Қоймалық технологиялар
Презентация қосу
Қоймалық
технологиялар
Дайындаған: Жұбаназарова А.
Тексерген: Ахметкалиева С.
Жоспар
1. Кіріспе
2. Негізгі бөлім
2-1. Қойма және оның түрлері.
2-2. Қойманың міндеттері және оның атқаратын
қызметтеріне қысқаша сипаттама
2-3. Қоймалау технологиялары мен олардың
ерекшеліктері
2-4. Қоймалау техникалары
3. Қорытынды
Кіріспе
Қоймалар - логистикалық жүйенің негізгі элементтерінің бірі,
оның интегралды компоненті. Олар тауарларды өндірушіден
тұтынушыға дейін тасымалдау процесінде маңызды рөл атқарады
және тауар айналымының жалпы сипатына айтарлықтай әсер етеді.
Олар өздерінің байланысын анықтайды, тиімсіз тасымалдауды
жоюға көмектеседі, ырғақты және өндірісті ұйымдастыруды және
тасымалдауды ұйымдастыруды, бөлшек сауда желісінде түгендеуді
азайтады. Жалпыға ортақ пікір, қоймалар тек қана құндылықтарды
сақтауға арналған. Дегенмен, қоймаларда жаңа материалдық
құндылықтар жасалмайды, қосымша тұтыну құны, демек сақтаудың
түпкі мақсаты ешқандай пайда әкелмейді. Тауарлардың сапасы
әдетте қоймада сақтаудан нашарлауы мүмкін және материалдық
тұрғыдан қоймаға тауарларды мақсатты түрде сақтау тек
шығындарға әкелуі мүмкін, себебі, біріншіден, қоймада сақталатын
материалдық құндылықтар уақытша қаржы айналымынан алынып
тасталады кейбір ресурстар оларды сатып алуға және өндіріске
жұмсалды, ал екіншіден, бұл белгілі бір шығындарды талап ететін
жүкті сақтау.
Қойма және оның түрлері
Қоймалар – тауарларды қабылдауға, орналастыруға және сақтауға арналған, оларды
тұтынуға және тұтынушыға жiберуге дайындау үшiн арналған үйлер, ғимараттар
және түрлi құрылымдар.
Логистика өз алдына қойма iшiндегi үрдiстердi үйлесiмдi ұйымдастыру мақсатын,
сондай-ақ қоймаiшiлiк үрдiстердi қойманы қоршаған экономикалық ортада болып
жатқан үрдiстермен техникалық, технологиялық және жоспарлы-ұйымдық үйлестiру
мақсатын қояды.
Қоймалар логистикалық жүйелердiң маңызды элемент-терiнiң бiрi болып табылады.
Қорларды ұстайтын орындарға қажеттiлiк материалды ағымның жылжуының барлық
сатыларында, шикiзаттың алғашқы көзiнен соңғы тұтынушыға дейiн болып
отырады. Бұнымен көптеген түрлi қоймалардың болуы түсiндiрiледi. Қоймалардың
көлемi кең диапазонда бөлiнедi: жалпы ауданы бiрнеше жүз шаршы метр болатын
орындардан ауданы жүз мың шаршы метр болатын қойма-гиганттарға дейiн.
Қоймалар жүктердiң биiктiгi бойынша да бөлiнедi. Бiреулерiнде жүк адам бойынан
асып түспейдi, ал басқаларында жүктердi көтерiп, биiктiгi 24 м. және одан да биiк
болатын орынға дәлме-дәл қоя алатын арнайы құрылғылар қажет.
Қоймалар түрлiше құрылуы мүмкiн: жеке бөлмелерде орналасуы мүмкiн (жабық),
тек бiр шатыры немесе шатыры және бiр, екi немесе үш қабырғалары болуы мүмкiн
(жартылай жабық). Кейбiр жүктер бөлмелерден тыс, арнайы жабдықталған
аудандарда, басқаша айтсақ ашық қоймаларда сақталуы мүмкiн.
Өнiмнiң түрлерi бойынша материалды ресурстар, аяқталмаған өндiрiс, дайын өнiм, ыдыс,
қайтарымды қалдықтар, қосалқы бөлшектер және т.б. қоймаларды бөлiп қарастыруға
болады. Мамандану деңгейi бойынша – тар мамандалған (бiр немесе бiрнеше өнiм түрлерi
үшiн), шектеулi және кең ассортименттi қоймалар.
Меншiк түрлерi бойынша жеке (корпоративтi), мемлекеттiк және муниципалды
кәсiпорын қоймалары, қоғамдық және коммерциялық емес ұйымдардың,
ассоциациялардың қоймалары және т.б.
Логистикалық басқаруда шешiм қабылдау үшiн қойманың фирманың өзiне немесе
логистикалық делдалдарға тиiстiлiгi маңызды орынды алады (жабдықтау және бөлу
жүйелерiнде): сауда, тасымалдау-жөнелту (жүк терминалдары), жүк өңдеу бойынша
кәсiпорындар (сұрыптау, жинау, ұзарту және т.б. қоймалар), басқа да логистикалық
делдалдар (мысалы, жүктердi кедендiк ''тазалау'' қоймалары) және т.б.
Функционалдық мақсаты бойынша:
- өндiрiстiк үрдiстi қамтамасыз етуге арналған буферлi қорлар қоймасы (материалды
ресурстар, аяқталмаған өндiрiс, өндiрiстiк, сақтандыру, мезгiлдi және басқа да түрлi
қорлардың қоймасы);
- аралас, үйлесiмдi, интермодальдi және басқа да тасымалдау кезiндегi жүктердi
ауыстыратын қоймалар;
- клиенттердiң ерекше талаптарына сәйкес тапсырыстарды қалыптастыруға арналған
делдалдық қоймалар;
- қоймаланатын бұйымдардың сақталуын және қорғалуын қамтамасыз ететiн сақтау
қоймалары;
- арнайы қоймалар (мысалы, кеден қоймалары, уақтылы сақтау, ыдыс, қайтарымды
қалдықтар және т.б. қоймалары).
Қойманың негізгі функциялары
Әр түрлi қоймаларда орындалатын жұмыстардың
жиынтығы шамамен бiрдей. Бұл, түрлi
логистикалық үрдiсте қоймалар келесi бiрдей
функциялар орындаумен түсiндiрiледi:
- материалды қорларды уақытша орналастыру
және сақтау;
- материалды ағымдардың қайта құрылуы;
- қызмет көрсету жүйесiнде логистикалық
сервистi қамтамасыз ету.
Қойма иелерiнiң американдық ассоциациясының мәлiметтерi бойынша қоймалар
келесiдей логистикалық қызмет түрлерiн орындайды:
- жүктi өңдеу, сақтау және бөлу;
- тасымалданатын жүктердi сақтау;
- қойма iшiндегi температура мен ылғалдықты бақылау және реттеу;
- тұтынушыларға қоймалардың бiр бөлiгiн жалға беру;
- кеңсе беру, бейнетерминалдар қызметiн, телефон және компüютерлiк қызмет
көрсету;
- жүктердi тасымалдаумен, жөнелтумен, жол қозғалысымен байланысты ақпараттар
беру;
- өнiмдi қойма iшiнде бөлу;
- ақпараттарды дайындап, оларды оқитын жаңа құралдарды, сканерлердi және т.б.
ұсыну:
- жүктердiң жiберiлуiн ұзарту бойынша жоспар жасау;
- тауарларды орау және сұрыптау;
- дезинфекция;
- маркiлеу, трафареттер жазу, қорғаныс пленкаларына орау;
- пошталық қызметтер және экспресс-жөнелтулер;
- пакеттеу және жүктердi байлау;
- жүктердi автомобилüдерге, прицептерге және жартылай прицептерге тиеу (түсiру);
- дайындау, тестiлеу, сынау, өлшеу және бақылау;
- жүк партиясын консолидациялау және бөлшектеу;
- сақтаудың арнайы орындарын дайындау;
- тауардың құжаттарын дайындау және жеткiзу;
- жергiлiктi және алысқа тасымалдау үшiн автокөлiк ұсыну;
- габариттi емес жүктердi жеткiзу үшiн көлiк құралдарына арнайы
жабдықтарды орнату;
- жүктердi қабылдауда, жiберуде және т.б. қойма құжаттарын рәсiмдеу;
- жүк жiберулерiн бөлу;
- жүк құжаттарын дайындау;
- несиелеу жөнiнде хабардар ету;
- сақталатын тауарларды қарызға беру;
- территориалды қоймалық қызмет;
- су, темiр жол және аралас көлiгi арқылы жүктердi тасымалдау үшiн
терминалды қызмет көрсету;
- стандартты емес құралдарды талап ететiн iрi габариттi жүктердi,
металдарды және басқа өнiмдердi сақтау;
- жүктердi ашық жерде сақтау;
- шағын партиялы жүктердi өңдеу, сақтау және буып-түю;
- сұйық жүктердi құю, өңдеу, сақтау және бутылкаларға құю;
- контейнерлердi сақтау.
Үлкен көлемдегі
қоймалар
Уақытша сақтау
қоймасы
Төменгі
температурадағы
сақтау қоймалары
Қоймалау технологиялары
Қоймалау технологиялары сақталатын өнімдердің
түрлеріне байланысты әр өнім үшін әр түрлі болады.
Яғни, шикізаттар, киімдер, азық-түліктер, тұрмыстық
заттар, химикаттар және т.б тауар түрлерін
қоймалаудың жекелеген технологиялары болады.
Соларға қысқаша тоқталып өтетін боламыз.
Қоймадағы технологиялар
Киім кешектерді қоймалау технологиясы.
Киімдерді қоймалаудың негізгі ерекшелігі- онда палеттердің
мүлдем қолданылмауында. Қойма технологиясы киімді
сақтаудың екі тәсілінің біріне байланысты болады: ол
жиналуы мүмкін, немесе - ілгіштерде. Бүктелген киімдерді
өңдеу өте қарапайым. Себебі, оны дұрыс жерге қойып алу
жеткілікті. Аспалы киім - костюмдер, жадағай, пальто,
тұтастай алғанда бүкіл қысқы диапазон - күрделі және дәл
өңдеуді білдіреді және қосымша өңдеуге жатады. Бұл
келесідей: Контейнерден алынған киім, қоймада
қалағаныңыздай орналасады - ең бастысы, оны қою керек,
содан кейін дүкендерге барады. Дүкенде арнайы бөлме бар,
онда ол пароходпен үтіктеледі, содан кейін залға қойылады.
Бірақ егер киімнің күнделікті және үлкен ағымы болса, онда
дүкен үшін онымен күресу қиын болуы мүмкін, сондықтан
әр бірлік қоймада өңделеді.
Қоймада тауарлардың белгілі бір санын сақтауға арналған орын, сондай-
ақ тауарлар қабылданатын, сақталатын немесе дүкендерге, буып-түюге
және диспетчерленетін жерлерге тапсырыс беруге арналған орын болуы
тиіс. Әрине, оны WMS басқаруы керек. Бұдан басқа, киімді сақтаудың
әрбір кезеңінде тиісті жұмыстар жүргізілуге тиіс. Киім қоймаларын үш
түрге бөлуге болады: толығымен механикаландырылған, аралас және
толық автоматтандырылған.
Киім қоймасының жабдықтары бірқатар арнайы техникалық құрылғылар
мен құрылғылардан тұрады. Ең алдымен бұл машинадан жүктелген
немесе түсірілетін ілгіштердің санын белгілейтін қарапайым құрылғы.
Егер мұны басқа жолмен жасасаңыз, мұндай есептегіштер, тіпті киімдер
бірліктермен емес, топтармен де жиналса да, деректерді екі есе тексеруге
мүмкіндік береді. Тауар қоймасында, орау жолдары, сондай-ақ,
қораптарға немесе уақытша түрде сақталатын киімге арналған.
Киімдер қоймасы
Киім-кешек сақтаушы қойма
Азық-түліктерді қоймалау технологиясы
Ең алдымен, қажетті температуралық жағдайды сақтау қажет. Өнім
сақталатын ғимарат А санатына жатады және қоймалар санатына енгізілген
санитарлық нормаларға сәйкес келуі тиіс. Әрбір өнім түрі үшін қажетті
сақтау шарттарын қамтамасыз ету қажет: тазалық, гигиена, температура
режимі, биліктің барлық рұқсаттары, мысалы, шарап пен арақ өнімдерін
сақтауға арналған лицензия. Шарап пен арақ өнімдерін сақтау сонымен
қатар EGAIS жүйесінің сертификатының болуын білдіреді; өрт сөндіру
бөлімшелерімен үйлестіру және т.б. Барлық ғимараттардың едендері
тозаңға қарсы жабынға ие болуы шарт. Сондай-ақ сақтауға қойылатын
талаптар бар: белгілі бір иісті өнімдер тағаммен бірге сақталмайды.
Адамдар мен жануарларға арналған жем-шөп өнімдерінің бір бөлмеде
сақтауға жол берілмейді.Тамақ қоймасында жұмыс істейтін жабдықтарға
қойылатын талаптар да бар. Мысалы, фургондар, тозған кезде резеңке
тозаңдары болмауы керек.
Азық-түлік өнімдерін сақтау, сондай-ақ жәндіктерден, кеміргіштерден
және құстардан сақтау қоймаларын өңдеу, егеуқұйрықтар мен тышқандар
үшін торлар мен шымылдықтарды жоюға арналған арнайы аппараттарды
орнатуды қамтиды. Құстардың пайда болуына жол бермеу үшін, қойма
ғимараты арнайы репелленттермен жабдықталған. Бұл сондай-ақ азық-
түлік сақтаудың ерекшеліктері болып табылады.
Азық-түлік
қоймалары
Қойма техникаларының түрлері

Қойма құндылығы мен өлшемін оның техникалық жабдықтары, яғни
қанша және қандай әрекеттердің тетіктері қолданылатынын бағалай
алады. Жабдық әрдайым жұмыс істесе және жүк үнемі жүйелендірілсе,
онда қойма өз жұмысымен айналысады. Жабдықтың көлемі үлкен болуы
мүмкін, бірақ оның түрлері салыстырмалы түрде аз:

- әртүрлі мақсаттарда пайдалануға арналған арбашалар;
- олардың аты-жөні олардың мақсатын көрсетеді;
- әртүрлі үлгілердің жүктеушілері;
- Лифтингтік үстелдер;
- Робокар, жақында біз пайда болғандықтан, сондықтан аз танымалбыз.
Қоймаларда қолданылатын тетіктердің барлығының көптігі бар. Бұл
көтергіштер, телефарлар, лебедкалар және басқалар. Олар қойма
операциялары үшін жабдық ретінде сипатталады.
Қойма арбалары және олардың түрлері

Жалғыз айырмашылығы - қойма арбаларының модификациясы. Және
барлық айырмашылықтардың қасында үш сипаттамалар бар: жүктеме
қабілеті, мақсаттары және дизайн ерекшеліктері. Осы
сипаттамалардағы айырмашылықтардан басқа, көптеген түрлер әр түрлі
комбинацияларды жасайды. Әдетте, арбалар жеңіл және тасымалдауы
оңай жүктерді тасымалдауға пайдаланылады, олардың төрт аяқты және
екі аяқты түрлері бар.
Робот-тележка AGV Weasel
Штабелер немесе жинақтағыштың бірнеше түрлері бар:Қолмен
басқарылатын, гидравликалық,электрлі және электрлі операторлы
болып келеді.Қолмен басқарылатын штабелер арқылы тек жарты
метрге ғана көтеруге болады, гидравликалықпен де солай тек
айырмашылығы барынша автоматтандырылған болып келеді. Ал
электрленген түрлері аккумулятор арқылы қуатталады
Узкопроходный штабелер BT Vector A-серии от Toyota
Жүк көтеріп тиеуші
машина

Жүк көтеруші үстел
Робокар- тікелей диспетчер арқылы басқарылатын
электрлі толық автоматтандырылған жүк тиеп-
түсіруші аппарат
Погрузчики-робокары PROXAUT
Қорытынды
Қойма дегеніміз тауарларды сақтайтын коммерциялық ғимарат. Қоймалар
көбінесе өндірушілер, импорттаушылар, экспорттаушылар, көтерме
саудагерлер, тасымалдаушылар және кеден т.б. тарапынан қолданылады.
Олар қалалар мен ауылдардың маңындағы өнеркәсіптік зоналарда
орналасқан ірі көлемді ғимараттар болып табылады. Қоймалар тікелей жүк
машиналарынан,темір жолдардан, әуежайлардан, теңіз порттарынан
жүктерді тиеп-түсіру үшін арнайы жобаланады. Олар көбінесе стандартты
палетталарда орналастырылған жылжымалы жүктер үшін крандар мен
тиеуші машиналармен жабдықталады. Қоймаланатын тауарларға кез
келген шикізат, қаптау материалдары, қосымша бөлшектер, немесе
ауылшаруашылық, өнеркәсіп, саудаға қатысты дайын өнімдер жатуы мүмкін.

Ұқсас жұмыстар
ҚОЙМА ҚЫЗМЕТІНІҢ ЛОГИСТИКАЛЫҚ БАСҚАРУ
ҚОЙМА ШАРУАШЫЛЫҒЫ
ҚОЙМА ШАРУАШЫЛЫҒЫН ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ ЖЕТІЛДІРУ
Бизнес жоспар
Ақтау Теңіз Порты АЭА туралы
Жалпы тауар қоймаларына қойылатын талаптар
Логистикалық орталық салу
Тауарлы
Өртке қарсы қабырғалар
«1С: Бухгалтерия 8 Казахстан үшін» бағдарламасының сипаттамасы
Пәндер