Исключить фон образца пунктіне жалаушаны алыңдар


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Ашық
сабақ 10-сынып

№ 114 орта мектептің Информатика пәні мұғалімі
Серікбаева Әсел Әбілханқызы.
“...Адамзат үшін ХХІ ғасыр жаңа технологиялардың ғасыры
болмақ, ал осы жаңа технологияларды жүзеге асырып, өмірге
енгізу, игеру және жетілдіру - бүгінгі мектеп оқушылары
сіздердің еншілеріңіз”
Н.Назарбаев
Тақырыбы:
Презентация құру.
Графикалық объектілерді
ендіру.
Үй тапсырмасын
сұрау:
Power Point
тарауынан
1 2 3

4 5 6

7 8
Латынша prae
sento
тапсырамын
немесе ағыл.pre
sent
– ұсыну

Презентация
ұғымы қандай
мағына береді?
Ө з ін
к ө р с е т у ,б
а я н д а м а ,ж
об ан
ы,
есеп б еру
ді
қ о р ғ а у ,ж
жосп ар ы н ұмыс
,д а й ы н ө н ім
мен қ ыз
м е т ,е н г із
нә ти же сі у
бақылауд н
ы ,с ы н а у л
жән е б асқ а арды
көп т ег ен да
дү ниені
ұсыну

Презентация
дегеніміз не?
П у с к -П р о
гр аммы-
Microsoft
O ff ic e-
Micro so ft
Office
Power P
oi nt

Power Point
программасын
іске қосу үшін:
Microsoft
Power
Point
Қандай
бағдарлама
көрмелерді
жоспарлауға,
жасауға және
өңдеуге
арналған?
Форматт
ау
панелі

Қандай панель
мәтінмен
жұмыс
жасауға
арналған?
Слайд
Әр түрлі
нысандардан
тұратын
презентациян
ың құрамдас
бөлігі қалай
аталады?
В и д →П а
нель
инструм
ентов
командас
ын
орын дау,
қаже тті
Меню жалауша
сіне
орнату
қатарының арқылы

қай
қосымшасында
құралдар
панелін
баптауға
болады?
Көрмені
құрайды

Бір файлда
жинақталған
слайдтардың
жиынтығы
нені құрайды?
Презентация жасау үшін басқа да мамандандырылған қосымшаларды
қолдануға болады,ол кандай бағдарламалар?
(дұрыс тапсаң шар әуеге қалықтайды!)

Adobe
Photoshop Visual

Excel Corel
Draw

Word Paint
Pascal
ЖАҢА САБАҚ
ІІІ. Жаңа сабақ
Графикалық файлдарды ендіру, яғни ағымдағы слайдқа бейнесі бар файлды
қою. Ол үшін:
• Жаңадан слайд ашып, осы слайдтың жұмыс аумағында тышқанның оң
жақ батырмасын басамыз.
• Пайда болған меню ішінен фон командасын таңдаймыз.
• Осы уақытта экранға фон тиісті терезесі ашылады.
Фон терезесінен құйма әдістері (способы заливки) командасын таңдаймыз.
Құйма әдістері терезесі 4 беттен тұрады (градиентная, текстура, узор,
рисунок). Сурет бетінде Сурет батырмасын басамыз
Суретті таңдау терезесінде қажетті суретті таңдап қою батырмасын
шертеміз. Фон терезесінде қолдану (применить) батырмасын басамыз.
Слайдтарды безендіру кезінде мәтіндер, суреттер, клиптер, дыбыстар сияқты
түрлі объектілерді (нысандар) қолдануға болады.
Сызбалық нысандарды кірістіру, сондай-ақ оларға қатысты түрлі
әмірлерді орындау үшін Суретсалу құралдар үстелі пайдаланылады.
Сурет салу құралдар үстелі слайдқа мәтінді, Автофигуры, Word Art
нысандарын, суреттерді кірістіруге мүмкіндік береді.
Суретті слайдтың еркін таңдап алынған тұсыга орналастыру үшін
Сурет салу құралдар үстелінде Мәтін жолағы батырмасын басып, содан
кейін слайдтағы мәтін орналасатын тұсты шертіңіз. Ішішде жүгіргі бар
жақтау пайда болады, мәтінді сол жақтау ішінде теру қажет. Слайд ішінде
бұндай жазбалардың нешеуін жасаймын десеңдер де өз еріктерің, бірақ
естеріңде болсын: қағаздан гөрі монитордағы мәтінді оқыған қиынырақ,
сондықтан оны мұқият форматтап алу қажет.
MS Power Point слайдтарды безендіру кезінде дайын сызбалық
нысандарды – Автофигуры пайдалануға мүмкіндік береді. Оларға сызықтар,
геометриялық қарапайым кескіндер, блок схемалар , жұлдызшалар, таспалар,
тілше деректер және т.б. жатады.
Бұл элементтерді слайдқа кірістіру үшін Сурет салу құралдар
үстеліндегі Автофигуры батырмасын басып, ашылған тізімде қажетті
кескінді таңдап, слайдты шерту керек. Пайдаланушы сондай-ақ Сурет салу
құралдар үстелінің көмегімен олардың көлемін, орналасуын, түсін т.б. өзгерте
алады. Кескін сызықтарының түсін өзгерту үшін Сызық түсі ,
ал ішкі аумағының түсін өзгерту үшін Бояу түсі батырмалары қолданылады.
Өз компьютерлеріңде жинақтан суре не фотосуреттерді кірістіру үшін мына
әрекеттерді орындау керек:
Сурет салу құралдар үстелінде Суретті кірістіру батырмасын басу керек.
Сондай-ақ, Вставка→Рисунок→Из файла командаларын орындау.
Қажетті суретті қамтитын қалтаны көрсетіп, сурет файлын
бөлектеп алыңыз. Вставить командасын таңдаңдар.
Ағымдағы слайдқа бейнесі бар файлды ендіру үшін,
келесі әрекеттерді орындау керек:
1. Слайдтың жұмыс аумағында тышқанның оң жақ батырмасын басу.
2. Фон меню пунктін таңдаңыз.
3. Исключить фон образца пунктіне жалаушаны алыңдар.
және оң жақтағы үшбұрышты тінтуірмен шертіңдер

4. Способы заливки таңдаңдар
5. Способы заливки терезесінде Риунок жапсырмасын таңдаңдар.
6. Способы заливки терезесінің төменгі бөлігінде Рисунок пунктін таңдаңыз
7. Выбор рисунка терезесінде сендерге сурет файлына жоды көрсету керек.
8. ОК применить командаларын орындау.
IV. Жаңа сабақты бекіту,
қорытындылау.
Практикалық жұмыстар:

1. Тапсырма: «МЕНІҢ АЛТЫН - ҰЯ МЕКТЕБІМ», “Менің
отбасым!” оқушылар өздерін қалаған екі тақырыптың
біреуіне слайд құру.
2. Графикалық оъектілермен слайдты безендіреді және
оларға анимация береді.
3. Слайдтың фонына суретті беру. /фонның түсін уйлесімді
етіп әзірлеу/
4. Слайдқа суретті немесе фотосуретті Копировать
Вставить командалары арқылы орнату.
5. Меню қатарындағы Вставка қосымшасының көмегімен
кірістіру.
6. Графикалық объектілерге анимация беру.
Графиктік бейнелерді слайдтқа енгізу

Графиктік бейнелер Word текстік
редактордегідей орнатылады:

1. Менюдегі «Вставка» - «Рисунок».
2. Әрі қарай керекті бөлімді көрсетесіз
графиктік бейнені қайдан алатыныңызды
«Картинки»-дан ба, жоқ «Из файла» ма
соны көрсетесіз.
1. Мен бүгін не үйрендім?
2. Не ұнады?
3. Ұнамаған жер болды
ма?
4. Қандай ұсынысың бар?
V. Бағалау

Бағалау парағында жазылып отырады
VI. Үйге тапсырма:
1) 1.6-тақырып бойынша
қайталау.
2) Слайдтарды анимациялап,
демонстрация түрінде сақтау.
САУ
БОЛЫҢЫЗДАР!

Ұқсас жұмыстар
Графикалық файлдарды ендіру
Сауат ашуға арналған дидактикалық материалдар
Электр ажыратқыш
Джон фон Нейманның архитектурасы
Джон Фон Нейман және оның компьютері
Компьютердің архитектурасы
Кітапхана сайтының дизайны
Мектеп жасына дейінгі баланың коммуникативтік дағдылары мен білігін дамыту
В.фон Гумбольдтың және Ф.де Соссюрдің лингвистикалық еңбектерінің маңызы
«Мәтіндік құжаттарға графикалық кескінді кірістіру»
Пәндер