлемдік білім беру кеңістігіне кіру ( интеграция )
2) Педагог қызметкерлердің мәртебесін көтеру.
3)Білім берудің құрылымы мен мазмұнын жаңарту.
4) Оқыту технологиясын жетілдіру.
5) Білім беру сапасының ұлттық бағалау жүйесін
дамыту
6)Білім беру жүйесінің халықаралық
білім сыныптамасы стандартына
сәйкестендірілуі
Нарық жағдайында мұғалімге
қойылатын талаптар:
•Білімнің бәсекеге қабілеттілігі;
•Білім беру сапасының жоғары болуы;
•Мұғалімнің кәсіби шеберлігі;
•Әдістемелік жұмыстағы шеберлігі.
Қазіргі білім беру жүйесі –
«Білікті адамға» бағытталған
білімнен «мәдениет адамына»
бағытталған білімге көшуді
көздейді.
Қазіргі әлемдік білім беру кеңістігіне ене
отырып, бәсекеге қабілетті тұлғаны дайындау
үшін адамның құзырлық қабілетіне сүйену
арқылы нәтижеге жету жүйесін ұсынады.
Құзыреттілік дегеніміз- мұғалімнің қазіргі
заман талабына сай өзін-өзі өзгерте алу
қабілеттілігі. Құзіреттілікті қалыптастыру
дегеніміз- шығармашылық қабілетті дамыту,
интеллектуалдық белсенділіктің жоғары
деңгейіне шығу, жаңаны түсіне білуге,
ізденуге бағыттаушылықты қалыптастыру.
Шығармашыл мұғалім үшін- біреудің
тәжірибесін қайталағаннан гөрі, өз
жаңалықтарын ашу, білгендерімен
түйгендерін басқаларға ұсына алуының
мәні зор. Ең бірінші кезекте мұғалімнің
«өзіндік жаңалығы» болуы қажет. Ғылым
жаңалығын түрлендіруде өз үлесін қосу
арқылы жасаған нәтижелі жұмыстар –
өзгелердің тәжірибесін толық көшірмей,
жаңа ортаға икемдеп айтарлықтай
нәтижеге қол жеткізу.
Қазіргі бәсекеге қабілеттілік - педагогикалық
қызмет мұғалімдерінен мынаны талап етеді:
1.Оқудың жеке тұлғасын дамытудағы
басымдылық және еркін бағдарлауға тәрбиелеу;
2. Шығармашылық процестерді басқара алуы;
3. Ғылым жетістіктерін, оның даму
заңдылықтарын компьютерлік оқыту
өнерін терең меңгерген жан-жақты
дамыған шығармашыл тұлғаны
тәрбиелеп шығару;
Жеке тұлғаның дамуында маңызды рөл
атқаратын:
• Оқушының өз бетінше жұмысын тиімді
ұйымдастыра білуі;
• Сол арқылы материалдарды сапалы
меңгертудің жүйесін жасау;
• Оқушылардың түрлі дара қабілеттерін
арттыру.
Қазіргі мұғалім:
• Жаңа технологияны меңгерген, жан-жақты
білімді;
• Педагогикалық үрдісте жүйелі жұмыс жүргізе
алатын;
• Педагогикалық өзгерістерге тез
үйренетін;
• Жаңаша ойлау жүйесін меңгере
алатын;
• Оқушымен ортақ тіл табыса алатын;
• Білімді, іскер, шебер болуы керек;
Қазіргі оқушы:
Дүниетанымы, қабілеті жоғары,
дарынды, өнерпаз, іздемпаз,
талапты,өз алдына мақсат қоя
білетін тұлға
Тәуелсіз ел тірегі - білімді ұрпақ.
Жаңа дәуірдің күн тәртібінде тұрған
мәселе- білім беру,ғылымды дамыту.
Уақыт талабы- білім берудің ескі
мазмұнының орнына жаңасы келуде.
Жаңа тұлға ретіндегі оқушыны
дамыту жолдары:
• Өзін-өзі өзектендіру;
• Өзін-өзі тану;
• Өзін-өзі дамытушы тұлға ретінде
қалыптастыруы.
Болашақтың бәсекеге қабілетті
ХХІ ғасыр шәкіртін тәрбиелеу
білім беру саласының басты
мақсаты.Әр ұстаз ХХІ ғасыр
мұғаліміне сай болуы.
Білім мемлекеттің алдында
даңғыл жол салып беруші.
Қазақстан биік белестерге
ғылымды өркендету арқылы
жетеді.
Назар
аударғандарыңызға
Рахмет!

Ұқсас жұмыстар
БӘСЕКЕЛІК ҚАБІЛЕТ
Білімді жастар елдің болашағы
ӨНІМНІҢ БӘСЕКЕГЕ ҚАБІЛЕТТІЛІГІН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ
Бәсекелік күрес деңгейін талдау
ӨНДІРІСТІК - ИННОВАЦИЯЛЫҚ САЯСАТЫ
АРТТЫРУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ
Білім мазмұнын қалыптастыру принциптері
Кәсіпкерлік аясындағы бәсеке мен бәсекеге қабілеттілік
Мұғалім тұлғасы
Экономиканың бәсекеге қабілеттілігінің теориялық негіздері
Пәндер