Шығармашылық Пән мұғалімі
Презентация қосу
Мектептің
тақырыбы
Жаңа кезеңге сай оқу
мен тәрбие сапасын
жетілдірудің негізі –
жеке тұлғаны
дамыту.
Мектептің
әдістемелік
тақырыбы:
Білім беруді жаңашыл
педагогикалық
технологиялармен
ұштастыру
Бірлестіктің
әдістемелік
тақырыбы:
Оқушылардың пәнге
деген қызығушылығын
арттырып, сапалы
білім беру.
Мұғалімнің
шығармашылық
тақырып:
Тұлғаның танымдық қабілетін арттыру.

Мақсаты:
Биология сабағында оқушының оқу-танымдық
қызыметінің белсенділігі мен пәрменділігін
арттыру, тәрбиелі және білімді тұлғаны
қалыптастыру.

Міндеті:
•Сабақ процесінде алдыңғы қатарлы
ғалымдардың , тәжірбиелі мамандардың еңбектерін
оқып, үйреніп, іздену жұмыстарын жүргізу.
•Оқушыларға шығармашылық міндеттер, іздеу
жұмыстарын ұсыну арқылы ашық сабақтар,
сыныптан тыс жұмыстар өту, нәтижесін байқау.
•Сабақтың басқа пәндермен байланыстығын
үзбей отыра сараптамалар жасау маниторингтер
және қорытынды шығару.
Болжап отырған нәтиже:
Ақыл ойы дамыған, өзіндік көзқарасы
мен пікірін ашық айтатын,
шығармашылық деңгейде жұмыс жасай
алатын, қоғамдық ортаға бейім
тәрбиелі және білімді жеке тұлғаны
қалыптастыру.
Зерттеу ауқымы:
Негізгі сынып оқушылары.
Зерттеу пәні:
Биология
Зерттеу мәнділігі:
Оқушылардың шығармашылық пен
айналаса білетіндігі іс жүзінде де басқа
пәндерде де айқындалады.
Зерттеу кезеңдері:
1.2011-2012 ж – теориялық іздену
кезеңі.
2.2012-2013 ж – байқау кезеңі.
3.2014-2015 ж – бақылау кезеңі.
4.2015-2016 ж – қорытынды кезеңі.
Байқау кезеңі.
Тақырыбы: оқу үдерісін ізгілендіре отырып
оқытудың даму функциясына басты назар
аудару жаңа технологияларды пайдалану.
Мақсаты: Оқу үдерісіне оқыту
технологияларының көптеген элементтерін
енгізе отырып, деңгейлік тапсырмаларды
оқушылардың қабілетіне қарай сабақ сапасына
әсерін байқау, бақылау.
Міндеттері:
1. Оқу үдерісінде деңгейлік тапсырмаларды енгізу.

2. Ашық сабақтар, сыныптан тыс жұмыстар
өту, нәтижесін байқау.
3. Оқушылардың шығармашылық қабілетін
дамытуға арналған тапсырмалар жинағы.
Нәтижесі: мұғалімнің алдына қойылған мақсаты
орындалады. Шығармашылық пен айналыса
білетін, олимпиада тапсырмаларын еркін
орындай білетін дарынды тұлға қалыптасады.
Байқау кезеңінің қорытындысы:
Әдістеме ғылымы – тірі ағза сияқты, үнемі өсіп,
дамып отыратын ғылым. Оқушыларды
шығармашылыққа баулып, шәкірттерге терең
білім беру – басты парызымыз.
Теориялық -іздену кезеңінің
іс-жоспары
Р/с Атқарылатын Мерзімі Жұмыс түрі
іс - шаралар

1 Әдістемелік бірлестік Қыркүйек Жоспар
отырысында
шығармашылық
жұмысты бекіту

2 Теориялық Үнемі
әдебиеттерге шолу
жасау
3 Шығармашылық Жыл бойы
тақырып бойынша
картотека түзу
4 Шығармашылық Жыл бойы
тақырып бойынша
материалдар жинақтау

5 Т.б.
Байқау кезеңінің
іс-жоспары
Атқарылатын
Р/с Жауапты Жұмыс түрі
іс - шаралар

Күнтізбелік жоспарды Жоспарды
Әдіскер,
1 әдістемелік кеңес бекіту.
бірлестік
отырысында бекіту. Жиналыс

Озық іс – тәжірбиелер,
ізденіс жұмыстар,
2 Пән мұғалімі Ізденіс
ғылыми деректер
жинақтау.

Мектепішілік, аудандық
Тәжірбие
3 семинарларға Пән мұғалімі
алмасу.
қатысу,әдіс алмасу.

Ашық сабақтар өту,
4 Пән мұғалімі Ашық сабақ
нәтижесін байқау.

Жаңа технологиялар Пән мұғалімі Ізденіс
5 туралы теориялық
мәліметтер жинақтау.

Олимпиада резервтерін Пән мұғалімі Қосымша
дайындау. сабақ

Шығармашылық Пән мұғалімі
7 тақырып бойынша Баяндама
баяндама оқу.
Педагогикалық
тұжырымдама
Ақпарат ғасырында, ақпараттандыру технологиясы
дамыған заманда ұстаздардың ортақ мақсаты –
заман талабына сай білімді, жан-жақты ойлай
білетін, өз елінің, халқының қамын жейтін, қоғамды
алға қарай дамытатын ұрпақ тәрбиелеу. Ұлттық
тағылымдардан сусындаған ұстаз ізденіссіз сапалы
білімге қол жеткізу мүмкін емес.
Жаратылыстану ғылымдарының ішінен биология
сабағының да оқушының танымдық қабілетін
дамытудағы көтерер жүгі аз емес.
ХХІ ғасырдағы биология сабағына мынандай
мақсаттар қоямын:
Оқушының биологиялық білімін үнемі жетілдіріп
отыру (дәріс беру, семинар)
Оқушылардың шығармашылық ойлау қабі-леттерін
дамыту, ғылыми-зерттеу жұмыстарына
араластыру, дарынды оқушылармен жұмыс.
Оқу үдерісін ізгілендіре отырып оқытудың дамыту
функциясына басты назар аудару, жаңа
технологияны пайдалану.
Оқушыларды өлкетану жұмысына тарту, оқу-
тәжірибелік, сарамандық жұмысты жетілдіру.
Сабақты гуманизациялау мен демократия-ландыру.
Экологиялық – экономикалық білім беру, танымды
кеңейту.

Ұқсас жұмыстар
Шығармашылық жұмыс
Әділқазылар алқасы
Адамға деген жалпы адамзаттық құндылық қатынас
Пән мұғалімдері
Шығарма шылық
Педагогтың кәсіби өзін – өзі тануы және өзіндік дамуы туралы ақпарат
Шығармашыл белсенді тұлға мұғалім
Сабақтың оқыту мақсаты
Сынып оқушыларының жетістіктері
Қазақ тілі мен әдебиеті пәнін оқытуда қазіргі заман технологияларын пайдалану жолдары
Пәндер