Христиан дінінің тармақтары
Презентация қосу
Тақырыбы: Орта ғасырдағы дін және
ғылым мәселесі
ЖОСПАР:
1.Дін жайлы түсінік
2.Орта ғасырлық Христиан діні
3.Христиан дінің тармақтары
4.Орта ғасырлық Ислам діні
5.Орта ғасырдағы ғылым
6.Орта ғасырлардағы қазақ жерінен шыққан

көрнекті ғұламалар
7.Пайдаланылған әдебиеттер
Дін жайлы түсінік
Дін-қоғамдық құбылыстардың ішіндегі ең
күрделісі.Діннің мән-мағынасын қаншама ғұламалар
ашып көрсетуге талпынған болатын.Дін жөнінде жлатын
жазылған мақалалар,еңбектер саны некен-саяқ.Дегенмен
діннің бастауы мен тұңғиық терең мәні ел көзінен тасада
қалып қойды.Қорқыныш-үрей де,сүйіспеншілік те,ата-
бабаларды қастерлеу де және т.е.с да діни сенімнің өз
алдына жеке тұрған бастауы бола алмасы анық.Дінге
нақты жіне бір мағыналы анықтама берем деу өте
қиын.Егер "религия"-терминіне келер болсақ,латын
тілінен дәлме-дәл аударғанда "байлау,екінші қайта оралу"
дегенді білдіретін көрінеді.
Орта ғасырлық Христиан діні

(от греч.Христос-құтқарушы,мессия)-Әлемдік
дін.Жаңа өсиетте сипатталғандай Иса Мәсіхтің
өмірі мен іліміне негізделген.Мәсіхшілер
назареттік Иса адамзаттың Мәсіх,Құдайдың
рухани Ұлы және Құтқарушы болып
табылады.
Христиан дінінің тармақтары:

Католицизм

Провославие

Протестанттық
Провославие бағыты

Провославие-("дұрыс ойлау,дұрыс
ілім“)-Рим пимпериясының шығыс
бөлігінде пайда болған христиан
дінінің бір ағымы.
Провославие ілімі үштік құдай
Исустың құдайға
қосылуы,адамдардың күнәсін
кешуі,Исустың қайта тіріліп,аспанға
көтерілуі төңірегінде дамыған.
Православие шіркеуі
Католиктік бағыт

Католик ұғымы грек
ауд."жалпыға ортақ"
деген мағынаны
білдіреді.Католиктің ең
алғашқы епископы Петр
апостол болып саналады.
Католик соборы
Протестанттық бағыт
Христиандықта
протестанттық ағымның
бөлінуі ХҮІ ғасырда
болды.Ол Інжілде неміс
тіліне аударған,христиан
дінінің білгірі Мартин
Лютердің атымен
байланысты.Протестанттық
мына
елдерде:АҚШ.Ұлыбритания,
Германия,Финляндия,Нидерл
анды,Швейцария,Австралия,
Канада,Латвия,Эстония т.б
ұстанады.
Протестанттық соборы
Орта ғасырлық Ислам діні

Ислам діні-әлемдік
діндер ішіндегі кең
тараған қасиетті дін.Ол
Араб түбегінде VII
ғасырда пайда
болды.Ислам дінінің
негізін салған-
МҰХАММЕД ИБН
АБДУЛЛА ИБН ӘБДІ
МҮТӘЛІБ ИБН ХАШИМ.
Жұма
Пайғамбар Мешіт

Ислам діні

Қажылы
ққа бару Зекет беру
Намаз оқу
Орта ғасырлардағы қазақ жерінен шыққан көрнекті
ғұламалар
Даналар туралы ой

Отырардан-әл-Фараби,
Түркістаннан-Йасауи,
Шу бойынан-Баласағұни,
Барсағаннан-Қашқари,
Жалайырдан-Қадырғали,
Және Ұлы дана-Дулати
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР:
1.Сәрсенова,Ж.Н.Әлеуметтану;ЖОО студ.арналған оқу
құралы;-Алматы:Нұр-Принт,2013-2016
2.Абдирайымова Г.С.Жастар социологиясы,2-
басылым,-Алматы;Қазақ университеті,2012.
3.Садырова М.С.Әлеуметтану;өзекті мәселелер,-
Алматы:Эверо,2011.
4.Бекенов Б.У.Садырова М.С.Әлеуметтану
5.Әженов М.С.Садырова М.С.Білім социологиясы
6.Абсаттаров Р.Дәкенов М.Әлеуметтану;оқу құралы-
Алматы
7.Жаназарова З.Ж.Отбасы социологиясы;оқу
құралы;Алматы:Қазақ университеті.
НАЗАРЛАРЫҢЫЗҒА
РАХМЕТ!

Ұқсас жұмыстар
Католиктік шіркеу
Христиан дінінің негізгі бағыттары
Несториандық христиан діні
Православие діні
Христиандық философия:
Православие философиясы
Орыс философиясының қалыптасу ерекшеліктері мен негізгі ағымдары
Христиандық антропология
Әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшылары съездері
Дін-тәрбие бастауы
Пәндер