Растрлық графиканы векторлық графикамен салыстыру
Презентация қосу
Компьютерлік
графиканың даму
болашағы және
мүмкіндіктері
Компьютерлік графика – әр түрлі кескіндерді (суреттерді,
сызбаларды, мультипликацияларды) компьютердің
көмегімен алуды қарастыратын информатиканың маңызды
саласы. Дербес компьютерді пайдаланушылардың
қатарында компьютерлік графикамен айналысатындардың
саны күн санап артып келеді. Қазіргі кез-келген мекемеде
кей уақытта газеттер мен журналдарға жарнамаларға
тапсырыс беру немесе жарнамалық парақшалар мен
буклеттер басып шығару қажеттілігі туындайды.
Компьютерлік графика – арнайы есептеу кешендерінің
көмегімен бейнелерді жасау мен оларды өңдеу құралдары
мен әдістерін зерттейтін пән болып табылады.
Компьтерлік графиканың
түрлері
Растрлық графиканы векторлық графикамен салыстыру

Салыстыру
Растрлық графика Векторлық графика
критерийлері
Растрлық кескін пиксельдердің Векторлық кескіндер командалардың тізбегі
Кескіндерді ұсыну әдісі жиынтығынан тұрады. түрінде бейнеленеді.

Шынайы суреттерді Растрлық кескіндер шынайы суреттерді Векторлық графика фотосуреттегідей сапалы
бейнелеу мүмкіндігі айқын бейнелей алады. кескіндерді алуға мүмкіндік бермейді.

Кескіндерді өңдеу Растрлық кескіндерді үлкейтіп- Векторлық кескіндерге сапасын жоғалтпай-ақ
кішірейткенде немесе бұрғанда кескін өзінің өзгеріс енгізуге, яғни қажет болса оларды
мүмкіндігі бастапқы сапасын жоғалтады. кішірейтуге немесе үлкейтуге болады.

Кескіндердің басып Растрлық суреттерді принтерде оңай басып Векторлық суреттер кейде принтерде
шығарылу ерекшеліктері шығаруға болады. басылмайды немесе нашар басылып шығады.
Компьютерлік графиканы
қолдану салалары

Мультимедиа деп -
Компьютерлік
компьютер
анимация деп
экранындағы жоғары
дисплей экранында
сапалы кескінді
қозғалатын
дыбыстық
кескіндерді жасау
сүйемелдеумен
өнерін айтады.
біріктіруді айтады. Жарнамалық
графика – теледидар
пайда болғаннан кейін
танымал бола бастады.
Қазіргі компьютерлік графика тек көркемдеу мен безендірумен үшін
ғана емес, ғылым мен медицинаның барлық саласында, коммерциялық
және әкімшілік қызмет орындарында алуан түрлі ақпаратты көрнекі
түрде көрсету үшін сызбалар, графиктер, диаграммалар жасау үшін
қолданылады.
Графикалық программаларды кең көлемде қолдану қажеттілігі
Интернеттің және бірінші кезекте миллиондаған интернет парақтарын
бір «өрмекпен» байланыстырған World Wide Web қызметінің пайда
болуынан туындаса, компьютерлік графикасыз безендірілген web-
парақтың бүкіләлемдік желіде басқалардың көзіне түсіп, танымал болуы
екіталай. Сондықтан компьютерлік графика біздің өміріміздің ажырамас
бөлігі болып қалуда. Қазіргі IT технология заманында қарапайым
геомертиялық фигуралардан бастап, күрделі конструкторлық техникаға
дейін жасап шығаруда үшөлшемді графиканың орны ерекше болып
келеді. Графиктік редакторлар тек кәсіби мамандарды ғана емес
қарапайым пайдаланушыларды да қызықтыруда. Өйткені графиктік
редакторлар математикалық және компьютерлік білімді,бағдарламалау
тілдерін өте көп қажет етпейді. Редакторлар түрлерін ғылым мен
іскерлік әлемде, кәсіби суретшілер мен т.б салаларда қолданылады.
Қорыта келе, сөзімді ұлы ғалымның айтқан ойымен аяқтағым келеді:
Ақпарат деген үлкен мұхитта жүзу мен дұрыс бағыт таба білу және де
өзінің кәсіби іскерлігінде дұрыс пайдалана білу заманауи адамның
белгісі. Қазіргі 21 ғасырда компьютерлік графика информатиканың
жылдам қарқынмен дамып келе жатқан саласының бірі , әрі бірегей –
НАЗАРЛАРЫҢЫЗҒА РАХМЕТ!

Ұқсас жұмыстар
ВЕКТОРЛЫҚ ГРАФИКА
Компьютерлік графика түрлері
Векторлық программалар
Компьютерлік графиканың түрлері: фрактальды, векторлық және растрлық графика
РАСТРЛЫҚ ФОРМАТТАР
Растрлық графика Векторлық графика
Векторлық, растрлық графиканы құру және өңдеу программалары
Оқушылардың компьютерлік графикамен жұмыс
Растрлық графика
Оқушыларға растрлық графика туралы түсінік беру, растрлық графикамен жұмыс істеуге үйрету
Пәндер