Алгоритм және оның қасиеттері
Презентация қосу
МАРАТ ОСПАНОВ АТЫНДАҒЫ БАТЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК
МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ

Факультет: стоматология
Кафедра:Жаратылыстану ғылыми кафедрасы

Тақырыбы: Алгоритмдеу

Орындаған: Маратов М.Қ
Тексерген: Алпысбаева Г.Қ
Жоспары:
І Кіріспе
ІІ 1. Алгоритм және оның қасиеттері
2. Алгоритм беру тәсілдері
3. Алгоритм типтері
ІІІ Қорытынды
Кіріспе
Есепті есептеу техникасының салдарынан ақпаратты
автоматты өңдеу үрдісінің ерекшелігі – мұндағы есептерді
шешу, программаның көмегімен жүзеге асырылуы болып
табылады. Программа берілген есептің шығару жолының
алгоритміне негізделеді. Есепті есептеу техникасының
көмегімен шығару үрдісінің негізгі бөлігі- бұл алгоритм
құрастыру болып табылады. Есептің алгоритмі түсінікті
болса, онда ол еш қиындықсыз программалау тілінде беріле
алады.Әрбір жеке жағдайда тілді таңдау, ең алдымен қандай
алгоритмді оның көмегімен сипаттау қажет, сонымен қатар
бұл сипаттама кім үшін арналған- машина үшін бе немесе
адам үшін бе деген бірқатар жағдайлардан тәуелді.
АЛГОРИТМ

Программа дегеніміз - қандай да бір
программалау тілінде жазылған алгоритм
компьютерге қажетті командалардың жиынтығы

Алгоритм – атқарушы орындайтын
амалдардың тиянақты жоспары.
Алгоритм қасиеттері:
• дискреттілік: жекелеген
қадамдардан(командалардан) тұрады
• айқындылық: атқарушыға түсінікті болатын
командалардан тұруы керек
• белгілілік: бастапқы деректері бірдей болған
жағдайда нәтижесі де бірдей болады
• нәтижелік: әрекеттердің шектеулі санынан кейін
белгілі бір уақытта қорытынды нәтиже алуымыз
керек
• жалпылық: алгоритм әр түрлі алғашқы мәліметтер
үшін әр түрлі нәтижелер беруі тиіс
• дұрыстылық: алғашқы мәліметтер әр түрлі
болғандығына қарамастан барлық жағдайда дұрыс
нәтиже береді
Алгоритм беру тәсілдері:
МӘТІНДІК-ЖАЙ СӨЗБЕН ЖАЗЫЛЫП БЕРІЛУІ.
МЫСАЛЫ: ДӘРІНІ ҚАБЫЛДАУ НҰСҚАУЛЫҒЫН, ӘР ТҮРЛІ АУРУЛАР
ДИЕТАСЫН ЖАТҚЫЗУҒА БОЛАДЫ.
АНАЛИТИКАЛЫҚ-ЕСЕПТЕУ АЛГОРИТМІН МАТЕМАТИКАЛЫҚ ФОРМУЛА
ТҮРІНДЕ БЕРУ.
КЕСТЕЛІК-ӘР ЭТАП НӨМІРІ Ж/Е ЖАСАЛАТЫН ӘРЕКЕТТІҢ МАЗМҰНЫ
КӨРСЕТІЛЕДІ.
ГРАФИКТІК- ҚАДАМДАР ГЕОМЕТРИЯЛЫҚ ФИГУРАЛАР ТІЗБЕКТЕРІ
ТҮРІНДЕ БЕРІЛЕДІ.
Блок схема компьютерге программалар жасау
практикасында кеңінен қолданылатын алгоритмдерді
жазудың графикалық тәсілі, басқаша айтқанда,
алгоритмнің логикалық құрылымын график түрінде
бейнелейтін тіл.
Әрбір кезең есептелетін операцияның сипатына
байланысты белгілі конфигурациясы бар бір
геометриялық фигурамен (блокпен) белгіленеді.
Мысалы, жұмыр (сопақ), параллелограмм,
тіктөртбұрыш, ромб т.с.с.
Блок-схема

Негізгі Қосымша

енгізу мен баспаға блок – схеманы
шығару және түсіндіру және
информацияларды байланыстарды
өңдеу әрекеттерін таңбалау үшін
білдіреді пайдаланылады
-Алгоритмнің басы.

-Деректерді енгізу немесе
шығару

-Меншіктеу амалы немесе
кез келген әрекет.

-Шартты тармақталу
y = a*x

Басы
алг алгоритмнің аты
басы бүт a, x, y a, х

енгізу a, x y:= a * x
y: = a * x
шығару у y

соңы Соңы
тармақталу

Алгоритм
сызықтық қайталану
Тізбектелген немесе сызықтық құрылым, мұнда есептеу
үрдісі қадамдардан тұрады, қадамдар бірінің
соңынан бірі басынан аяғына дейін бір бағытта
орындалады.
Тармақталу құрылымы, таңдау алгоритмінде есептеу
үрдісі қандай да бір этапта екіге бөлінеді және осы
бағыттардың әрбіреуінде есептеу үлгісі бір
шарттың орындалуына байланысты әрмен қарай
жүреді.
Қайталану құрылымы, циклдік алгоритмде есептеу
үрдісі белгілі бір қадам арқылы сол және тек сол амал
бірнеше рет қайталанады, яғни сол және сол
операторға бірнеше рет қайтып келуге тура келеді.
Қадамдардың
Қадамдардыңтізбектеп
тізбектепорындалуы
орындалуыкейбір
кейбір шарттарға
шарттарға
байланысты
байланыстыболатын
болатыналгоритмдерді
алгоритмдерді тармақталу
тармақталу
алгоритмдері
алгоритмдерідеп
депатайды.
атайды.

Алгоритм орындалғанда "иә" немесе " жоқ " деген
мәндердің бірі қабылдай алатын логикалық өрнекті
шарт деп атаймыз.
Кез келген шарт мынадай үш бөлімнен тұрады:
сол жақ бөлігі;
салыстыру таңбасы;
оң жақ бөлігі.
Есеп. Екі бүтін сан енгізіп,экранға олардың үлкенін
шығару.
Шығару амалы: бірінші сан екінші саннан үлкен болса,
біріншісін, ал егер кіші болса екіншісін экранға
шығару.
Ерекшелігі: атқарушының әрекеті кейбір шарттардың
орындалуына байланысты болады (егер …әйтпесе …).
басы
«таңдау» блогі
енгізу a,b

иә жоқ
a > b?

max:= a; max:= b;

шығару max

соңы
Цикл – белгілі бір әрекеттер тізбегінің бірнеше
рет қайталанып орындалуы.
• қадамдар саны белгілі цикл
• қадамдар саны белгісіз цикл (шартты цикл)

Кез келген қайталанушы алгогритмде ол
аяқталу үшін параметр болуы тиіс. Параметр
белгілі бір мәнге ие болған кезде цикл
аяқталатын болады.
Қорытынды
Егер біз берілген есепті шешу үшін қандай да бір
программалау тілінде программа жазғымыз келсе, онда
алдымен есепті шешудің алгоритмін құруымыз керек.
Алгоритмдер орындаушыға бағдарланып құрылады,
сондықтан алгоритмді жазғанда орындаушы оны
түсініп және орындай алатын ұйғарымдарды қолдана
алады. Ғылыми есептерді шығарғанда мүмкіндігінше
шындыққа жақын келетін математикалық модель құру
керек болады. Мұндай модель бойынша дәл есептеулер
емес жуықтап есептеулер жасалады, бірақ осының
арқасында басқа жолдармен алуға болмайтын
деректерді алуға болады. Есеп математикалық модельге
келтірілгеннен кейін оны шығарудың алгоритмін құруға
болады. Алгоритмнің дайын болуының белгілі бір
кезеңінде программалау басталады. Алгоритм –
математикадағы ең бір іргелі ұғымдардың бірі.

Ұқсас жұмыстар
Алгоритмдеу негіздері және алгоритм құру
Перевезти козу капустой
Шешілмейтін алгоритмдер туралы түсінік. Алгоритм күрделілігі
Кездейсоқ айнымалы және тармақталған алгоритм
Шешілмейтін алгоритмдер туралы түсінік. Алгоритм күрделілігі. Алгоритм түсінігінің функция түсінігімен байланысы. Алгоритмдік тіл және оны орындаушылардың сипаттамалары
Алгоритом туралы түсінік. Қасиеттері. Есептеу процесі ұғымы. Алгоритм күрделілігі. Алгоритмнің уақытша күрделілігі. Алгоритмнің теориялық күрделілігі
Шешілмейтін алгоритмдер туралы түсінік. Алгоритм .күрделілігі. Алгоритм түсінігінің функция түсінігімен байланысы. Алгоритмдік тіл және оны сипаттамалар
Алгоритм түсінігі
Алгоритм және оның атқарушылары
Алгоритм құруға үйрету
Пәндер