Program программаның аты
Презентация қосу
Ашық сабақ

Информатика
9 «А» сынып
Топқа бөлу

І-топ «BEGIN» ІІ-топ «WRITE»
Үй тапсырмасы
"Лото" ойыны
23
28 67
37 14
Паскаль тіліндегі
программа неше
бөліктен тұрады?

3 бөліктен тұрады
Программаның тақырыбы
Сипаттау бөлімі
Операторлар бөлімі
Алгоритм
дегеніміз не?

Алғашқы берілген
мәліметтерді пайдаланып,
қажетті нәтижеге
қол жеткізуді жүзеге
асыратын әрекеттердің
орындалу ережесі
Var операторының
қызметі қандай?

айнымалыларды
сипаттау
Const
операторының
қызметі қандай?

Тұрақтыларды
сипаттау
Readln
операторының
қызметі қандай?

Берілгендерді енгізу
Writeln
операторының
қызметі қандай?

Нәтижені шығару
Алгоритм
түрлерін ата

Сызықтық,
тармақталған,
циклдік
Алгоритмдерді
ұсыну тәсілдерін
ата

табиғи тілде,
графикалық тілде,
алгоритмдік тілде,
программалау тілінде
Алгоритмнің
Алгоритмнің
нәтижелілігі
дискреттілігі

Алгоритм
қасиеттері

Алгоритмнің Алгоритмнің
жалпылығы анықтығы
"Ойлан, тап"

Француз ғалымы Блез
Паскаль (1623-1663)
математика, физика,
информатика
саласында көптеген
жаңалықтар ашқан
"Ойлан, тап"

Швейцариялық ғалым
Никлаус Вирт
Паскаль программалау
тілін 1968-1971 жылдары
оқып-үйренуге қолайлы
программалау тілі ретінде
ұсынған болатын
"Ойлан, тап"

Алгоритм атауы атақты
араб математигі Әбу
Жафар Мұхаммед ибн
Мұса әл-Хорезми
есімінің латынша
Algorithmi (Алгоритми)
болып жазылуынан
шыққан
в) «Ішіне-сыртына».
Internet, Paint, Writeln, Readln, WordPad,
Integer, Real, Microsoft, Program, Var, Excel,
Const, Power Point, begin, end.
Ішіне Сыртына
Сөзжұмбақ
1. Негізгі
бағдарламаның басы
2 2. Шығару операторы
3. Бағдаралама тақырыбы
4. Бүтін санның типі
4 5. Алгоритмнің орындалу
5 барысында мәні
өзгермейтін шама
6. Символдық тип
7 7. Енгізу операторы
8. Бағдарламаның соңы
Сөзжұмбақ
1 b e g i n
1. Негізгі
бағдарламаның басы
2 2. Шығару операторы
3. Бағдаралама тақырыбы
4. Бүтін санның типі
4 5. Алгоритмнің орындалу
5 барысында мәні
өзгермейтін шама
6. Символдық тип
7 7. Енгізу операторы
8. Бағдарламаның соңы
Сөзжұмбақ
1 b e g i n
1. Негізгі
бағдарламаның басы
w
r i t e l n 2. Шығару операторы
3. Бағдаралама тақырыбы
4. Бүтін санның типі
4 5. Алгоритмнің орындалу
5 барысында мәні
өзгермейтін шама
6. Символдық тип
7 7. Енгізу операторы
8. Бағдарламаның соңы
Сөзжұмбақ
1 b e g i n
1. Негізгі
бағдарламаның басы
w
r i t e l n 2. Шығару операторы
p r o g r a m
3. Бағдаралама тақырыбы
4. Бүтін санның типі
4 5. Алгоритмнің орындалу
5 барысында мәні
өзгермейтін шама
6. Символдық тип
7 7. Енгізу операторы
8. Бағдарламаның соңы
Сөзжұмбақ
1 b e g i n
1. Негізгі
бағдарламаның басы
w
r i t e l n 2. Шығару операторы
p r o g r a m
3. Бағдаралама тақырыбы
4. Бүтін санның типі
4 i n t e g e r 5. Алгоритмнің орындалу
5 барысында мәні
өзгермейтін шама
6. Символдық тип
7 7. Енгізу операторы
8. Бағдарламаның соңы
Сөзжұмбақ
1 b e g i n
1. Негізгі
бағдарламаның басы
w
r i t e l n 2. Шығару операторы
p r o g r a m
3. Бағдаралама тақырыбы
4. Бүтін санның типі
4 i n t e g e r 5. Алгоритмнің орындалу
5 c o n s t барысында мәні
өзгермейтін шама
6. Символдық тип
7 7. Енгізу операторы
8. Бағдарламаның соңы
Сөзжұмбақ
1 b e g i n
1. Негізгі
бағдарламаның басы
w
r i t e l n 2. Шығару операторы
p r o g r a m
3. Бағдаралама тақырыбы
4. Бүтін санның типі
4 i n t e g e r 5. Алгоритмнің орындалу
5 c o n s t барысында мәні
өзгермейтін шама
6 c h a r 6. Символдық тип
7 7. Енгізу операторы
8. Бағдарламаның соңы
Сөзжұмбақ
1 b e g i n
1. Негізгі
бағдарламаның басы
w
r i t e l n 2. Шығару операторы
p r o g r a m
3. Бағдаралама тақырыбы
4. Бүтін санның типі
4 i n t e g e r 5. Алгоритмнің орындалу
5 c o n s t барысында мәні
өзгермейтін шама
6 c h a r 6. Символдық тип
7 r e a d l n 7. Енгізу операторы
8. Бағдарламаның соңы
Сөзжұмбақ
1 b e g i n
1. Негізгі
бағдарламаның басы
w
r i t e l n 2. Шығару операторы
p r o g r a m
3. Бағдаралама тақырыбы
4. Бүтін санның типі
4 i n t e g e r 5. Алгоритмнің орындалу
5 c o n s t барысында мәні
өзгермейтін шама
6 c h a r 6. Символдық тип
7 r e a d l n 7. Енгізу операторы
8. Бағдарламаның соңы
8 e n d
29.11.2013 жыл

Сабақтың тақырыбы:

“Сызықтық алгоритмдерді
бағдарламалау”
Паскаль бағдарламаның тілінде сызықтық
бағдарлама жасамас бұрын келесі
түсініктемеге тоқталайық:
- Паскаль бағдарламалау тілінде операторлар қарапайым
және құрама болып бөлінеді:
- Операторлар Begin және end операторлардың ішіне алынып
жазылады:
- Тек меншіктеу операторларынан ғана тұрса, оны қарапайым
оператор деп атайды.
Сызықты бағдарлама қарапайым операторлардан тұрады.
Сызықты бағдарлама жазу үшін келесі операторлар
қолданылады:
«:» - меншіктеу операторы;
Read немесе readln –енгізу операторы
Write немесе writeln - шығару операторы.
Электрондық оқулық
Программа 3 бөлімнен тұрады:

Тақырып Сипаттау Операторлар

Программаның жалпы түрі: Блок-схема:

басы

Program программаның аты; енгізу
Label – таңбалар бөлімі;
Const – тұрақтылар бөлімі;
серия
Type – типтер бөлімі;
Var – айнымалылар бөлімі:
Begin шығару
Операторлар бөлімі
end.
соңы
Мысал: Екі бүтін санды қосып, қосындысын экранда шығару.

program qq;
var a, b, c: integer; сипаттау бөлімі
begin басы
read (a, b); енгізу операторы
c := a + b; меншіктеу операт негізгі бөлім енгізу
writeln ( c ); шығару операторы а,в,с
end.
с:=а+b
Программаны орындау үшін
1)F10 ( программаны орында) пернесін
шығару
басамыз. с
2) а және в айнымалыларына мән енгізу керек.
Мысалы, 9 5 сандарын енгізіп, enter пернесін
басамыз. соңы
3) Экранға с-ның мәні 14 шығады.
3-деңгей

2-деңгей

1-деңгей
1-деңгей
Өрнектерді Паскаль тілінде жаз

І-топ «BEGIN» ІІ-топ «WRITE»

( х 5) а ( х 1)
3ах 4
2х 1

(sqr(x)-5)+a/(3*a*(x*x*x*x)) sqr(x-1)/(2*sqr(x)-1
2 деңгей.
І-топ «BEGIN» ІІ-топ «WRITE»

х нақты сан берілген, Радиусы R-ге тең шеңбер
t функциясының х-ке берілген. Шеңбердің
сәйкес мәнін есептейтін
программа жазу керек.
ұзындығын есептеу
программасын құр
1 x x
t= ln arctg
cos x 2 1 x Program SHRenber;
1 x Const PI=3.14159;
program M3; Var L: Real ;
Var x,t:real; R: Integer;
begin Begin
write ('x='); Writeln;
read (x); Read (R);
t:=1/cos(x)+ln(abs(arctan(x/2)))+x/(1+x); L:=2*Pi*R;
write ('',t:6:2); Writeln('',L);
End. End.
3 деңгей.

І-топ «BEGIN» ІІ-топ «WRITE»
Екі санның қосындысының
k =(x2 + y2) * x+y, мұндағы
квадраттарын және
функциясының мәнін
көбейтіндісін табу
есептейтін программа құру
программасын құру керек.
керек.
х = (a+ b) , у = a* b

Program esep 1; Program esep 2 ;
Var a, b, x, y:integer; Var k:real;
Begin Write (‘a. b- сандарын енгіз’); Const x = 5;
Readln (a, b); y = 2.8;
X:=sqr (a+b); Begin
Y:= a*b; K: = sqr (x) + sqr(y)* sqrt (x+y);
Writeln (‘x=’, x); Writeln (‘k = ‘, k);
Writeln (‘y=’, y); End.
End.
Практикалық жұмыс
"Құрастырма" ойыны

І-топ «BEGIN» ІІ-топ «WRITE»

Мына карточкадағы
геометриялық фигураларды
пайдаланып 3-деңгейдегі
тапсырмалардың блок-
схемасын құрыңдар.
Үйге тапсырма:
р ы п
а қы ),
1 .7 т бе т
4 3
Оқулықтан: (36-

ы рм а
т а пс
Есептер жинағы:
7, 11
44 бе т)
(

Ұқсас жұмыстар
Pascal тілінде бағдарламалау
Бейстандартты процедуралар мен функциялар
Сызықтық бағдарлама құрылымы
TP және Си подпрограммаларды пайдалануды салыстыру. Ішкі программаларды пайдаланатын программалар құру. Модульдерді пайдаланатын программа құру
ТР және СИ подпрограммаларды пайдалануды салыстыру
Сызықты құрылымды алгоритмдер мен программаларды құру
Бағдарламалау тілдері
Шартты көшу операторы
Функциялар мен процедуралар
Операторлар бөлімі
Пәндер