Азық сақтаудың өндірістік сипаттамасы
Презентация қосу
Азық сақтаудың
өндірістік сипаттамасы
Жемшөп консервілеу

Жемшөп консервілеу - (консервирование кормов) мал азығын сақтау жағдайын туғызу.
Жемшөп қорын толықтыру үшін дайындалған азықты бұзылмайтындай жағдайда
сақтау қажет. Органикалық заттар түрлі микроорганизмдер тіршілігінің салдарынан
ыдырап бұзылатындықтан, дайындалған жемшөпті сақтау үшін сол микроорганизмдер
тіршілігін тежеу қажет. Оны бірнеше жолмен іске асырады. Мысалы, пішенге
кептіріліп, сусызданған шөп торшасының сыртқы қабығы қатайып, ішкі шырынын
бактериялардың сорып, пайдалануынан сақтайды. Сүрлемге салынған азықта сүт
қышқылы жиналып, орта реакциясы рН = 4-4,2 көрсеткішіне дейін қышқылдануынан,
микроорганизмдер тіршілігі тежеліп, сүрлем ұзақ мерзімде сапалы сақталады.
Пішендемеге салған жемшөпте мұңдай қышқылдық орнамағанмен (пішендеме рН = 5-
5,5 тұщы мал азығы), көмірқышқылы газы жиналған анаэробтық ортада 45-55%
ылғалдылықтағы «физиологиялық қүрғақтық» жағдайындағы өсімдік торшасының
ылғал ұстаушы күші бактериялардың 50-52 атмосфераға тең сору күшінен басым
түсіп, пішендеме сақталуын қамтамасыз етеді. Сайып келгенде, ж.к. - сақталатын
жемшөпті бұзатын бактериялар тіршілігін тежейтін орта орнатуға бағытталған. Ол
ортаны жасанды түрде орнатуға болады. Айталық, жемшөпті химиялық әдіспен
консервілеуде бактерияларға қолайсыз кышқыл ортаны әр түрлі тұз, күкірт секілді
анорганикалық және сірке, құмырысқа, пропион секілді органикалық қышқылдар не
олардың қосындысының ерітінділерімен орнатуға болады.
құрылыстарға, үйлерге және
жеңіл қолжетімділікті жойып,
басқа да шөпшемелер мен
оларды қоршалған, күзетілетін
маяларға өртке қарсы
жерге орнату
алшақтықты қамтамасыз ету

электр беру құрылғыларының шөпті көлікпен әкелу б
әуе желілеріне қауіпсіз арысында оны салу ұзындығы
қашықтықты қамтамасыз ету 4,5 метрден аспауы керек
Ірі азықтың
сақтауын
қамтамасыз ету үшін

тұрғын құрылыстарына шөптің жану кезінде
жақын қора шатырларында бірінші минуттардан бастап
шөпті жаю тыйым салынады оны сөндіруге асығу керек

орналастыру орындарының
қасында өртті сөндіру
шөпті мүмкіндігінше үшін су қорын қамтамасыз ету
жанбайтын затпен жабу және қолжетімде жерде
өрт сөндіру құралдарын
ұстау қажет
Сүрленетін өсімдіктерде әртүрлі микроорганизмдер өніп-өсуі
барысында, азықтың малға беруге даяр болуына дейін белгілі
бір фазалар болатыны анықталды. Оны шартты түрде үшке
бөледі:

Аралас
микроорганизмдер Негізгі ашу фазасы. Ашудың соңғы фазасы.
тіршілік ету фазасы.

Сүрлемге салынған Сүт қышқылы ашу үдерісін
Мұнда басты рольді сүт қоздырушылар бірте-бірте
өсімдіктер нығыздалады,
қышқылы бактериялары тіршілігін жоя бастайды. Сүт
өсімдік торшаларының
атқарады. Олар азықты тез қышқылының белгілі бір
тургорлық қысымы
арада ашытып, басқа концентрациясы, сүт
жойылып, ортаға шырын
микроорганизмдер қышқылы
бөлінеді. Ол барлық
тіршілігін басып тастайды. бактерияларының өздеріне
микроорганизмдер үшін
Бұл әрине азықтағы оңай жойқын әсер етеді. Мұнда
өте қолайлы қоректік зат.
ашитын қанттың жеткілікті сүрлемнің рН көрсеткіші
Дәл осы кезде азықтағы
болуына байланысты. Егер 4,2-ге жетеді. Осы
барлық
де қант аз болса, ашу келтірілген деректерге
микроорганизмдер
үдерісі баяулап, азықтың сүйене отырып, оларды
(шіріту, сүт қышқылы, газ
қышқылдану мерзімі сүрлем даярлау кезінде
түзуші, т.б.) өніп-өсе
ұзаққа созылып кетеді. мұқият ескеру қажет
бастайды.
болады.
Өсімдіктерді сүрлену дәрежесіне байланысты

Оңай сүрленетін Сүрленуі қиын Жеке сүрленбейтін
өсімдіктер өсімдіктер өсімдіктер

Бұл өсімдіктердегі қант Мұнда сүрлемге қажетті Бұл өсімдіктерге сүрлемді
мөлшері, сүрлемге сүт қышқылы түзілетін шіруден сақтап тұратын
қажетті қышқыл түзуге қант мөлшері сүт қышқылын түзуге
керекті қант мөлшерінен өсімдіктердің сүрленуіне қажетті қант жетіспейді.
әлдеқайда көп болады. жеткілікті мөлшерде ғана Оларға жантақ, мия,
Екінші сөзбен айтқанда, болады. Оларға: қалақай, соя, қызанақ,
азықтардағы қант сиыржоңышқа, қызылбас қауын және қарбыздың
мөлшері «қант беде, картоп және қант жапырақ-сабақтары
минимунынан» артық. қызылшасы, сабақ- жатады. «Қант-
Оларға: жүгері, жапырақтары, қамыс, минимумы» теориясының
африкалық тары, құмай, жусан т.б. өсімдіктер дұрыстығын еліміздің
судан шөбі, күнбағыс, жатады. Өсімдіктердегі көптеген ғылыми
капуста, қарбыз, сұлы т.б. қант толық сүт мекемелерінде жүргізілген
жатады қышқылына айналады.. тәжірибелер дәлелдеді.
Сүрлеу дегеніміз – микробиологиялық және химиялық
факторларды пайдалана отырып, жемшөпті маңызды
биологиялық қосылыстармен байыту және сақтау.
Сүрлеудің артықшылығы ылғал жемшөпті ауа райының
жағдайларына байланыссыз шырынды күйінде сақтауға
мүмкіндік береді. Пішенге арнап жиналған шөпке
қарағанда сүрлеу процесі шөптегі қоректік заттардың
шығынын кемітеді. Сонымен бірге мұнда микробтар
көмегімен түрлі органикалық қышқылдар, витаминдер,
амин қышқылдары түзіліп, азық сапасы едәуір
жақсарады. Онда кейде спирт те кездеседі. Сапалы
сүрлемде сүт қышқылы — 15%-дай болады. Осы сүт
қышқылының көмегімен азық ұзақ уақыт бұзылмай
сақталады, яғни конвервіленеді. Әрине сүт
қышқылының қажетті мөлшерде түзілуі үшін сүрленетін
азықта жеткілікті мөлшерде қант пен оның эпифит
микроорганизмдерінің құрамында сүт қышқылы
бактериялары мол болуы тиіс.
Қаттап тастаудың талаптары:

· құрылыстар және маялар мен шөпшемелердің ара қашықтығы-
50 м. кем емес;
· жолдарға-20 м. кем емес;
· электр беру құрылғыларына дейін-15 м. кем емес;
· бөлек тұрған маялардың ара қашықтығы-20 м. кем емес;
· үй мұржасына дейінгі ара қашықтығы-15 м. кем емес жерде
орналасуы тиіс.
Назарларыңызға рахмет!

Ұқсас жұмыстар
Қоймалық технологиялар
Астық массасы туралы түсінік. Астық сапасы мен жағдайы
Астық массасын сақтаудың негізгі тәсілі - үйіндіде сақтау
Кәсіби денсаулықты сақтау
Жүгеріні сақтау ерекшеліктері
Қорлардың типтері
Нормалық кему
Консервілерді стерильдеу
Экологиялық биотехнологияның міндеттері
Кондитерлік кафесін ашудың бизнес жоспары
Пәндер