Арақашықтықтарды өлшеу
Презентация қосу
Арақашықтықтарды
өлшеу

Орындаған: Жеңісова Н.,Куан Н., Әбдіров
А.

Тексерген: Байдаулетова Г.К.
Жоспар:

Геодезиялық өлшеулер
Арақашықтық өлшеу
Өлшеу аспаптары
Геодезиялық
өлшеулер

Геодезиялық өлшеу деп өлшенетін
шаманы бастапқы бірлік ретінде
кабылданатын басқа бір шамамен
салыстыру процесін айтады.
Геодезиялық өлшеулерді негізінен үш
түрге белуге болады:

биіктік (нивелирлеу)-
жекелеген нүктелер
бұрыштық-горизонталь арасындағы биіктік
және вертикаль айырымдарын
бұрыштардың мәндерін аныктау
анықтау;

сызықтық-жер бетіндегі
нүктелердің
арақашықтықтарын
анықтау;
Арақашықтықты
анықтау
Сызықтық және биіктік өлшеулерде (арақашықтық,
биіктік, биік айырым) үзындық өлшеу бірлігіне метр (м) алынады. Метрдің
ұзындығына шамамен Париж арқылы өтетін меридиан ұзындығының
1:40000000 бөлігі алынған. Осының негізінде платина-иридий
қорытпасынан метрдің эталоны жасалынды, ол «архив метрі» деп аталды.
Кейінгі кездегі жүргізілген дәлдігі жоғары өлшеулер негізінде «архивтік
метрдің» ұзындығы бастапқы анықталғаннан 0,21 мм-ге қысқа екендігі
анықгалды. Сөйтіп, 1899 жылы 90% платина мен 100% иридий
қорытпасынан метрдің халықаралық жаңа 31 эталоны жасалынды. Ресей
оның 11 және 28 көмірлі екеуіне ие болды. №28 метрлік эталон
Лениградтағы Д.И.Менделеев атындағы ғылыми-зерттеу институтында
сақтаулы.
Ұзындық өлшеу жұмыстары дәлдігінің артуы мен метрлік эталон
жаңғыртудың қажеттігіне байланысты, метрдің жарық толқынының
ұзындығына негізделген табиғи этапонына көшу мақсаты көзделді.
Өлшеуіштер мен таразылар жөніндегі XI - Бас конференция 1960 метрдің
халықаралык бірліктер жүйесінің негізіне «метр-криптон-86 атомының,
вакуумдегі шығару ұзындығына тең ұзындық» деген жаңа анықтама
қабылдады. Сөйтіп, 68 жылдың 12 қаңтарында Кеңестер үкіметінің
стандарты бойынша мемлекеттік тұрақты шама жаңа метрлік эталон болып
бекітілді.Ал, қашықтық өлшеуіш сымдар мен рулеткалардың
ұзындықтарының дәлдігін аныктап тұру үшін, ұзындығы мемлекеттік
эталонмен салыстырылған үш метрлік арнайы белгілер (компараторлар)
дайындалған. Еліміздің көптеген калаларында орнатылған осындай
компараторлардың бірі-№541 Мәскеудің геодезия, аэрофототүсірістер және
картография иженерлік институтындағы белгілі компаратор. Бір метрде (м)
100 см. немесе 1000 мм. бар.
Геодезиялык өлшеулер тура және жанама
болып келеді. Егер шама аспаптың көмегімен
тікелей анықталса, оны тура өлшеу деп
атайды. Егер шама есептеулер арқылы
анықталса, онда ол өлшемдердің шама тәсілі
болып есептеледі. Геодезиялык жұмыстар
далалық және өңдеу жұмыстары болып
бөлінеді. Далалық жұмыстарда әр түрлі
өлшеулер жүргізіледі, ал өндеу жұмыстары:
есептеу мен графикалық процестерден
тұрады. Далалық өлшеулерге пландар мен
карталар жасауда немесе арнайы мақсаттарда
барлау траншеялары мен құрылыстарын бөлу,
трассалар салуда) жер бетінде жүргізілетін
геодезиялық өлшеулер жатады. Өлшеулер
кезінде қолданылатын аспаптарға:
-арақашықтықтарды өлшеуге арналған өлшеу
ленталары, сымдар, рулеткалар, оптикалық
кашыктык өлшеуіштер, жарық сәулелі
Сызғыш – қысқа қашықтықты өлшеуге болатын құрал. Оның 10 см-
ден 100 см-ға дейінгі түрлері болады. Оның көмегімен пландағы
карталардағы арақашықтықтарды және тағы көптеген қысқа сызықтарды
өлшеуге болады. Сызғыш өте қарапайым ұзындық өлшеу құралы.
Рулетка – оралған ұзын сантиметрлік белгілері бар металдан немесе
басқа материалдан жасалған ұзындық өлшеуіш. Ол көбнесе құрылыста
пайдаланылады.
Лента – белгілі бір қашықтықа жететін ленталы материал. Оның
бетінде сантиметрлік жазулары бар жане рулеткаларға қарағанда жұмсақ
материалдардан жасалады және едәуір ұзындықты өлшеуге шамасы жетеді.
Теодолит – горизонталь және вертикаль бұрыштарды және жіптік қашықтық өлшеуіштің
көмегімен ара қашықтықты өлшеуге арналған маркшейдерлік-геодезиялық аспап[2].
Зерттеу және құрылыс жұмыстарына арналған Теодолиттер, әдетте буссольдармен, ал олардың
кейбіреулері дүрбісінде цилиндрлі деңгейлеуіштер және қашықтық өлшеуіш саптамамен
жабдықталады.
Теодолиттер дәлдігіне байланысты жоғарғы дәлдікті және техникалық болып, санақ құрылғысына
байланысты верньерлік және оптикалық болып бөлінеді
Тахеометр – тахеометрлік түсіру кезінде қолданылатын геодезиялық аспап.
Тахеометр арқылы белгілі бір нүктенің (пикеттің) бақылаушы тұрған (прибор
орналасқан) нүктемен салыстырғандағы горизонталь және вертикаль бұрыштары,
қашықтығы және өсімшесі (h) анықталады.Тахеометрлер дөңгелектік,
номограммалық, авторедукциялық және ішкі базалық болып ажыратылады.
Ұзындықты анықтау үшін тікелей әдіспен және жанама әдістермен өлшейтін аспаптар
қолданылады.
Тікелей өлшейтін аспаптарға ұзындығы 20, 24 және 50 м болатын өлшеу ленталары жатады.
Олар штрихты (маркалары ЛЗ-20, ЛЗ-24, ЛЗ-50) және шкалалы (маркалары ЛЗШ-20, ЛЗШ-24,
ЛЗШ-50) болып бөлінеді. Бұлардың өлшеу дәлдіктері 1:1000 — 1:10000-ға дейін болады. Сондай-
ақ, бұл топқа болат рулеткалар (ұзындығы 10, 20, 30, 50 және 100 м; өлшеу дәлдігі 1:50000 және
одан да жоғары), таспа рулеткалар (5, 10 және 20 м;1:500 — 1:1000), өлшегіш болат сымдар (24
және 48 м; 1:30000 — 1:1000000) жатады.
Жанама әдіспен өлшейтін аспаптарға, геом. арақатынас принципіне негізделген аспаптарға
оптикалық қашықтық өлшегіштер (маркалары Д-2, ДНР-8, ДН-8) жатады. Қашықтық өлшегіштің
құрамына арнаулы рейкалар да кіреді. Элек-тромагниттік толқынның таралу уақытын
электрондық өлшеуге негізделген аспаптар электрофиз. аспаптарды құрайды. Электромагниттік
толқынның түріне байланысты аспаптар жарық қашықтық өлшегіш және радио қашықтық
өлшегіш болып бөлінеді. Жарық қашықтық өлшегіштер жоғ. триангуляция мен полигонометрия
торларында базистік қабырғаларды өлшеуге арналған. Олар инж. геодезия мен маркшейдерлік
жұмыстарда қолданылады. Дәл өлшейтін жарық қашықтық өлшегіш төм. триангуляция мен
полигонометрия торларында базистерді өлшеуге пайдаланылады. Тех. жарық қашықтық өлшегіш
полигонометрия мен теодолиттік жүрістерде арақашықтықты өлшеуге арналған. Радиоқашықтық
өлшегіштер кез келген метереол. жағдайда қолданылады. Қазіргі кезде триангуляция торларының
қабырғаларын өлшеу РДВГ мен “Луч” радио қашықтық өлшегіш аспаптарымен орындалады
(өлшеу ұзындығы 30 — 40 км, дәлдігі 1:200000 — 1:300000). Бұрыш өлшегіш аспаптар жер
бетіндегі горизонталь мен вертикаль бұрыштарды, бағыт бұрыштарын өлшеуге арналған.

Ұқсас жұмыстар
ЭЛЕКТРОНДЫ НИВЕЛИР
ӨЛШЕУ ҚАТЕЛІКТЕРІНІҢ ТҮРЛЕРІ
СӨЖ ЭЛЕКТРОНДЫҚ ТАХЕОМЕТР
Ежелгі замандағы әрбір халықтың ұзындық өлшем бірліктері
Бағдарланған даналық бұйымдарға арналған автоматты мөлшерлегіштер
Көлік жолдарының көлденең және бойлық профильін жобалау
Өлшеу. Өлшеудің қателіктері. Пайда болу сипаты бойынша түрлері. Өлшеу классификациясы
Өлшеу және өлшеу құралдарын жіктеу
Мультипликативті қателік - шамасы өлшенетін шамаға пропорционал қателік
Өлшеу түрлері
Пәндер