Кіші мектеп жасындағы оқушылардың зейінін дамыту жолдарының теориялық негіздері


Бұл жұмыстың бағасы: 400 теңге


Презентация қосу
КІРІСПЕ.

1 Кіші мектеп жасындағы оқушылардың зейінін дамыту
жолдарының теориялық негіздері.
1.1 Зейінді дамытудың зерттелу жайы
1.2 Кіші мектеп жасындағы оқушылардың зейінін дамыту
жолдары
2 Кіші мектеп жасындағы оқушылардың зейінін дамытуға
бағытталған психологиялық – тәжірибелік эксперимент
2.1 Анықтаушы эксперимент материалдарын дайындау, жүргізу,
қорытындылау
2.2 Қалыптастырушы эксперимент материалдарын дайындау,
жүргізу, қорытындылау
ҚОРЫТЫНДЫ

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ДЕРЕКТЕР ТІЗІМІ
КІРІСПЕ

Зерттеудің өзектілігі: Қазіргі таңда еліміздегі
қайта құрулар, экономиканы дамытудағы жаңа
стратегиялық бағыттар, қоғамның ашықтығы, оның
жедел ақпараттануы мен қарқынды дамуы білім
беру саласына қойылатын талаптарды түбегейлі
өзгертті.
Әлемдік білім беру кеңістігіне бағытталған білім
берудің негізгі мақсаты білімді меңгеріп қана
қоймай, білік пен дағды арқылы дербес, ізденімпаз,
іс-әрекетте ширақ, өзгермелі өмір жағдайына
белсенді және білімін қажетті жағдайда
шығармашылықпен пайдалана алатын жеке тұлға
тәрбиелеу.
Зерттеу мақсаты - кіші мектеп жасындағы оқушылардың
зейінін дамыту жолдарын анықтау.
Зерттеу нысаны – кіші мектеп жасындағы оқушылар (үшінші
сынып оқушылары).
Зерттеу пәні - кіші мектеп жасындағы оқушылардың зейінін
дамыту жолдары.
Зерттеу болжамы – егер бастауыш мектепте зейінді
дамытуға бағытталған арнайы кешен құрастырылып,
жүргізілсе, онда бастауыш сынып оқушыларының зейінін
дамытуға болады.
Зерттеу міндеттері:
•ғылыми-әдістемелік еңбектерге талдау жасау;
•блтақырыпқа қажетті әдіс-тәсілдерді анықтау;
•анықтаушы экспериментке материалдар дайындау, жүргізу,
талдау;
•қалыптастырушы экспериментке материалдар дайындау,
жүргізу, талдау, салыстыру.
Зейінді дамытудың
зерттелу жайы

Зейінді психологиялық феномен ретінде 19 ғасыр
аяғымен 20 ғасыр басында бір топ зерттеушілер
қарастырды. В.В.Петухов, Л.М.Веккер, У.Джемс,
Т.Рибо, Н.Н.Ланге, А.А.Ухтомский, Н.Ф.Добрнин,
С.Л.Рубинштейн, Ж.Аймауытов, М.Жұмабаев,
Т.Тәжібаев, Қ.Жарықбаев т.б. өз еңбектерінде
зейінге әр түрлі сипаттамалар берген.
Дәстүр бойынша, зейін деп сол сәтте қандай да бір
объектіге, бейнеге, оқиғаға адам санасының
бағытталуы және шоғырлануы ретінде
сипатталады. Дәлірек айтқанда, зейін дегеніміз
айналадағы объектілердің ішінен керектісін бөліп
алып, соған психикалық әректімізді тұрақтата білу
[3,98].
Эксперимент Ақтөбе қаласының №36 орта мектебінің 3ә және 3б сыныптарында
жүргізілді. 3ә – 21 оқушы эксперименттік сынып, 3б - 21оқушы
бақылау сыныбы болды.
Анықтаушы эксперименттің мақсаты:
•бастауыш сынып оқушыларының зейінінің даму деңгейін анықтау;
Анықтаушы эксперименттің міндеттері:
1.анықтаушы эксперимент материалдарын дайындау;
2.анықтаушы эксперимент материалдарын тәжірибеден өткізу;
Жүргізілген диагностикалық әдістемелер:
а) Зейіннің нәтижелілігі мен тұрақтылығын анықтау әдістемесі;
ә) Зейіннің бөлінуі мен ауысуын анықтау әдістемесі;
б) Зейіннің аумағын анықтау әдістемесі [40,150].
•анықтаушы эксперимент материалдарын қорытындылау.
Әдістеме №1. Зейіннің нәтижелілігі мен
тұрақтылығын анықтау әдістемесі

Ұсынылатын Ландольт
Оқушы зейінінің нәтижелігі мен сақиналарының көлемі жазу
тұрақтылығын анықтау үшін жолының биіктігіндей болуы
Ландольт сақиналары алынды, ескерілген жөн. Ол үшін Ландольт
себебі бұл - әр түрлі жастағы сақиналары стандартты қағазға
балалардың зейінінің даму толық сыйғызылады. Парақтың оң
деңгейін анықтауға мүмкіндік жағында баланың аты – жөні,
беретін әмбебап құрал. жасы, сыныбы жазылады.

Оқушыға Ландольт сақиналары салынған парақ беріліп,
төмендегідей нұсқау айтылады: «Мұқият бол және тез
жұмыс жаса» деген ойын ойнаймыз. Бұл ойында сен басқа
балалармен жарысқа түсесің. Біз соңынан жарыста сенің
қандай нәтижеге жеткеніңді анықтаймыз.ы
Бұдан соң оқушыларға Ландольт сақиналары
көрсетіліп, оларды мұқият қарап, белгілі бір бағытта
орналасқандарын тауып, сызу керектігі түсіндіріледі.
Зейіннің нәтижелілігі мен тұрақтылығын анықтау әдістемесінің
нәтижесі
3 «ә» эксперименттік сынып бойынша
Аты-жөні Нәтижесі
1.Джанғазин Нұрбақыт жоғары
2.Беқали Ригина өте жоғары
3.Серікқалиев Жасұлан өте жоғары
4.Сүлейменова Раиса төмен
5.Есеркенова Аяжан жоғары
6.Сайынова Тұрғангүл жоғары
7.Есмаханов Біржан жоғары
8.Ерболатұлы Дамир жоғары
9.Айдарбек Абылайхан жоғары
10.Заитова Гаухар төмен
11.Батаев Мейірбек төмен
12.Адилова Асель өте жоғары
13.Исаев Саясат төмен
14.Мұхамбетали Алишер төмен
15.Нұржанов Әділхан өте төмен
16.Әбубәкіров Нұрдаулет өте жоғары
17.Жексенғалиев Рақымжан төмен
18.Самет Ғалымжан өте жоғары
19.Каринбаев Азамат өте төмен
20.Маратқызы Аяжан орташа
21.Шангереев Ақжол өте төмен
Зейіннің нәтижелілігі мен тұрақтылығын анықтау әдістемесінің
нәтижесі
3 «б» бақылау сыныбы бойынша
Кесте 2
Аты-жөні. Нәтижесі
1.ДулатовДаулет өте жоғары
2.Тұрғалиева Д. өте жоғары
3.Муатов Р. жоғары
4.Жангелді Н. өте төмен
5.Қалмұратова Аида төмен
6.Сләмғазы Қуаныш жоғары
7.Жумагалиев Данияр өте жоғары
8.Тоғаев Абай өте жоғары
9.Темірали Фархат орташа
10.Досанова Наргиза өте жоғары
11.Сакенов Абай өте төмен
12.Елубаев Есенби өте жоғары
13.Кадиров Нұрдаулет жоғары
14.Кеңес Саян жоғары
15.Бекбаева Фариза өте жоғары
16.Кушекбаева Лунара жоғары
17.Күнімжаева Гүлназ өте жоғары
18.Мұханбетжан Әділхан жоғары
19.Медетов Аманбек өте жоғары
20.Ұзақбаев Жандос төмен
21.Елтай Әлім жоғары
Зейіннің нәтижелілігі мен тұрақтылығын анықтау
әдістемесінің нәтижесі
Кесте 3

Деңгейлер Эксперименттік Бақылау сыныбы
сынып
3 «ә» сыныбы (21 3 «б» сыныбы (21
оқушы) оқушы)
саны пайыздық саны пайызды
қ
Өте 5 23,8 % 9 43 %
жоғары
Жоғары 6 28,6 % 7 33,3 %
Орташа 1 4,7 % 1 4,7 %
Төмен 6 28,6 % 2 9,5 %
Өте төмен 3 14,3 % 2 9,5 %
Зейіннің бөлінуі мен ауысуын анықтау әдістемесінің нәтижесі
3 «ә» эксперименттік сыныбы бойынша
Кесте 4

Аты -жөні Жинаған балы Ұпай саны
1.Джанғазин Нұрбақыт 0,416 өте жоғары
2.Беқали Ригина 0,393 жоғары
3.Серікқалиев Жасұлан 0,416 өте жоғары
4.Сүлейменова Райса 0,209 төмен
5.Есеркенова Аяжан 0,375 жоғары
6.Сайынова Тұрғангүл 0,304 орташа
7.Есмаханов Біржан 0,138 төмен
8.Ерболатұлы Дамир 0,151 төмен
9.Айдарбек Абылайхан 0,179 төмен
10.Заитова Гаухар 0,245 орташа
11.Батаев Мейірбек 0,393 жоғары
12.Адилова Асель 0,37 жоғары
13.Исаев Саясат 0,341 жоғары
14.Мұхамбетали Алишер 0,187 төмен

15.Нұржанов Әділхан 0,375 жоғары
16.Әбубәкіров Нұрдаулет 0,35 жоғары

17.Жексенғалиев Рақымжан 0,375 жоғары

18.Самет Ғалымжан 0,258 орташа
19.Каринбаев Азамат 0,182 төмен
20.Маратқызы Аяжан 0,37 орташа
21.Шангереев Ақжол 0,335 жоғары
ҚОРЫТЫНДЫ

Адам ағзасы туғаннан бастап өмір бойына барлық ақпараттарды
қабылдайды. Ғалымдар егер де адам бар ақпараттарды
қабылдап,еске сақтаса онда туғаннан соң бірнеше минутта ми қажет
емес ақпараттарға толып, одан кейін жаңа ақпараттарды қабылдап
еске сақтай алмаған еді деп тұжырымдайды.
Бақытымызға орай, екі себеппен: біріншіден, алыс емес,миға
жеткендерді ұзақ сақтайды. Үлкен бөлігі қабылданған ақпараттарды
қысқа уақытқа сақтап, ол ұмытылған сәтте, босатылған орынға жаңа
ақпарат қабылданады. Екіншіден, адамның сезім ағзасына ішкі,
сыртқы ортадан түскен маңызды ақпараттар. Қалғандары керек емес
ақпараттар миға жетпей сақталмайды.
1. Қазақстан Республикасының «Білім туралы» заңы.
– Алматы: Литера, 2000. – 96 б.
2. Қ.Сейталиев. Жалпы психология. Оқу құралы. –
Алматы: «Білім», 2007. – 360б.- Б.118.
3. Ж.И.Намазбаева. Психология. Оқулық. – Алматы:
Print – S, 2005. – 296 б. -Б. 98.
4. Тәжібаев Т. Жалпы психология. Оқу құралы. –
Алматы: «Қазақ уиверситеті», 1993. – 240 б.-Б.129.
5. Қ.Жарықбаев. Жалпы психология. – Алматы,
2004. – 378б. – Б.114.
6. Қ.С.Жұмасова. Психология. Оқулық. – Астана:
Фолиант, 2006.- 292 б. -Б.34 .
Ұқсас жұмыстар
Кіші мектеп жасындағы балаларды психодиагностикалау ерекшеліктері
Мектеп жасындағы балалардың диагностикасы
Мектеп жасындағы кезең
Кіші мектеп жасындағы оқушыларды оқытудың әдістері, мазмұны мен ұйымдастыру формалары
Сақтандыру жүйесінің теориялық негіздері
Гидрогендеу процестерінің теориялық негіздері
Оқушылардың шығармашылық қабілеттерін дамыту
Қазынашылық қызметтің теориялық негіздері
Оқушылардың зерттеушілік іс-әрекетін дамыту
Педагогиканың теориялық және әдіснамалық негіздері
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь