Мүмкіндіктері шектеулі балаларға әлеуметтік - педагогикалық көмек көрсету
Презентация қосу
Мүмкіндіктері шектеулі
балаларға әлеуметтік-
педагогикалық көмек
көрсету
ДАЙЫНДАҒАН:
ДЕФЕКТОЛОГИЯ. 1
КУРС(СЫРТТАЙ)
СТУДЕНТІ КЕМЕЛХАНОВА
КАМАРИЯ
Мүмкіндігі шектеулі тұлғаларға қоғам
көзқарасы өзгерген сайын оларға әлеуметтік көмек
көрсетудің қолайлы түрлерін іздеуге мүмкіндік
тудырады. Әлеуметтік көмек мүмкіндігі шектеулі
тұлғаларға мемлекетгік-әлеуметтік қорғау
жүйесінің негізгі бөлігі болып табылады.
Жәбірлсген тұлғаларға әлеуметтік көмек көрсету
мемлекеттік әлеуметтік қорғау жүйесінің
құрамына кіреді.
Тиісті жастағы балаларға
арналған жас нормативтерін ескере
отырып, дене кіріптаршығына,
жинақтылығы, әдеттегі қызметпен
айналысу қабілеті, экономикалық
дербестігі мен қоғамға кірігу қабілеті
шектелуіне байланысты болуы Әлеуметті
мүмкін әлеуметтік кемістіктер
дәрежесін анықтайды. Мүмкіндігі к тексеру
шектеулі тұлғаларға ұзақ уақыттық
экономикалық, педагогикалық,
психологияляқ, әлеуметтік және
экономикалық көмек көрсетіліп
отырады.
Тиісті жастағы балаларға
арналған жас нормативтерін ескере
отырып, балалардың зияты жағынан
даму ерекшеліктерін және олардың
ойын ойнауға, білім алу мен қарым-
қатынас жасауға әлеуметтік
мүмкіндіктерін анықтайды. Педагогикалық
Мүмкіндігі шектеулі тұлғаларға
әлеуметтік-педагогикалық қызмет тексеру
көрсету бұл ерекше қажеттіліктерді
талап ететін адамдарға - үздіксіз
педагогикалық ұйымдастырьшған
процессте әлеуметтік тәрбие беру.
нысаналы әлеуметтік және медициналық педагогикалық
түзеу арқылы қолдау процесінде кемтар балалардың
қоғамда қабылданған құндылықтарды, мінез-құлық
Әлеуметтік бейімдеу ережелері мен нормаларын игеру мен қабылдауы және
еңбекке даярлануы жолымен әлеуметтік орта жағдайларына
белсенді түрде икемделуі.

жекеленген адамдарға, отбасыларына олардың толық
мәнді әлеуметтік жұмыс істеуіне кедергі келтіретін
бұзылған немесе жойылған функцияларының орнын
Әлеуметтік жұмыс толтыра отырып әлеуметтік құқықтары мен
кепілдіктерін іске асыруда көмек көрсету жөніндегі
қызмет.

бұл экономикалық жағдайы төмен, әлеуметтік әлсіз,
психологиялық жағынан әлсіз адамдар тобына әлеуметтік
ортада қалыптасуын жақсартуына бағытталған қызмет
көрсету кешені. Ол зейнетақы төлемін қосымша төлеумен,
Әлеуметтік көмек сондай-ақ ұзақ қызмет көрсетуімен (медициналық,
психологиялық, құқықтық, педагогикалық және т.б.)
сипатталады.
Әлеуметік- педагогикалық әрекет -
бұл мүмкіндігі шектеулі тұлғалардың
жасына , қоршаған ортасына
байланысты даму ерекшелігін
ескертетін үздіксіз педагогикалық
мақсатты ұйымдастырылған
әлеуметтік және мәдени шартталған
кеңістіктен «шығып кетуіне»
(Л.С.Выготский) әкеледі. Қоршаған
ортамен қарым-қатынасты бұзады.
Сондықтан мүмкіндігі шектеулі
тұлғалар әлеуметтік -педагогикалық
әрекет арқылы қолдану - бұл білім беру
кеңістігінде қалыптасу болып
табылады. Әлеуметтік – педагогикалық
әрекет адам өмірінің экономикалық,
саяси және тұлғалық жағдайымен
тығыз байланысты. Бұл арнайы
мамандардың көмегімен, әсіресе
әлеуметтік педагогтар көмегімен іске
асады.
Әлеуметтік -педагогтың негізгі міндеті мүмкіндігі
шектеулі тұлғалар мен қоғам расындағы қарым
қатынасты және де балалар мен жасөспірімдерді
әлеуметтік бейімдеу.
Топпен жұмыс Жекелеген жұмыс
Өзінің мақсатына жету Әлеуметтік педагогтың кәсіби әрекет
үшін әлеуметтік педагог мазмұнына келесі бағыттар кіреді:
мемлекеттік басқару - әлеуметтік ортада жағымды, адамгершілік бағытында қарым -қатынас
органдарымен, қоғамдық қалыптастыру;
ұйымдармен, білім беру - баланың тұлғалық дамуына әсер ету;
мекемелерімен, денсаулық
- тәрбиеленушілер мен түлектердің әлеуметтік бейімделу мен оңалтуына
сақтау мекемелерімен, жағдай жасау;
тұрғындарды әлеуметтік
- оқушылардың жеке және әлеуметтік мәселесін шешуге көмектесу;
корғау және т.б. мекемелер
мен ұйымдарда - арнайы педагогтар мен оқушылардың құқықтары мен міндеттері туралы
ағартушылық жұмыс атқару;
тәрбиеленушілердің
құқықтарын қорғайтын - сот және заң органдарында арнайы (түзету) мекеме атынан
тәрбиелеушілер құқықтарын қорғау ;
жерлердегі адамдармен
қарым-қатынас орнату - жұмысқа орналастыру үшін немесе оқушылар білім алу үшін қажетті
құжаттарды дайындауда әкімшілік, психолог, педагогтармен және т.б.
қажет. қызметкерлерімен бірлесіп қарым -қатынас жасау;

- әлеуметтік-медициналық көмекті қажетсінетін балаларды есепке алу,
көмекпен қамтамасыз ету.
Мүмкіндігі шектеулі тұлғаларға қазіргі әлеуметтік-
педагогикалық көмек көрсету жүйесі өзіндік көпсалалы
инфрақұрылымына ие.

Оның әртүрлі бөлімдері
білім мейірім
беру қорлары
тұрғындарды ата-анатар
мәдениет және
әлеуметгік
қорғау
және мамандар
спорт ұйымдары

денсаулық
сақтау діни
және т.б. мемлекеттік емес құрылымдар
әрекеттер құрамына кіреді.
Шет елдерде мүмкіндігі шектеулі тұлғаларға арналған әлеуметтік -педагогикалық
көмек көрсету жүйесі интеграция негізінен, яғни қоғамға біріктіру, принципі бойынша
құрылған. Мұндай балалар мен ересектер педагогикалық-әлеуметтік көмектің кешеді
шараларын отбасы жағдайында алады. Ересектер өздерінің тұрғылықгы жерінде немесе
таңдаған жерінде көмек ала алады,
Еуропалық мемлекеттерде мектептер мен әлеуметтік қызмет көрсету мекемелері
арнайы білім берудің өзіндік бағдарламалары мен әдістерін қолданады. Швецияда
мүмкіндігі шектеулі тұлғалары бар жанұялар қосымша қаржылық және медициалық
көмек алуға және арнайы көмекші маманмен қамтамасыз етілуіне құқылы. Ерте жастан әр
балалармен түзетушілік оқыту бағдарламалары әзірленіп жүзеге асырылады.
Мүмкіндігі шектеулі тұлғаларға әлеуметтік қорғау көрсетуге байланысты «мүгедек
балалар» және «мүгедектерді әлеуметтік қорғау» туралы бағдарламалар әзірленген. Бұл
бағдарламалардың негізгі мақсаты мүгедектер мен мүгедектердің мәселелерін кешенді
түрде шешу.
Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасында мүмкіндігі шектеулі тұлғаларға арнайы
әлеуметтік жұмыс жүйесі дұрыс ұйымдаспаған. (Хакимжанова Г.Д.). Мүгедек, кемтар
тұлғалардың құқықтары жөнінде арнайы қабылданған заңдар оларды әлеуметтік қорғау
туралы жарлықтар, қазіргі заманның беталыстарына сәйкес болуын көздейді. Жалпы
әлеуметтік қолдау көрсету, әлеуметтік қажеттіліктерді анықтау, қамтамасыз ету бағыты
өзінше арнайы зерттеулерді қажет етеді. Біздің елімізде Түзеу педагогика Ұлттық ғылыми-
практикалық орталығында "Әлеуметтік жұмыс" зерттхана қызметкерлері әлеуметтік
жұмыстардың түрлі жобаларын жүзеге асырып жатыр.

Ұқсас жұмыстар
ЕРТЕ ДИАГНОСТИКА ЖАҒДАЙЫ ТУРАЛЫ
Конвенцияның негізгі мақсаты - максималды түрде баланың қызығушылығын сақтау
Баланың сөйлеу қиындықтар
Қазақстан Республикасында және шетелде инклюзивті білім берудің даму тарихы
Психикалық дамуында ауытқуы бар балалар
Психологиялық - педагогикалық қолдау
Психологиялық - педагогикалық қолдау көрсету
Арнайы психология және педагогикадағы коррекция ұғымы
Инклюзивті білім берудің мазмұны
Жалпы білім беру ұйымдарындағы инклюзивті үрдістің құқықтық негіздері
Пәндер