Өнер психология Спорт психология
Презентация қосу
Тақырыбы:
Психология пәніне кіріспе
Кіріспе.
Пән атының өзі де грек тілінен аударғанда психология - жан туралы
ғылым (психо - "жан", логос - "ғылым") дегенді аңғартады. Кең тараған
түсініктерге жүгінсек, алғашқы психологиялық көзқарастар діни
үғымдарға байланысты дүниеге келген. Шынында да; ғылым тарихы
көрсеткеніндей, ежелгі грек философтарының алғашқы түжырымдары
адамды практикалық тану негізінде бастау білімдерін жинақтаған,
жаңадан қалыптасып келе жатқан ғылыми ой-пікір бағыттарыньң жалпы
дүние, соньң ішінде жан жөніндегі діни-мифологиялық көзқарастарға
қарсы күресінде дамуын тапты. Осыдан, жан жөніндегі зерттеулер мен
түсініктер психологияньң пәндік аймағьның кемелденуінде бірінші кезең
болды да психология әуел бастан "жан" туралы ғылым деп танылды.
Бірақ бүл жанның не зат екеніне жауап табу оңайға соқпады. Әр тарихи
дәуірлерде ғалымдар бүл сөз мағынасын сап қилы түсіндірді. Психика
мәніне байланысты көзқарастардың қалыптасуы мен дамуы
философияның өзекті мәселесін - материя мен сана, заттық және
рухани болмыстардың ара қатынасын шешуге тәуелді болып келді.
Психологияның даму кезеңдері
4КЕЗЕҢ
Психология —психика деректері,заңдылықтарымен тетіктерін зерттеуші ғылым
Дуниеге материалдық көз-қарас негізінде қалыптасты. Қазіргі заман Ресей, Қазақстан
психологиясының негізі — бейнелеу теориясын заңдылықты ұғынып, тусіну.
3 КЕЗЕҢ
Психология -мінез-құлық жөніндегі ғылым
Бастауы XX г. Психология міндеттері — тікелей, нақты көрінгендерді бақы-лауга алу. Дәлірек
айтсвқ: мінез-құлық, қылық, адамның сыртқы әсерлерге жа-уапты әрекеттері (реакциясы).
Қылық астарында жатқан сеп-турткілер (мотивтер) ескерілмейді.
2 КЕЗЕҢ
Психология — сана жөніндегі ғылым
Бастауы ХҮІІ г. Жаратылыстану ғылымдарының дамуымен бірге. Адамның ойлау, сезу, қалау
қабілеттерін сана деп атаган. Негізгі зерттеу әдісі — адамның өзін-өзі бақылап, одан жинақтаган
деректерін баяндап. хаттау.
1 КЕЗЕҢ
Психология —жан жөніндегі ғылым
Психологияның мұндай анықтамасы біздің заманымыздан екі мың жылдай бұрын берілген.
Адам өміріндегі барша тусініксіздіктердің бәрін ерекше жан құбылысының болуымен
дәйектеуге тырысқан.
Психологияның басқа ғылымен білім
салаларымен байланысы
ПСИХОЛОГИЯ САЛАРАРЫ

Жалпы психология Әлуметтік психология

Еңбек психология Педогогикалық психология

Жас кезеңдеріпсихология Инжинерлік психология

Өнер психология Спорт психология

Ғаламшарлық психология
Заң психология

Әскери психология Медициналық психология

Денсаулығы ауысқандар пато психология Саналықтан тыс парапсихология
Тұрмыстық және ғылими
психологияның арақатынасы
Психикалық құбылыстар әлемі.
Психология әдістері
Психологиялық зерттеулер мазмұны мен
құрылымы
Психиканың негізгі қызметгері

Ұқсас жұмыстар
Психологияның басқа ғылымдармен байланысы
Психологияның негізгі салалары
Психологияның даму кезеңдері
Реалистік тип
ПСИХОЛОГИЯ ҒЫЛЫМЫНЫҢ ЖАЛПЫ
Медициналық психология
Әлемдік психология ғылымындағы негізгі бағыттар
Қарым -қатынас
Қарым - қатынас мәселесінің зерттелу деңгейі
Психология және кәсіптік қызметтік этикасы
Пәндер