Жасөспірімдерді түзету әлеуметтік мәселе ретіндегі туындауының теориялық негіздері


Бұл презентацияның бағасы: 250 теңге


Презентация қосу
Тақырыбы: 1

Орындаған:
Қабылдаған:.
КІРІСПЕ
Жалпы білім беру мектебінің мұғалімі оқу-тәрбиелеу үрдісінде және түзету
педагогикалық іс-шарасында ең басты тұлға болып табылады. Ол
айрықша педагогикалық ықыласты қажет ететін оқушылармен түзету
педагогикалық үдерісін ұйымдастырады, нақты мазмұнын анықтайды
және жүзеге асырады. Ол оқушылар мен ата-аналар арасында
байланыс орнатады, қарым-қатынасты түзетеді, балалар мен
жасөспірімдердің дамуы мен мінез-құлқындағы кемшіліктердің алдын
алуға және жеңуге бағытталған нақты әдістер мен амалдарды іріктейді
және қолданады.
Алайда, ғылыми зерттеулер мен мектептердегі педагогикалық тәжірибе
көрсеткендей, кез келген мұғалім түзетуші педагогикалық ықпалдардың
толық әдіс-тәсілдерін қолдана алмайды. 40-тан 70%-ға дейін
мұғалімдер дамуы мен мінез-құлқында ауытқушылық бар балалардың
әртүрлі санаттарымен тәрбиелеу және түзету жұмыстарын
ұйымдастыруда қиыншылықтарға кездеседі.
Жасөспірімдерді түзету
әлеуметтік мәселе
ретіндегі туындауының
теориялық негіздері.
Қазіргі уақытта
әлемдегі барлық
проблемалар түптеп
келгенде
экономикалық қал –
жағдайға келіп Жеткіншек балалар
тіреледі. арасындағы
девиант және
оларға әлеуметтік Әлеуметтануда
– педагогикалық ауытқыған мінез-
көмек. құлықтың пайда
болуының
себептерін
түсіндіретін бірнеше
бағытты бөліп
көрсетеді.
Балалар мен жастардың, жеткіншектердің
қылмысқа баруын болдырмау, алдын алу
шараларын жүзеге асыру және ол нәтижелі
болу үшін жұмыс түрлері ұйымдастырылады.

Жеткіншек балалармен жеке іс- шаралар жүргізу
жолдарын қарастыратын бағдарлама түзу арқылы
жұмыста жақсы нәтижеге жетуге болады. Ол
бағдарламалар мынадай негізгі мәселелерді қамтуы
керек :
Жеке тұлғамен жұмыстың мақсаты және
мәндеттерін көрсету;
Баланың жан дүниесіне, санасына пәрменді
ықпал ететін әдістер мен тәсілдерді таңдап
. Әлеуметтік педагогтің білім беру мекемелерінде девиантты
мінез-құлықты балалармен жүргізетін жұмыстарының әлеуметтік-
психологиялық, психотерапевтік,құқықтық және түзетушілік
бағыттары
Жеткіншек жастағы қылмыскер балалармен әлеуметтік-педагогикалық
жұмыс. Жеткіншек арасындағы қылмыстың үдей түсуіне байланысты
мемлекеттік,қоғамдық, әлеуметтік қызметкерлер мен әлеуметтік
педагогтардың алдына қойылған негізгі мақсат – олармен жұмыс
формалары , әдістері мен тәсілдері, технологиясының жаңа, ұрымтал
түрлерін іздеп тауып, жаман мінезді, түзетуге және қалыбына келтіруге,
бейімдеуге, қатарға қосуға көмектесу
Күтілетін нəтиже
•Іс- шараларды әрбір
жеткіншектің ішкі жандүниесін, •Іс- әрекетті
қабілетін, қызығуын, жүзеге асыруда
қажеттіліктерін өтеу мақсатында
ұйымдастыру;
төзімді , жігерлі болу;

•Баланың белсенділігін Қоғамның талабы
қолдап, ойы мен мақсатын мен баланың жеке
бірлесе отырып жүзеге мүддесін
асыру. ұштастыру;
Жеке тұлғаның ауытқушы мінез
– құлқын әртүрлі әлеуметтік
институттар реттейді.Қоғамдық
әсер ету – құқықтық санкциялар,
медициналық араласу,
педагогикалық ықпал,
әлеуметтік қолдау және
психологиялық көмек
сипаттында болуы мүмкін Мінез – құлықтың бұзулулардың
күрделі сипаты , олардың алдын алу
мен жою әлеуметтік ықпалдардаң
жақсы ұйымдастырылған жүйесін
талап етеді.Психологиялық көмек –
қарастырылып отырған жүйенің
деңгейлерінің бірі ретінде
байланыстырушы рөлін атқарады
және айқын гуманистік бағытымен
ерекшеленеді.
Қорытынды

Педагогикалық кеңес- педагогикалық
тұрғыдан қараусыз қалған жасөспірімдердің
отбасыларымен жүргізілетін жұмыстың
қызықты және тиімді формасы.Алайда
бұндай ата – аналарды мектептегі қоғамдық
жұмыстарға белсенді қатыстыру қажет.

Ұқсас жұмыстар
Қазіргі кездегі әлеуметтік терапия және оның жүзеге асыру әдістері
Отбасы баланы алғашқы әлеуметтендіру институты
Болашақ мұғалімдерді ақпараттық-компьютерлік және математикалық модельдеу негізінде кәсіби дайындау жүйесі туралы
Кәмелетке толмағандар арасында профилактикалық жұмыстың негізгі деңгейлері
НАУҚАСТАР ОЛАРДЫҢ ТУЫСҚАНДАРЫМЕН ЖӘНЕ МЕДИЦИНА САЛАСЫНДАҒЫ ТҮРЛІ МАМАНДАРМЕН ТИІМДІ ҚАТЫНАСУДЫҢ ЖАЛПЫ ПРИНЦИПТЕРІ
Жоғары мектеп педагогикасының нысаны мен пәні, міндеттері
Субъектілік қасиеттер құрылымы
Девиантты балалармен жұмыс
Балалар мен жасөспірімдер арасында девиантты мінез - құлықты түзету бағытындағы жүйелі жұмыстар
Психологиялық кеңес беру
Пәндер