Психологияның даму кезеңдері
Презентация қосу
Тақырыбы: Психологияның тарихи даму
кезеңдері
Мазмұны:

Кіріспе.
Психологияның даму кезеңдері.
Психологияның байқа ғылымдармен
байланысы.
Психология саларары.
Психологиялық құбылыстар, зеттеу әдістері.
Психологияның қызметі мен міндеттері.
Қорытынды
Кіріспе.
Пән атының өзі де грек тілінен аударғанда психология - жан туралы
ғылым (психо - "жан", логос - "ғылым") дегенді аңғартады. Кең тараған
түсініктерге жүгінсек, алғашқы психологиялық көзқарастар діни
үғымдарға байланысты дүниеге келген. Шынында да; ғылым тарихы
көрсеткеніндей, ежелгі грек философтарының алғашқы түжырымдары
адамды практикалық тану негізінде бастау білімдерін жинақтаған,
жаңадан қалыптасып келе жатқан ғылыми ой-пікір бағыттарыньң жалпы
дүние, соньң ішінде жан жөніндегі діни-мифологиялық көзқарастарға
қарсы күресінде дамуын тапты. Осыдан, жан жөніндегі зерттеулер мен
түсініктер психологияньң пәндік аймағьның кемелденуінде бірінші кезең
болды да психология әуел бастан "жан" туралы ғылым деп танылды.
Бірақ бүл жанның не зат екеніне жауап табу оңайға соқпады. Әр тарихи
дәуірлерде ғалымдар бүл сөз мағынасын сап қилы түсіндірді. Психика
мәніне байланысты көзқарастардың қалыптасуы мен дамуы
философияның өзекті мәселесін - материя мен сана, заттық және
рухани болмыстардың ара қатынасын шешуге тәуелді болып келді.
Психологияның даму кезеңдері
4КЕЗЕҢ
Психология —психика деректері,заңдылықтарымен тетіктерін зерттеуші ғылым
Дуниеге материалдық көз-қарас негізінде қалыптасты. Қазіргі заман Ресей, Қазақстан
психологиясының негізі — бейнелеу теориясын заңдылықты ұғынып, тусіну.
3 КЕЗЕҢ
Психология -мінез-құлық жөніндегі ғылым
Бастауы XX г. Психология міндеттері — тікелей, нақты көрінгендерді бақы-лауга алу. Дәлірек
айтсвқ: мінез-құлық, қылық, адамның сыртқы әсерлерге жа-уапты әрекеттері (реакциясы).
Қылық астарында жатқан сеп-турткілер (мотивтер) ескерілмейді.
2 КЕЗЕҢ
Психология — сана жөніндегі ғылым
Бастауы ХҮІІ г. Жаратылыстану ғылымдарының дамуымен бірге. Адамның ойлау, сезу, қалау
қабілеттерін сана деп атаган. Негізгі зерттеу әдісі — адамның өзін-өзі бақылап, одан жинақтаган
деректерін баяндап. хаттау.
1 КЕЗЕҢ
Психология —жан жөніндегі ғылым
Психологияның мұндай анықтамасы біздің заманымыздан екі мың жылдай бұрын берілген.
Адам өміріндегі барша тусініксіздіктердің бәрін ерекше жан құбылысының болуымен
дәйектеуге тырысқан.
Психологияның басқа ғылымдар жүйесіндегі орнын
тануға орай психологиялық деректердің басқа
ғылымдарда пайдалану мүмкіндіктерін және керісінше,
психология олардың нәтежелерін өзіне қалай
қолданылатынын жете түсінуге болады. Әр түрлі тарихи
дәуірлердегі ғылымдар арасындағы психологияның
орны жантаным білімдерінің даму деңгейімен сараптау
схемасынан шығады. Психология үшін қоғамдық
ғылымдармен байланысы үлкен маңызға ие.
Тарих, экономика, этнография, әлуметтану,
өнертану, заң және т.б. Зерттеулеріндегі проблеммалар
әрдайым психологиямен тікелей байланысты.
Психологиялық факторлар өздігінен әлуметтік
процестерді бағыттай алмайды, керісінше, олардың өзін
осы қоғамдық процестерді талдау арқылы түсіну мүмкін
Психологияның басқа ғылымен білім салаларымен
байланысы
ПСИХОЛОГИЯ САЛАРАРЫ

Жалпы психология Әлуметтік психология

Еңбек психология Педогогикалық психология

Жас кезеңдеріпсихология Инжинерлік психология

Өнер психология Спорт психология

Ғаламшарлық психология
Заң психология

Әскери психология Медициналық психология

Денсаулығы ауысқандар пато психология Саналықтан тыс парапсихология
Тұрмыстық және ғылими
психологияның арақатынасы
Ғылыми психология барша психикалық
құбылыстардың қанша қиын болмасын
материалдық негізі бас ми қыртысындағы
уақытша байланыстар жүйесі болатындығына
арқа сүйей отырып, субъектив және объектив
жағдайлардың өзара ықпалды болатынын
дәлелдеп бере алады№ Осы байланыстардың
түзілуі және олардың қызметтес болуынан
психикалық құбылыстар адам іс-әрекетіне ықпал
жасап, оны реттеп, бағыттайды, шындықты
санада бейнелеуде адамға з әсерін тигізеді№
Сонымен, психикалық құбылыстардың адам өмірі
мен әрекетінің объектив жағдайларына
тәуелдізаңдылықтарын аша отырып, психология
осы әсерлердің мидағы бейнелеу механизмдерін
де айқындайды.
Психикалық құбылыстар әлемі.
Психология әдістері
Психологиялық зерттеулер мазмұны мен
құрылымы
Психиканың негізгі қызметгері
Қорытынды.
Сонымен психология пәні тұлға, психика, сана,
бейсана, мінез-құлық, іс-әрекеттерді зерттеп. Мынадай
міндеттерді:
Психикалық құбылыстарды сапалық тұрғыдан зеттеу;
Психикалық құбылыстардың қалыптасуы мен даму
барысын талдау;
Психикалық құбылыстардың физиологиялық тетіктерін
зерттеу;
Психологиялық білімдерді адамдар өмірі мен іс-
әрекетіне жоспарлы ендіруде жәрдем ету.
Психология қай ғылым саласымен байланыссада,
оның зеттеу объектісі жалғыз-ақ ол-АДАМ, оның
психикалық процестері, қалыптары және қасиеттері
болып табылады.
Қолданылған әдебиеттер тізімі:

• Аймауытов Ж. “Психология” –Алматы,1994
• Алдамұратов Ә.“Жалпы психология”-
Алматы, 1996
• Алдамұратов Ә. “Қызықты психология” –
Алматы, 1992
• Сәбет Бап-Баба. “Жалпы психология” –
Алматы, 2005

Ұқсас жұмыстар
Педагогика мен психологияның әдіснамалық негіздері
Педагогикалық психологиялық жалпы ғылымы
Психологияның даму тарихы туралы ақпарат
Педагогикалық психология
Өнер психология Спорт психология
Мектеп жасына дейінгі балалар тобында психологтың жұмыс ерекшеліктері
Жас ерекшеліктері психологиясының психологияның басқа салаларынан басты айырмашылығы - даму қарқынына басым көңіл бөлінуі
Тұлғаның психологиялық қасиеттері
Жас ерекшелік дамуының кезеңдері мен күйзелістері
Тұлғаның танымдық іс-әрекетін қарым – қатынас арқылы дамыту
Пәндер