Бейнеу гуманитарлық экономикалық колледжі ұстазым
Презентация қосу
ы м м е ні ң -
ст а з
Ұ Ұстазым менің-
Машакова Акіле
Бейнеу
гуманитарлық
экономикалық
колледжі

ұстазым!
з ы м !
Ұс т а
«Еліміздің ертеңі бүгінгі жас ұрпақтың
қолында, ал жас ұрпақтың тағдыры
ұстаздардың қолында!»

Н.Ә.Назарбаев
Ұстазымыз емес пе еді ол кешегі
Ашқан бізге білімнің нәр бұлағын

Бәйтерек боп жапырағы саялы
Жаймап пе еді ол алақанын аялы
Ойлап тұрсын осы кісі болатын
Ауылымыздың ең қадірлі адамы

«

Ұстаз – ұлық, Ұлық оның жолы да
Өмір шамын ұстатқан ол қолыңа.
Сол жарықпен алшан басып жүрсін сен
Шырматылмай шырғалаңның торына

Үлкен болсаң үлкенмін деп кекейме
Демеушің сол үлкендікке жетуде
Қарыздарсың оған қашан қайда да
“Ұстазым”
Тұлғаңды арманыма ұксатқанмын
Үлгіңді көңіліме қыстатқанмын

і ң
Есімде, әліппені жаттатқызып

ен
Ең алғаш қолға қалам ұстатқаның
қайырмасы

м
Ұстазым, менің ұстазым

м
Өзіңмен өткен қыс-жазым

ы
Қалдырған ізің мәңгілік

з
Жадымда тұрар жаңғырып

т а м
Ұстазым, менің ұстазым

Ұс з ы
Зердемді сен ашпасаң не етер едім

а
т
Өмірден сыбағасыз өтер едім

ұс
Ғажайып дүниенің сырын жайын
Қияға қызықтырып жетеледің
қайырмасы
Өзіңнен өмірге азық ала бердім
Ұшырып мені алысқа қала бердің
Бойымда отың кетті ұшқын атқан
Келеді жана бергім, жана бергім

р )
қайырмасы

о
( х
Ұстазым, менің ұстазым
Өзіңмен өткен қыс-жазым
Қалдырған ізің мәңгілік
Жадымда тұрар жаңғырып
Ұстазым, менің ұстазым
Тұлғаңды арманыма ұксатқанмын
Үлгіңді көңіліме қыстатқанмын
Есімде, әліппені жаттатқызып
Ең алғаш қолға қалам ұстатқаның
қайырмасы
Ұстазым, менің ұстазым
Өзіңмен өткен қыс-жазым
Қалдырған ізің мәңгілік
Жадымда тұрар жаңғырып
Ұстазым, менің ұстазым

Зердемді сен ашпасаң не етер едім
Өмірден сыбағасыз өтер едім
Ғажайып дүниенің сырын жайын
Қияға қызықтырып жетеледің
қайырмасы
Өзіңнен өмірге азық ала бердім
Ұшырып мені алысқа қала бердің
Бойымда отың кетті ұшқын атқан
Келеді жана бергім, жана бергім
қайырмасы
ін а р м а н ғ а
із д і ж е т е л ес а.
ы н ү м і т б а н б а р м
Алдамас а с и е т ін ке м і т е т і н ж
а здар ды ң қ п о т ы р ғ ан
Ұст г і н т ә р б и е ле
і ң к е л е ш е ж а н д а р ға !
Елімізд а з д еге н қ а с и е т т і
р , ұ с т
Бас иіңде с те й д і б і р а л ы п
д ы м а е л е қ .
Көз ал а с ы д а т ұр а н ы
тұ л ғ
Келбеті де, е ж ат ы р ө з і ң н е н
ы п к е л
Ақыл ал ж а т ыр н ұ р а л ы п .
к е л е
Өзіңменен


к е н і м ұ ғ а л ім –
е н д е қым бат, өйт
м ұ ғ а лім бәрін
с ы с а рин
Маған жақ Ыбыр а й А л ты н
ің ж ү р ег і.
мектепт
ст а зда н б олады.
л ды ғ ы.. . ж ақсы ұ А б а й Қ ұ нанбаев
да м ны ң а д а м шы
А

ы б ол а а л ады. а сағұни
ақс ы б а сш Ж ү сіп Б а л
Жақсы а д а м ғ а на ж
Н Г
Т Р Е НИ
ет сі зг е!
Рақм
Назарларыңызға рақмет!

Ұқсас жұмыстар
Атырау қаласы
Мақтарал гуманитарлық-экономикалық және агробизнес колледжі жағдайында “Тракторлар және автомобильдер” пәнінен “Интербелсенді әдістері арқылы оқыту технологиясын жобалау”
Ұстазым менің, ұстазым
Жезқазған қаласы
Мағыналы есте қалдыру
Моногамды отбасы
Сынып бойынша сапа
Сыныпқа мінездеме
Оқыту технологиясы ұғымы
Психологиялық аспект
Пәндер