Әдістемелік кабинет жұмысын ұйымдастыру
Презентация қосу
Меткпке дейінгі мекеме
әдіскері

Тексерген:
Орындаған:
Әдістемелік кабинет жұмысын ұйымдастыру.
1.Жаңа әдістемелік оқулықтармен, психологиялық
ғылыми әдебиеттермен толықтырып отыру.
2. Іс-қағаздарды жүргізу.
3. Үлестірмелі және дидактикалық материалдар
дайындау.
4. Шығармашылықпен жұмыс жасайтын
тәрбиешілер жұмысын жинақтау.
5. Аудандық, облыстық байқау-сайыстардың
материалдарын жинақтау.
6. Баспасөз, журналдармен толықтырыпотыру.
7.Көрме, фотостенд ұйымдастыру
Мектепке дейінгі мекеме әдіскерінің моделі

Баланың жеке, жас,тұлғалық ерекшеліктерін, жанұясын зерттей
Гностикалық құзіреттілік біледі.

Ән салып би билейді,қуыршақ театрын ұйымдастыра алады
Арнайы құзіреттілік

Педагогикалық- Тәрбиелеу мен оқыту технологияларын біледі. Педагогикалық үдерісті
құрастырушылық жобалай және жоспарлай алады.
құзіреттілік Баланың тұлғалық дамуының бағыттарын жобалай алады.

Коммуникативтік Балалар арасында өзара жағымды қарым-қатынас қалыптастырады.
құзіреттілік Баламен,топпен, ата-аналармен педагогикалық мақсатқа сай қарым-
қатынасты орната біледі.

Ұйымдастырушылық –
Баланың білім алуы мен дамуы үшін қолайлы ортаны қалыптастыра
басқарушылық
біледі. Серіктестерімен, ата-аналармен өзара байланысты іс-әрекетті
құзіреттілік үйлестіре алады.
Лидерлік қабілеті бар, әдістемелік жұмысқа
шығармашылық пен жетекшілік ететін жеке
тұлға
Нәтижелілігі

1.Мемлекетт 2. Педагог
ік стандарт мамандар 3.Ұжымдағы 4.
талаптарына тұрақтылығ адамгершілі Қабылданға
сай ы мен кті- н шешімді
жоспарланға шығармашы психологиял уақытында
н нәтижеге лық ық ахуал. орындау.
жету. жетістіктер
Мемлекетіміздің тек саясат пен экономика емес, білім беру
жүйесінде де үнемі назар аударуы еліміздің болашағы
жайындағы кемел ойлардан туындап отырғаны түсінікті.
Өйткені, ел байлығы тек мұнай мен газ емес, адам екені белгілі.
Қай қоғамда болмасын шешуші фактор – адам және жеке тұлға
болып қала бермек.
Ғылым мен техника аршындап алға басқан, қарыштап қадам
басқан ХХІ ғасырда бүкіл әлемді шарпып келе жатқан
жаһандану процесі, ғылым мен білімді игерудегі бәсекелестіктер
т.б. дүние өзгерістері бізді де толғандырады. Болашақта тек
білімді ел ғана қандайда болмасын бәсекелестікке төтеп бере
алып, өзін-өзі сақтап қалатыны сөзсіз. Ел болашағы – білімді
ұрпақта. Сондықтан білім беру саласында жасалып жатқан жаңа
реформаларды жүзеге асыру білім беру мекемелеріне ортақ іс.
Қазақстан Республикасының 2015 жылға дейінгі білім беруді
дамыту тұжырымдамасында «Мектепке дейінгі тәрбие – үздіксіз
білім берудің алғашқы сатысы. Ол баланың жеке бас
ерекшелігін ескере отырып дамытатын орталық» делінген .
ғы

Да
Кәсіби біліктілігін Иновациалық

мы
Ал
өзіндік дамыту көздері технологиялары

ту
Ақпараттық-
Дамытудың
коммуникативтік
сапалық белгілері
технологиялар

Жаңа формация
тәрбиешісінің кәсіби
даму моделі

Дамыту
Қауымдастық
құндылықтары

Ж
Ш

о
ар

лд
тт

Дамытуға Дамуды

а
ар

р
қажеттілік бағалау

ы
ы

НӘТИЖЕ
.

Кәсіби біліктілігі

1.Еліміздің білім беру сясатының стратегияларына
түсінген.

2. Басқару жұмысы туралы теориялық және
әдістемелік білімі бар.

. Қазіргі технологиялардың деңгейінде кәсіби ойлауға
қабілетті.
Мектепке дейінгі білім мекемелері басшылары алдында
тәрбие мен білім беру ісінің мазмұнын серпінді түрде
дамыта отырып, тиімділігі мен сапасын арттыру міндеті
тұр. Осы заманғы басшы мектеп жасына дейінгі
балаларды оқыту, тәрбие және дамыту әдістемелері,
сонымен қатар әдістемелік қызметті басқару
мәселелерінде білікті болуы тиіс. Мектепке дейінгі
мекемедегі әдістемелік қызмет педагогикалық ұжымның
жұмысын білім беру бағдарламалары міндеттерін
шешуге бағыттайтын болғандықтан басқару ісіне
жатады.
Басқарудың тиімді тәсілі- менеджменттік басқару.
Ю.Конаржевский «Менеджмент және мектепішілік
басқару» кітабында «Ұстанымдар жүйесі ашық және
оны өмірде игеру, теориялық одан әрі ұғыну барысында
басқа ұстанымдармен толығып отырады» дей келе,
ұстанымның бірнеше түрін ажыратып көрсетеді.
Оқу тәрбие жұмысын ұйымдастыру

Балабақшаның жылдық міндеттерін орындау.

Мемлекеттік жалпы білім беру стандартына
сай оқу жоспарын енгізу.

Тәрбиешілердің іс-қағаздарының сауатты
жүргізілуі
Жоспар мынадай принциптерге негізделіп
құрылады:
педагогикалық ұжым алдындағы міндеттердің
айқын болуы, нақты мәселелерге арналып
құрылуы;
жоспарланған жұмыстың алдыңғы және соңғы
жоспарланатын шаралармен өзара байланысы;
жоспарланған жұмыс мазмұнының жүйелілігі,
оның орындалу міндеттілігі;
берілетін тапсырмаларды жоспарлауда
педагогтардың білім дәрежесін, кәсіптік
дайындығын, мүмкіншілігін ескеру
Кәсіби біліктілікті дамытудың бірден- бір жолы
оқытудың жаңа технологияларын игеру.

Иновациялық
технологиялары

Дамыта
оқыту “Тәй-тәй”
технология
сы

Монтесори

Ақпараттық технологи
технология ясы
Біліктілік деңгейді, шығармашылықты дамыту.
Жас мамандармен жұмыс.
Қазіргі қойылып отырған талаптарды оқу-
тәрбие жұмысында әрбір тәрбиешінің өз
тәжірибесіне негізге алып қолдану.
Білім жетілдіру курсынан өткен тәрбиешілер
есебі
Жаңа әдістемелік оқулықтармен, психологиялық
әдебиеттермен таныстырып отыру.
Шығармашылықпен жұмыс жасайтын
тәрбиешілер іс-тәжірибесін жасақтау.
Ашық сабақтар, семинар-практикум, тәрбие
жұмыстарын өткізу.
Назарларыңызға
рахмет!

Ұқсас жұмыстар
ИНФОРМАТИКА КАБИНЕТІНДЕ ЖҰМЫС ІСТЕУ ҰЗАҚТЫҒЫ
Пән мұғалімдері
Балабақшадағы әдістемелік жұмыстың формасы
Білім беру мазмұнын жаңарту жағдайында кітапхананың ақпараттық білім беру ортасын құру және іске асыру
Интернет WWW құралдары
«Үздік әдістемелік қызмет-2008» облыстық байқауы
Оқушылардың бос уақытын ұйымдастыру
«Smile Dent» Стоматологиялық орталығы
Эколгиялық білімнің формалары, әдістері және құралдары
Стоматологиялық қызметтер кабинетін ашу
Пәндер