Дәрігерлік міндет және құпия
Презентация қосу
Орындаған:

Астана, 2018ж.
Жоспар:
І.Кіріспе
ІІ.Негізгі бөлім:
Дәрігерлік міндет және құпия;
Дәрігерлік деонтология;
Медициналық этиканың қазіргі заманғы ережесі.
ІІІ.Қорытынды
IV.Пайдаланылған әдебиеттер.
Кіріспе
Этика — адамгершілік туралы және оның әлеуметтік мәні туралы ілім.
Медициналық этика - медицина қызметкерлерінің адамгершілік
қасиеттерінде кѳрініс табуда.
Қазіргі кезде медициналық этиканың принциптері биомедициналық этика
түсінігінде тұрақталған. Ол медицина қызметкерлерінің жеке тұлғасының
әлеуметтік функциясын қорғайды.
Қазіргі таңда «биомедициналық этика» үш түрде немесе модельде
беріледі:
1. Гиппократ моделі. Бұл модельдің негізгі принцпі – «зиян келтірме».
Дәрігер пациенттің әлеуметтік сенімін жеңеді. Медицина атас
Гиппократпен тұрақтанған дәрігерлік принцпі, қазіргі таңда белгілі
«Антта» көрсетілген.
2. Парацельс моделі– «Қайырымдылық жасау», орта ғасырларда пайда
болған. Оның негізгі мағынасы емдеудің барлық процессін құрайтын
дәрігердің пациентпен контактісі болып табылады.
3. Деонтологилық модель немесе дәрігерлік этика,
1840 ж. құрылған. (авторы Петров). Негізгі принцпі «міндетті орындау».
4. Биоэтика – дәстүрлі медицинаның заманауи түрі,
негізгі принцпі «адамның құқығын және мәртебесін сыйлау».
Негізгі бөлім
Дәрігерлік міндет – дәрігер мен науқас арасындағы, дәрігерлер арасындағы, дәрігер
және қоғам арасындағы қатынасты реттейтін бұрыннан қалыптасқан талаптардан
және нормалардан тұратын комплекс. Кәсіптік міндет бір жағынан дәрігерлік
моральдің басты принцпі – гуманизмнің белгісі болып табылады, ал екінші жағынан
гуманизм және дәрігерлік міндет қарама-қарсылықта көрінеді. Дәрігер ешкімге де
медициналық көмек көрсетуден бас таруға болмайды. Бұл моральді міндет
Гиппократтың антында, Женева декларациясында және басқа да құжаттарда
айтылған.

Дәрігерлік құпия:
1. Медициналық көмекке жүгіну фактісі, азаматтың денсаулығының жай-күйі, оның
ауруының диагнозы туралы ақпарат пен оны зерттеп қарау немесе емдеу кезінде
алынған өзге де мәліметтер дәрігерлік құпияны құрайды.
2. Белгіленген жағдайлардан басқа, оқыту, кәсіптік, қызметтік және өзге де
міндеттерді орындау кезінде дәрігерлік құпияны құрайтын мәліметтер белгілі болған
адамдардың оларды жария етуіне жол берілмейді.
3. Дәрігерлік құпияны құрайтын мәліметтерді пациенттің немесе оның заңды өкілінің
келісімімен пациентті зерттепқарау және емдеу мүддесіне орай, ғылыми-зерттеулер
жүргізу, осы мәліметтерді оқыту процесінде және өзге де мақсаттарға пайдалану үшін
басқа жеке және заңды тұлғаларға беруге жол беріледі.
Медициналық қызмет этикасы
Медициналық этика ( лат. еthica, грек
тілінен алғанда ethice
- адамгершілікті зерделеу), немесе
медициналық деонтология ( грек deon-
парыз; термин «деонтология»
соңғы жылдардағы отандық әдебиетте
кеңінен қолданылуда),
- медицина қызметкерлерінің өз кәсіби
міндеттерін
орындау барысындағы қағидалар мен этикал
ық нормалар жиынтығы.
Медициналық этиканың қазіргі заманғы
ережесі:
Стационарда және бөлімде жұмыс тәртіпті болу керек.
Субординацияны, яғни кіші медицина қызметкерінің
жоғарғы медицина қызметкеріне деген қатынасын сақтау
керек.
Медицина қызметкері науқасқа деген қатынасы тұрақты
болу қажет
Дәрігер жоғарғы білікті маман болуы қажет.
Науқастың қатысуымен басқа медицина қызметкерлердің
қателіктерін айтпауы тиіс.
Дәрігер диагнозды, емдік шаралардың көрсеткіші мен қарсы
көрсеткіштерін ескере отырып, қажетті операция жасалуын
басқа дәрігермен кеңесе отырып іске асыруы қажет.
Орта және кіші медицина қызметкерлерімен қарым қатынас
жақсы болуы қажет.
Дәрігер тактикасын науқастың мінезіне, оның мәдениет
деңгейіне, ауру сатысына, психика ерекшелігіне қарай
жүргізілуі тиіс.
Дәрігер науқастың туыстарымен баязы болуы керек,
дәрігерлік құпияны сақтауы тиіс. Егер де аурудың асқынған
түрлері болғанда жақын туыстарымен ашық әңгімелесуіне
болады.
Қазіргі заманғы түсінік бойынша , медициналық этикаға
келесі аспектілер кіреді

практикалық - кәсіби
медициналық
қызмет
ғылыми – медицина барысында этикалық
қызметкерлерінің жұ нормалар мен
мысының этикалық ережелерді
және адамгершілік қалыптастыру және
аспектілерін зертте қолдану
йтін медициналық міндеті болып
ғылым тарауы табылатын медицин
алық
практикасының
саласы.
Тұлғаралық қарым- қатынастардың әртүрлі мәселелерін
зерделейді және шешеді:
ДӘРІГЕР МЕН НАУҚАС ДӘРІГЕР ЖӘНЕ ҚОҒАМ

Емдеу жұмыстары барысындағы Медициналық деонтология медицина
дәрігер мен науқастын өзара қарым- қызметкерлері қызметінің моральді-
қатынасының моральді-этикалық этикалық негіздерін, олардың рухани
мәселелері деонтологияның және жеке қасиеттеріне қойылатын
маңызды тармағы болып табылады. талаптарын, қоғам мен халық
Емдеу мекемесі туралы алғашкы алдындағы жауапкершіліктерін,
әсердің жағымды, не жағымсыз науқастармен, олардың туыстарымен,
болуы медицина қызметкеріне, осы әріптестерімен өзара қарым-қатыстарын
жердегі жұмыс тәртібі мен жай- қамтиды. Буған дәрігердің кәсіби
ахуалға байланысты қалыптасады. тұрғыдан өсу, науқастардың тілек
Емдеу мекемесіндегі орта мен ахуал талаптарын мейлінше қанағаттандыру
науқастардың көңіл-күйіне, сайып мақсатымен емдеу, аурудың алдын-алу
келгенде, емдеу ісіне зор ықпалын мекемелерінің қызметін ұйымдастыру
тигізеді. мәселелері жатады.
Қорытынды
Жалпы этика дегеніміз менің ойымша адамгершілік туралы және
оның әлеуметтік мәні туралы ілім.
Медициналық этика - медицина қызметкерлерінің адамгершілік
қасиеттерінде кѳрініс табуда. Ол медицина қызметкерлерінің
ерекшеліктері мен қоғамда алатын орнына байланысты мінез-құлық
нормаларын реттейтін қагидалар жиынтығын қамтып, дәрігердің
науқастармен және олардың туыстарымен өзара қарым-қатынасын,
тән және жан тазалығын қарастырады.
Пайдаланылған әдебиеттер

1)Коммуникативтік дағдылар (М.А.Асимов,
С.А.Нұрмағамбетова, Ю.В.Игнатьев)
2)http://shava.kz/
3)www.aktobegazeti.k
4)http://ikaz.kz/

Ұқсас жұмыстар
МЕДИЦИНАЛЫҚ ЭТИКА ЖӘНЕ ДЕОНТОЛОГИЯ
Акушерлік және гинекологиядағы деонтология
Дәрігерлік құпия және дәрігерлік қателік
Дәрігерлік құпия
Медицина қызметкерлерге қойылатын талаптар
Медицина қызметкерлері
Дабылды жырдың дауылпазы»
Қазақта Қасым бір туар
ДӘРІГЕР МЕН НАУҚАС
Дәрігерлік қателіктер
Пәндер