КӘСІПОРЫН БАСҚАРУ ОБЪЕКТІСІ РЕТІНДЕ
Презентация қосу
КӘСІПОРЫН БАСҚАРУ ОБЪЕКТІСІ
РЕТІНДЕ
Дәріс жоспары:

1.Басқару объектісі ретінде кәсіпорынның түсінігі,
кәсіпорындардың жіктелімі
2.Кәсіпорын анықтамасына жүйелік көзқарас
3.Кәсіпорынның жалпы белгілері
4.Кәсіпорынның ішкі ортасы
5.Кәсіпорынның сыртқы ортасы
?
Ұйым - алға қойылған мақсатқа жету
барысында адамдар тобы еңбегінің
саналы үйлестірілуі

«Кәсіпорын»- ұйымдастырулық –
құқықтық бірлік. Пайда табу мақсатында
өнім өндіретін/қызмет көрсететін
кәсіпкерлік іс – әрекетпен айналысатын
ұйым
• Ресми ұйымдар дегеніміз - мақсатты орындауда басқару
принципін жүйелі үйлестіретін нақтылы құрылымға ие болатын
басшылық еркімен құрылған адамдар тобы.

• Бейресми ұйымдар дегеніміз - қызмет барысындағы әлеуметтік
қатнастарға, ішкі еңбектерге байланысты ойламаған жерден
құрылады.

• Күрделі ұйымдар дегеніміз - құрылым мен мақсаттарды жан-
жақты кешенде сипаты жағдайында пайда болады. Ресурстар мен
мүмкіндіктер, мақсаттар басымдылығына қарай тиімді
үйлестіруді талап етеді.
ҰЙЫМ РЕСУРСТАРЫ

- адамдық
- қаржылық
- материалдық
-технологиялы
- ақпараттық
Ұйымның ішкі ортасы
Кадрлар

Ұйымдастырулық
кесіні Ұйым Өндірістік кесіні

Қаржылық кесіні Маркетингтік кесіні
Технология

Адамдар Мақсаттар Құрылым

Тапсырмал
ар

Ішкі өзгерістердің байланысы
• Жоғарғы буын – ұйымның жалпы стратегиясын, бағыт-
бағдарламасын қалыптастырып жасауда және жалпы ұйымдық
дамуды бағалауда қызмет атқаратын жоғарғы басшыларды
(президент, вице-президент, директор, басқарма) өз
құрамына енгізеді.

• Орта буын (денгей) - жоғарғы буын анықтаған ұйымның
жалпы мақсатын жүзеге асыруда үйлестіру қызметтерін
орындайтын өндірістік және функционалдық бөлім
басшылары.

• Төменгі деңгей - тікелей орындаушылар және де төменгі
қызметтерді орындайтын басшы буындар.
Мақсат шежіресі
(кескіні)

1.2.1

1.2 1.2.
1 1. 3

1. 1.2.
3 3
Қазіргі кездегі менеджерлерге
төмендегідей талаптар қойылады:
- өзіне деген сенімділік
- жеке басының бағалы қасиеттері, мен өзін
үнемі жетілдіру.
- бастамаларды іздестіру
- қызметкерлерді баулу және байланыс
орнатуға қабілеттілік.
- баскару әдіс-тәсілдерін білу
- тиімді шешім қабылдауға дағдылану.
Басшылық

Ұйымның ішкі ортасы

Ұйым

Басқару

Басқару жүйесі

Ұйымның сыртқы ортасы
Тікелей әсер ету факторлары ұйым операциясына
тікелей түрде ықпалын тигізетін факторлар жатады. Бұған
жабдықтаушылар, еңбек ресурстары, заңдар мен
мемлекеттік реттеу мекемелері, тұтынушылар мен
бәсекелестер жатады.

Жанама әсер ету ортасының факторлары операцияларға
тікелей әсер ете алмағанымен біршама өзгерістер туғызуы
мүмкін: экономиканың ахуалы, ғылыми техникалық
прогресс, әлеуметтік, мәдени және саяси өзгерістер.
ҰЙЫМНЫҢ МАКРО ОРТАСЫ
(PEST талдау)

Технологиялық
Әлеуметтік факторлар
факторлар
Ұйым
Ұйымның байланыс ортасы

ЖАБДЫҚТАУШЫЛАР

САТЫП
АЛУШЫЛАР БӘСЕКЕЛЕСТЕР
Ұйым

ЖҰМЫС КҮШІНІҢ
НАРЫҒЫ
БАСҚАРУ СУБЪЕКТІСІ-биліктік әсерді жүзеге
асыратын жеке немесе заңды тұлға. Басқару
субъектісінің биліктік өкілдігі, оның әсер етуінің
экономикалық және моральдық- этикалық тетіктері
басқару процесінің негізіне салынған.

БАСҚАРУ ОБЪЕКТІЛЕРІ-бұл басқару
субъектісінің биліктік әсері бағытталған жеке және
заңды тұлғалар, сондай-ақ әлеуметтік экономикалық
жүйелер мен процестер.
Ф. ТЕЙЛОРДЫҢ ҒЫЛЫМИ БАСҚАРУ
ПРИНЦИПТЕРІ
• Ғылымның негізін жасау, ол бұрыңғы салт-дәстүрді, қалыптасқан
жұмыс әдістері әр бір элементті ғылыми зерттеу.

• Қызметкерлерді ғылымдық белгісіне байланысты таңдау, оларды
дайындау, жүйелік оқыту.

• Әкімшілік пен жұмысшылар арасында жұмыста ғылыми жүйені
ұйымда пайдалану мақсатында бірігуі.

• Еңбек және жауапкершіліктің әкімшілік пен жұмысшылар
арасындағы теңдестік.
А. ФАЙОЛДІҢ БАСҚАРУ ПРИНЦИПТЕРІ
• Жұмыстың бөлінуі
• Билік
• Тәртіп
• Бірбасшылық
• Бағыт бірлігі
• Жеке көзқарастың ортақ көзқарасқа бағынуы
• Персоналды марапаттау
• Орталықтандыру
• Иерархиялық мақсат
• Тәртіп (материалдық бағалау және адамдар әрқайсысы
өзінің сай орнынды болуы)
• Әділеттілік
• Қызметкердің жұмыстағы тұрақтылығы
• Сезімталдық
• Корпоративтік рух
Ұсынылатын әдебиеттердің тізімі

1. Рахымбаев А.Б., Сабатаева Б.О. Менеджмент. Алматы, 2013
2. Мэскон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. М.:
Дело, 2002
3. Ахметов К.Ғ. Сағындықов Е.Н. Менеджмент негіздері. Ақтөбе-
Орал.: «А-Полиграфия», 2005 2. Бердалиев К.Б.
«Менеджмент» / Курс лекций.- Алматы Экономика, 2005.
4. Бердалиев К.Б «Басқару негіздері» Аламты «Экономика»1997ж.
5. Шекшня С.В., Управление персоналом современной
организации. Учебно-практическое пособие. М.: Интелсинтез,
1997
6. Румянцева З.П., Саломатин Н.А., Акбердин Р.З. и др.
Менеджмент организации.- М.: 1996г.
7. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. Спб: Питер Ком, 2001
8. Томпсон А., Стрикленд А. Стратегический менеджмент. М.:
ЮНИТИ, 1998

Ұқсас жұмыстар
Жеке тұлға басқарудың субъектісі
Менеджмент
Меншікжәне әлеуметтік - экономикалық қатынас
КӘСІПОРЫН ШАРУАШЫЛЫҚ ОБЪЕКТІСІ, ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЖҮЙЕНІҢ НЕГІЗГІ БУЫНЫ РЕТІНДЕ
МЕНЕДЖМЕНТТЕГI ЖҮЙЕЛІ ЫҚПАЛ
ЖОСПАР ӘЛЕУМЕТТАНУ ТҮСІНІГІ
Менеджмент әдістері мен қызметтері
Аудиттің түрлері
Кәсіпкерл
Тапсырыс калькуляциялау ведомості
Пәндер