Технология Оқыту интерактивті режимі
Презентация қосу
Ақмола облысы
Бурабай ауданы
Оқжетпес орта мектебі
Ошақбаева Гүлзайра Құлтасқызы
математика информатика мұғалімі
Ақпараттық
-коммуникативтік
технологияны қолдану
негізінде білім сапасын
арттыру жолдары
«Қазіргі заманда
жастарға ақпараттық
технологиямен
байланысты әлемдік
стандартқа сай мүдделі
жаңа білім беру өте
қажет»
Н.Ә.Назарбаев
“Баланың ынтасын
арттыру үшін оқылатын
нәрседен бір жаңалық болуы
керек”
Жүсіпбек Аймауытов
Ақпараттық мәдениетті,
сауатты адам - ақпараттың
қажет кезін сезіну, оны тауып
алуға, бағалауға және тиімді
қолдануға қабілетті, ақпарат
сақталатын дәстүрлі және
автоматтандырылған
құралдарын пайдалана білуі
керек.
Ақпараттық технология – қазіргі
компьютерлік техника негізінде
ақпаратты жинау, сақтау,
өндеу және тасымалдау істерін
қамтамасыз ететін
математикалық және
кибернетикалық тәсілдер мен
қазіргі техникалық құралдар
жиыны.
Коммуникация–
ақпаратты
тасымалдап жеткізу
әдістері мен
механизмдерін және
оларды жазып жинақтап
жеткізу құрылғыларын
қамтитын жалпы ұғым
Оқытудың
Технология Оқыту
интерактивті
режимі

Оқыту технологиясы

Ақпараттық Компьютерлер Мультиме-
технология диялық
технология
Компьютер

Интернет

Коммуникация

Электрондық
пошта

Электрондық
оқулық
Ақпараттық – коммуникативтік
технология құралдары оқушыларға
жаңа ақпарат көздеріне жол ашады,
жеке жұмыс пен білім алудың
нәтижелілігін, тиімділігін көтереді,
кәсіби дағдыларды қабылдау және
бекіту үшін мүмкіндіктер береді,
қашықтықтан оқытудың жаңа
формалары мен әдістерін жүзеге
асыруға мүмкіндіктер ұсынады.
Ақпараттық – коммуникативтік
технология – мұғалімнің өз
жұмыстарының әдістері мен
ұйымдастыру түрлерін түбегейлі
өзгертуге, оқушылардың жеке
қабілеттілігін дамытуға, оқудағы
пәнаралық байланысты күшейтуге,
оқу процесін ұйымдастыруды үнемі
жаңартып отыруға мүмкіндік береді.
Ақпараттық– коммуникативтік
технология жағдайындағы жалпы
оқыту үрдісінің функциялары:
оқыту, тәрбиелеу, дамыту,
ақпараттық болжамдау және
шығармашылық қабілеттерін
дамытумен анықталады
Жаңа ақпараттық –
коммуникативтік технология

Бағыттары Мақсаттары

Оқу-әдістемелік,
Электронды электронды кешендер
оқулықтар құру, әдістемелік
Web-сайттар ашу

Телекоммуникациялық Жалпы компьютерлік
технологиялар желілерді пайдалану

Бағдарламалау ортасында
Мультимедиалық инновациялық әдістерді
және гипермәтіндік технологиялар пайдаланып, бағдарламалық
сайттар, құралдар жасау

Қашықтан оқыту
Өздігінен қосымша білім алуды қамтамасыз ету
(басқару) (Internet)
Ақпараттық – коммуникативтік технологияны
оқу-тәрбие үрдісіне енгізуде мұғалім алдына
жаңа бағыттағы мақсаттар қойылады:
Өз пәні бойынша оқу-әдістемелік электронды
кешендер құру, әдістемелік пәндік Web –сайттар
ашу;
Жалпы компьютерлік желілерді пайдалану;
Бағдарламалау ортасында инновациялық
әдістерді пайдаланып, бағдарламалық сайттар,
құралдар жасау. (мультимедиалық және
гипермәтіндік технологиялар).
Қашықтықтан оқыту (Internet желісі)
барысында өздігінен қосымша білім алуды
қамтамасыз ету.
• : «Маған айтшы – мен
ұмытып қаламын;
маған көрсетші – менің
есімде қалады; өзіме
істетші –мен сонда
түсінемін»
Біз қабылдаймыз

10% оқығанымыздан
20% естігенімізден
30% көргенімізден
50% көріп, естігенімізден
70% басқалармен бірге талқылағанымыздан
80% өзіміз сезінгенімізден
95% басқа біреуге үйреткенімізден
Уильям Глассер
Интерактивті тақтаны
қолданудың тиімділігі
1. Сабақтың
Сабақтыңқарқынды
қарқындыөтуі
өтуі

2. Қызығушылықтың
Қызығушылықтыңартуы
артуы
3. Әр
Әрбалаға
балағажеке
жекебілім
білімберу
беру
4. Берілетін
Берілетінматериалдың
материалдыңтиімділігі
тиімділігі

5. Шектеусіз
Шектеусізресурстар
ресурстар
Қабылдау күшейеді
Қабылдау түрлері

Мәтін
бейне

дыбыс
Оқушы

анимация

графика
Сабаққа дайындалу
элект. Сабақтан тыс қызмет
CD Өзіндік білімін көтеру
материалдар

Электронды АКТ-ны
сабақта Internet-ті Техникалық
оқу
қолданудың әдістемелік құралдарды
материал-
дарының әдістері мен және пайдалануға
мазмұнын тәсілдерін танымдық машықтану
толық оқып игеру ақпарат көзі
үйрену ретінде игеру
Білім сапасы

Электронды
Электронды Компьютерлік
Компьютерлік
Жеке
Жеке тапсырмалар
тапсырмалар тестілеу
оқулықтар
оқулықтар тестілеу

Жеке Дидактикалық Тапсырманы
Жеке Дидактикалық Тапсырманыдұрыс
дұрыс
траектори материалдарды орындауға
траектори материалдарды орындауғабірден
бірден
яя ңңтүрлілігі әрекет
түрлілігі әрекетжасауы
жасауы
Интерактивті тақтаның
мүмкіндіктері
Office а ры нда
сы м шал ер
ды қ о етт
а н
ерту С ур ас ын
тқ ау өз г ха н
кітап у
а
ж қт
п
ы п, са а
л
Бо азы жас
ж
ен
Қолм ан
лғ у
жазы танып біл
Көру арын ді
р иа лд ың мәтін
мате Сабақт ген
уд
Көрсет л
кез –ке ралу
у ео
басқар кезеңін
Мультимедиа сабағы

Сабақтың тиімділігі

Эн пре Модель
ци к зен
Электронды ло тац On-LINE деуші
пед и яла
оқулықтар и ял р тесттері орта
ар
Білім сапа көрсеткіштері
7 сынып бойынша
сапалық көрсеткіші
Назарларыңызға
рахмет!

Ұқсас жұмыстар
Интерактивті тақта туралы
Оқыту технологиясы
Ақпараттық - коммуникациялық технологиялар және білім беру ортасы
Мультимедиялық технологиялар тұжырымдамасы
Қазіргі оқушы
Интерактивті тақта
Интерактивті оқыту әдістемесі
Сабақта интерактивті тақтаны қолдану барысында
Интерактивтік технология
АКТ құралдары
Пәндер