Шығармашылық жоба
Презентация қосу
“Естігенімді – ұмытамын,
көргенімді – есте сақтаймын,
өз істегенімді – меңгеремін“.

Конфуций
Баяндаманың тақырыбы:

Сабақ барысында жоба әрекетін
қолдану арқылы оқушының білімін
жетілдіру.
•Мақсаты:
Оқушылардың алған білімдері негізінде өздігінен білімін жетілдіру,қолдануға
жағдай жасау. Шығармашылық жұмыстың тақырыбын анықтау.Оқушылардың
ақпарат көздерімен жұмысты ұйымдастыра алу қабілеттерін қалыптастыру.
Міндеттері:
• өз бетімен жұмыстарын жүргізу арқылы білімдерін жетілдіру; ақпараттық
• бағдарлау біліктілігін қалыптастыру;
• сыни тұрғыдан ойлау қабілетін арттыру арқылы оқушының болашақта әр
• түрлі жағдаяттарда, әр түрлі қоғамдық ортада өзін-өзін көрсете білуге
• бейімдеу.
• оқушының қызығушылық ынтасын дамыту;
Өзектілігі:
• Баланы оқи білуге үйрету.
• Баланы ойлауға үйрету.
• Баланың өзін өзі тұлға ретінде дамуына жағдай жасау.
Күтілетін нәтиже:
• Оқушының ізденушілік,зерттеушілік және шығармашылық деңгейі бір
• дәрежеде қалыптасады
• Оқушы мұғалім әрекетінің әсерін толық сезінеді және бағыт-бағдарды
• басшылыққа алып жүзеге асрады
• Оқушылардың өз бетінше ізденуіне,зерттеуіне жол ашылады.алдына қойған
жұмыстан белгілі бір дәрежеде нәтиже шығара алады
• Бір немесе бірнеше көзден ақпарат алу,алынған ақпаратқа сыни қорытнды
жасай білуі
ЖОБА
Ғимаратты,құрылысты салуға,кез-келген бұйымды

жасауға немесе қайта құрастыруға дайындаған
жоспар;
Қандай болмасын бір құжаттың үлгі,болжамдық
мәтіні;
Жоспар, түпкі ой;
Жоба – блашақтың затталған көрінісі;
Жобалау – болашақтың заттануы;
Жобалау – мөлшерлеу мен зерттеу;
Жобалау шектері;
Жобадағы жаңалықтар мен типтіліктер;
Жобалау және жобаны басқару;
Техникалық және әлеуметтік жобалау;
Латынша projektus – алға ұмтылған.
Жобалау-бағдарлау технологиясы- білімнің тиімділігі мен сапасын
оқыту үрдісінде тиімді ұйымдастырумен бірге ақпараттық, зерттеулік,
шығармашылық, тәжірибе-бағдарлық жобаларды сапалы түрде жасап,
ақпараттық көздерді кеңінен қолдана білуден тұрады. Жалпы әлемдік
педагогикада осы технология ешкімге жаңалық емес,барлық
елде,әртүрлі салаларда жобалау технологиясын қолдану кең тараған.
Жобалау технологиясының негізін салушы американдық философ-
педагог Джорж Дьюи. Жоба-«іс-әрекет жасау арқылы оқыту» деген
ұғымды білдіреді. Жобалау-бағдарлау технологиясының негізінде
оқыту моделі- бұл оқушы тұлғасына бағытталған, жоспарланған
оқытудың түрі. Әрине бұл модель оқушы тұлғасының болашағына,
өмірден алған тәжірибесі мен мәселелердің сабақтастығына
бағытталған. Сондықтан болар осы технологияның «Барлығы өмірден
және барлығы өмірге» деген ұраны интерактивтік, ақпараттық-
коммуникативтік технологияларды қолдану арқылы жобалау әдісімен
таным үрдісінде зерттеулер жүргізіп, қоршаған ортаны зертхана
ретінде қолданып, қорытынды шығаруға жетелейтін технология.
Мақсаты:
•Оқушыларды өздігінен іздену-зерттеу тәжірибесіне жұмылдыру үшін қажетті
жағдайларды жасау
•Білім үрдісінің барлық қатысушыларын: оқушылар мен ата-аналарды,
мұғалімдерді, әкімшілікті біріктіру
Жобалау әдісі бойынша оқытудың сипаттамалары
1. Өзектілік.Оқушылардың дамуын қамтамасыздандыру үшін өзектілік
жинақтық жобаларға олардың белсенді түрде қатысуларына негізделеді
2. Тапсырмалар мен талаптар оқушыларды күрделі міндеттерді орындауға
ынталандырады
3. Оқытудың қызықтыру сипаты. Білім беру барысында оқушылардың
«оқимын» деген ішкі қалауы, маңызды жұмыс жасау қабілеті және жасалған
жұмыстардың бағалануы
4. Оқытудың пәнаралық сипаты. Оқушылар өз жобаларында әртүрлі
пәндермен өзара байланысқан тапсырмаларды орындауы
5. Шындығы мен растығы.
6. Өзара жұмыс жасауға ынталығы
7. Позитивтік ынта
Күтілетін нәтиже:
1.Оқушылардың тілге деген қызығушылығының, ынтасының артуы.
2.Жасампаз және өнерпаз тұлғаның қалыптасуы.
3.Тілдік қорының кеңеюі.
4.Еңбекті бағалай білетін тұлға.
Оқыту, зерттеу үрдісінде мұғалім мен оқушының
рөлі неде?

Мұғалім:
•мақсат, міндет қояды
•оқушымен бірлесіп, мәселе қалыптастырады
•идеялар ұсынады
•берілген шаблон бойынша жобаны суреттейді
•кеңес беруші, сарапшы, менеджер рөлін
атқарады,оқушылардың іс-әрекет жетістіктерін
және шығарған қорытындыларын бағалайды,
әртүрлі сайыстарға жобаларды ұсынады
Оқушы:
•мәселені талқылайды
•міндеттерді қалыптастырады
•жоспарлайды
•қажетті ақпаратты таңдап, жинайды
•зерттеу әдістерін іздестіреді
•өздігінен жинаған мәліметтерін талдайды
•аралық қорытындыларды талқылайды
•Мультимедиялық презентация,фильм,
шығармашылық есеп жасап қорғайды.
Жобалардың классификациясы:
•оқушылар санына байланысты жоба жеке немесе
топтық болады
•оқу пәні мен мазмұнына байланысты бір пәндік
немесе пәнаралық болады
•қатысушылар құрамына байланысты әртүрлі
жастағы оқушылар, жалпымектептік,
мектепаралық, халықаралық болады
•жоба қысқа, орта, ұзақ мерзімді болып бөлінеді
Қысқа мерзімді жобалар мерзімі- 1 апта
Орта мерзімді жобалар-1-4 апта
Ұзақ мерзімді жобалар-4 аптадан 1 жылға дейін
Технологиядағы жобаның түрлері:
• Ғылыми жоба;
• Шығармашылық жоба;
• Ойын түріндегі жоба;
• Ақпараттық жоба және т.б. түрлері бар.
Жоба жұмысының қорытындысы-жазбаша немесе ауызша
есеп,мультимедиялық презентация, фильм, қойылым. Интернет
жүйесіндегі бет, дайындалған макет, модель ретінде көрсетіледі.
Зерттеу жұмыстарын жүргізу үшін мәселені көре білу қажет.
Мәселе деп күрделі сауалдарды, міндеттерді, зерттеу кезінде кездескен
қиыншылықтардың өз шешімін табуын алуға болады.
Жобалар тақырыбы әртүрлі болады, ол мәселенің өзіндік түр-
сипатын бейнелейді.
Мысалы, 2010-2011оқу жылы қазақ тілі мен әдебиет мұғалімдерінің
онкүндік аясындағы өткен ашық сабақтарда оқушылар орта мерзімді
жобаларды жасап, онда әр түрлі тақырыптар бойынша деректерді іздеп
тауып, зерттеп, материалдарды сұрыптап, ақпарат көздерін кеңінен
қолданып, шығармашылық, іскерлік,интеллектуалдық-танымдық,
қарым-қатынастық бiлiктiлiгiн, әлеуметтенуге бейiмдiлiгiн, эстетикалық,
рухани-адамгершiлiк құндылықтарын бойларына сіңдіріп, жоба
жұмыстарының нәтижелерін мультимедиялық презентация түрінде
көрсетті.
Сонымен, оқушыларға дайын өнімді қабылдайтын ғана
емес, өз бетімен ізденетін, дербес іс-әрекет жасай алатын
тұлға ретінде қарау – жобалау технологиясының негізі.
Нақты тақырып төңірегінде оқушының алдына әр кезеңде
мақсат қоя біліп, сол мақсатқа қол жеткізудегі іс-әрекеті,
яғни сиқыршының көжекті цилинірдің астына салу үшін
ұзақ мерзім көлемінде атқарған еңбегі тәріздес.
Конфуцийдің “Естігенімді – ұмытамын, көргенімді есте
сақтаймын, өзім істегенімді меңгеремін” дегені – бұл
технологияның негізгі ұстанымы
Жан жақты білім
алады
Мақсатты білім Қосымша білім
алуға ұмтылады алады

Бағалайды Салыстырады

Оқушының ізденісі арқылы
Ой түйеді Зерттейді

Өзін-өзі басқарады Талдайды
Мұғалімнің рөлі:

Жобалаушы Кеңесші Ғылыми
жетекші

Бақылаушы Мұғалім Үйретуші

Бағыттаушы
Зерттеуші Түзетуші
Бұл технологиялық оқудағы мұғалім мен оқушының іс- әрекеттері түбегейлі
өзгереді. Салыстырып көрелік:

Оқушының іс-әрекеті: Мұғалімнің іс-әрекеті:

-Оқушы-оқыту субъектісі. -Жеке тұлғаға қарай бағытталған
ұсынушы, нақты мақсат қоюшы.

-Мақсатқа дербес өз іс-әрекетімен -Бағыт-бағдар беруші, кеңесші.
жетуші белсенді субъект.

-Өзін-өзі және бір-бірін оқытушы. -Оқушының жетістігін құптаушы.

-Өнерпаз, жасампаз еңбектің иесі. -Ынталандырушы, мақсат қоюшы.

-Өз ізденісімен табысқа жетуші -Мақсаттарға жетелеуші.
шығармашылық тұлға.
Егер, оқушы жоба тақырыбын дұрыс таңдай отырып,
жоспарлай білсе, оны дұрыс орындай алса- ол болашаққа
дұрыс бейімделген тұлға болып қалыптасады. Әр түрлі
жағдаяттарда дұрыс шешім қабылдай отырып, әр түрлі
адамдармен тіл табыса отырып, әр ортада дұрыс бағыт –
бағдар бере алады.
Жобалау технологиясының негізінде –оқушылардың
жұппен немесе топпен бірігіп дайындайтын шығармашылық
жұмыстар жатыр.
Оқушылардың жоба жұмыстарын ұйымдастыру үшін
жоғарыда айтылғандай, оны жоспарлай білу қажет.
Жоба жұмысы Жұмыстың мазмұны. Мұғалімнің тәрбиелік мақсатты шешудегі Оқушылардың іс-әрекеті.
кезендері негізгі іс-әрекеттері.
1. Дайындық Жоба тақырыбын Бір бағыт төңірегінде оқушыларды Әр оқушы өмірлік өз тәжірбиесіне
кезеңі анықтау. тақырып таңдауға ынталандырады. (егер ол болса), сүйене отырып, өз
Топтағы әрбір оқушының пікірін ескере ойын ортаға салады, бірігіп
отырып жұмысты жоспарлауға үйретеді. жобаның түпкі мақсатын
анықтайды.
2. Жоспарлау. Топқа бөлу. Ақпарат Оқушыларды өз бетімен ақпарат жинауға Топ арасында әркімнің атқаратын
жинау және бағыттайды. Әрбір топ мүшесінің пікірін қызметін анықтайды, өз
талдаудың жолдарын ескере отырып, ұжымдық талқылау тақырыптарын анықтау жұмыс
көрсету. Әрбір топ шешімін тыңдайды, қажет болса өз ойымен істеу кезеңдерін жоспарлап, бірінші
мүшесі алдындағы бөліседі. Оқушылардың жоба бойынша нәтижеге жету уақытын белгілейді.
жұмысын анықтау. күнделігін тексереді. «Қоғамдық» тапсырманы
орындауға дайындығын көрсетеді.
3. Зерттеу Ақпарат жинау, Оқушы күнделігін бақылап, әрбір Жеке және жұптық жұмыс, анкета
жұмысы. аралық нәтижені жетекшісімен және топ мүшелерімен жеке- сұрақтарын құрастыру. Қажет
талдау, зерттеудің жеке сөйлесу, талдау, нәтижені салыстыру болса сценарий жазу, қоғамдық
негізгі құралдары: арқылы алдағы жұмысқа бағыт беру. ұйымдармен қарым-қатынас
сұхбат,анкета қалыптастыру. Білімін әр пәндік
бақылау, алынған салада кеңейтеді, түрлі қоғамдық
түрлі ақпаратты жұмыстармен танысады,
талдау. шығармашылық, белсенділік,
талаптылық қасиеттерін бойында
қалыптастырады.
4.Нәтижені Ақпаратты талдау, Бақылайды, кеңес береді. Топ ішіндегі жеке Топ арасындағы әркімнің ролін

талқылау. шешім шығару,тұсау оқушылардың еңбегін бағалай отырып, бірігіп анықтап, алынған ақпараттың
кесердің қандай түрде қорғау үшін ынтымаққа бір-біріне деген арасынан ең негізгіні белгілеп
өтетінін жоспарлау. сыйластыққа шақырады. Тұсау кесерге келетін жазады. Проблемалық сұрақтарды
қонақтар тізімін жазады, қажетті аудио- анықтап, оны бірге шешуге
видеотехниканы жабдықтайды. дайындалады.

5. Жұмыстың тұсау Тыңдайды, проблемалық сұрақтарды қоя Алынған нәтиже туралы есеп береді.
кесері. отырып, оқушыны сөйлетуге мүмкіндік Бір-бірін мұқият тыңдайды, сөйлеу
жасайды. мәдениетін ескере отырып бір-бірінің
ойларын жалғастырып отырады.

6. Бағалау Шығармашылық жұмысты бағалайды, еңбек Ұжымды талқылай отырып бір-
иелерін алдағы үлкен мақсаттарға жетелейді. біріне, өздеріне баға береді, алдағы
және жоспарлау.
жұмыс құрайды.
Сонымен, жобаның тиімділігі – көзбен көріп, құлақпен
естіп,есте сақтай отырып,оқушыны ізденіске, іскерлік пен
танымдық ынтаға, шығармашылық қабілетті жетілдіру
арқылы түрлі мәселелерді шеше білуге, тапқырлыққа, жаңа
ғылыми ізденіске жетелеуде.
Сөз соңында айтарым,егер мұғалімдер оқушыларға
дұрыс бағыт, рухани азық беріп, іздену-зерттеу
жұмыстарымен, шығармашылыққа жетелесе, жақсы
оқытса, оқушылар да жан-жақты, білімді дара тұлға
болып қалыптасады. Тек осылай ғана әрбір
технологияның тиімділігі анықталады.
Назарларыңызға рахм
Жоба түрлері
Жоба түрі Құрлымы
1. Зерттеу әдісті жоба Мұндай жобалар құрылымы жан-жақты ойластырылған,
Мақсаты айқын,барлық қатысушылар үшін өзектілігі
бірдей,әлеуметтік маңызы бар,алынатын нәтижені өңдеу,
жасалатын тәжірибелер,сарамандық жұмыстар мұқият
қарастырылған.Зерттеу қиысынына толықтай бағындырылып,
нағыз ғылыми зерттеулерге мейілінше жақындастырылған
2.Шығармашылық әдісті Бұл жоба түрінде құрылыс нақтыланбайды,тек жоспарланып,
жоба күтілетін нәтиженің жанырына бағына отырып дамиды. Бұл
жағдайда күтілетін нәтижені ұсыну түріне қарай ойластыру
керек (біріккен газет,саяхат,бейнефильм,спорттық ойындар).
3. Ойын, шытырман Мұндай жобада құрылым соңына дейін ашық күйінде қалады.
әдісті жоба Қатысушыларды жоба түрі мен мазмұнына қарай өздеріне әр
түрлі рөлдерді таңдап алады.
Күтілетін нәтиже жоба басында анықталуы немесе соңында
көрінуі мүмкін. Бұл жобада шығармашылық өте жоғары болады.
Дегенімен, рөлдік,ойындық-шытырмандық болып қала береді.

Ұқсас жұмыстар
Жобаның зерттеу міндеттерін кезең - кезеңмен орындау
БИОХИМИЯ ПӘНІНЕН ЖОБА ЖҰМЫСТАРЫН ҰЙЫМДАСТЫРУ
Интернетте жоба бойынша бірлескен жұмысты ұйымдастыру
Нәтижені талдау Ақпаратты талдау
Бисерден гүл тоқу
Жобалау әдісі
Жобалап оқыту технологиясы
Ақпараттық жоба
Технологиялық жобалаудың түрлері
Дарынды балаларға арналған Жамбыл атындағы арнайы мектеп-гимназия интернаты
Пәндер