ЖҮК КӨТЕРГІШ МЕХАНИЗМ


Бұл презентацияның бағасы: 400 теңге


Презентация қосу
ҚОРҚЫТ АТА АТЫНДАҒЫ ҚЫЗЫЛОРДА МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТ
ҚОРҚЫТ АТА АТЫНДАҒЫ ҚЫЗЫЛОРДА МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Пәні: Құрылыс машиналары
Орындаған:
Қабылдаған: Аханов Серік
Т а қ ы р ы б ы:

Строптар, траверлер
және қармауыштар.
Олардың түрлері мен
сипаттамалары және
қолдану жағдайлары
ЖҮК КӨТЕРГІШ МЕХАНИЗМ

Жүк көтергіш механизм
– кеңістікте жүктің орнын
ауыстыруға арналған,
жүк қармауышының
қайтымды-ілгерілемелі
қозғалысымен циклдік
әрекет ететін көтергіш
құрылғы.

1-сурет
ЖҮК ҚАРМАҒЫШ ҚҰРЫЛҒЫЛАРҒА КЕЛЕСІДЕЙ
МІНДЕТТЕРДІ ТАЛАП ЕТЕДІ:
жүкке және жұмысқа сай келу;
мықтылығы мен сенімнің техникалық
қауіпсіздігіне сай болуы;
максимальды автоматтануы;

жүктің қауіпсіздігі;

минимальды масса мен үлкен размері және
биіктігі;
қолдану ыңғайлылығы.
Еңкөп универсальды жүк қармағыш құралдарына
жүктік қармақ пен түйіндер жатады, оларға жүк
арқанды немесе цепь арқылы жалғанады. Көлеміне
қарай ілмектер бір мүйізді және екі мүйізді болып
бөлінеді. Ілмектер өлшемі стандартталған: қолды
механиздер мен машиналық беріліске— бір мүйізді
ГОСТ 6627-74 бойынша, механизмдердің
машиналық берілістерге - екі мүйізді ГОСТ 6628-73
бойынша. Ілмектер көлемі оның минимальды
өлшемі мен мықтылы жүк көтергіштігіне
байланысты.
Строптар
Арнайы көтергіш құрылғы, соңында сақина, кронштейн,
крючок және т.б. бар. Арқандарға арналған ыңғайлы және
қауіпсіз жұмыс істейді, олар өз салмағының аздығымен
жүктің қауіпсіздігін қамтамасыз етеді. Арқандар, тоқыма
сақшылары Ресей мен ТМД елдерінде кеңінен қолданылады.
Жүкті тиеу-түсіру жұмыстарында, сондай-ақ құрылыс-
монтаждау жұмыстары кезінде және жұмыс ортасының
температурасында (-400C-ден + 4000С-қа дейін) әртүрлі
салмақтар мен пішіндердің жүктемелерінің қозғалысы
кезінде олар аса қажет.
Өнеркәсіптік кәсіпорындарда, қоймаларда, құрылыс және
көлікте, теңізде және өзен порттарында, кеме жасауда және
атом өнеркәсібінде жабдықталған кезде болат арқан сымдар
қолданылады.
1-кесте
Строптардың түрлері:

2-сурет
1-строп канатный
петлевой, СКП (чалка);

3 - строп канатный одноветвевой (1СК);
2-строп канатный кольцевой, СКК;

4- строп канатный двухветвевой (2СК); 5 - строп канатный четырехветвевой (4СК, паук).

3-сурет
Тоқымалы строптар-соңғы
үлгідегі болып есептеледі

Тоқымалы строптар
созылмалы болып
келеді, ауыр жүктерді
көтеру кезінде
4-сурет ыңғайлы.
Шынжырлы строптар

5-сурет
6-сурет
Жүк көтергіш траверлер
Траверлер - жүк көтеретін көтергіш
құрылғылар болып табылады, олар жүктерді
тиеу және түсіру кезінде қорғаныс
қауіпсіздігіне арналған. Траверлер
стандартты емес жабдық болып табылады,
сондықтан олар өндірісте сызбаларын
пайдаланады, ТҚ және тапсырыс берушінің
белгілі бір мақсаттарға қойылатын
талаптарына байланысты – монтажды,
магнитті, жүк көтергіш траверлер болып
бөлінеді.

7-сурет
Жүк көтергіш траверлер - тасымалдау
қиылыстары кран ұстағыштарын тұтқаны,
белдікті және тұтқаны қамтитын тежеуіш
блогымен көтеруге арналған. Қысқышты
щетканы кран панеліне бекітеді. Кран
пучкасын орнына орнатқаннан кейін,
төсеніш жойылады. Тежегіш алаңындағы
ілгекті пайдалану арқылы көтеріледі.

8-сурет
Магниттік траверлердің маңызды артықшылығы
жүктемені ұстап тұру үшін қосымша энергия
қажет емес. Магнит сыртқы магнит өрісін
жасайды, ол жақын тетіктердің жұмысына әсер
етпейді. 4 блокта магниті әр түрлі ұзындықтың
ортақ шетіне орнатылып, орнатылады. Екі
гидравликалық цилиндрлер мен цилиндрлік
элементтердің көмегімен магниттік кресттің
ұзындығы өзгереді. Телескоптық конструкцияның
магниттік қиылысы ұзындығы 12 м дейін металл
парақпен жұмыс істеуге мүмкіндік береді.

9-сурет
Қармауыштар

Тауарларды көтеріп (түсіру) жұмыстарын
жүргізуге жәрдемдесу үшін икемді
қармауыштар ерекше байланыстармен
жабдықталған, пайдалану принциптері,
конструкциялары мен мөлшері әртүрлі және
тасымалданатын жүктердің түрлеріне
байланысты.

10-сурет
Қармауыштарды дайындау барысында жүк және өнімділік
сипаттамаларын бұзбастан, салмағын және жалпы
мөлшерін азайтуға мүмкіндік беретін жоғары сапалы
төмен легирленген және легирленген болаттар
пайдаланылады. Бағдарламаланған бақылаумен қазіргі
заманғы плазмалық кесуді пайдалану қиманың
қалыңдығын кез-келген конфигурация күрделілігінен 150
мм-ге дейін кесуге мүмкіндік береді.
1. Қысқыш сапты қармауыштар

Қысқыш түріндегі
қармауыштар рычагты
қайшы секілді, оның
тұтқаларында ұшты, жүк
немесе жүктеме
элементі бар.

11-сурет
2. Эксцентрлік қармауыштар

Бұл әмбебап құрылғы
көлденең, тік және
көлденең қозғалтулар
үшін пайдаланылатын
бір немесе екі бұрылыс
эксцентрикалы
цилиндрмен
жабдықталған

12-сурет
3. Қысқышты қармауыштар

Қысқышты қармауыштар
жұмыс аймағында қысу
арқылы жүктемені ұстап
тұра алады.

13-сурет
4. Шанышқылы қармауыштар
Шанышқылы қармауыштар
-шанышқыларының жұмыс
органдары тікелей жүктеме
астында орналасады немесе
монтаждық ілмектердің, жүк
немесе тесіктердің арасы
арқылы өтеді.

14-сурет
5. Рокаторлық қармауыштар (Захваты
коромыслового типа)

Рокаторлық қармауыштар
жүктеменің салмағын алатын
жүктемелі элементтің
көмегімен жүкті ұстайды.
Тасымалдағыштар саңылаулар
арқылы жүктемені көтеру үшін
пайдаланылады, оның үстіне
тасушы руль тартпасын
орналастыруға болады.

15-сурет
6. Захваты клинового типа

Кесетін қапшықтар
жүктеменің ашылуында
тұтқаны көтеру арқылы
жүктемені ұстайды.

16-сурет
8. Магнитті қармауыштар
Магнитті қысқыштар әртүрлі
пішіндегі ферромагниттік
жүктемелерді (парақ, дөңгелек ағаш,
блоктар және т.б.) ұстап, көтеруге және
жылжытуға арналған. Жүк түсіру және
ұстау 15 жылдан асатын қуатты неодим
магниті арқылы жүзеге асырылады.
Әмбебап және пайдаланудың
қарапайымдылығы, желілерді
қолданудың қажеті жоқ.
Жүктемені алу үшін магниттің жұмыс
бетін жүктің бетімен байланысып,
магнит өрісін қосу керек. Тұтқаны бұру
арқылы магнит өрісін қосады сонда
17-сурет магнит өрісінің ажыратылуы тұтқасы
бастапқы орнына қайтарылғанда пайда
болады.
Пайдаланылған әдебиеттер:

ҚР білім және ғылым министрлігі
Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан
аграрлық-техникалық университеті
құрылыс мамандығы бойынша
студенттерге арналған оқу құралы.
http://prommaterials.narod.ru/new_stat
/stropy-traversy-zahvaty.htm
http://netref.ru/2-bolim-1-tarau-jabdi-1-
paragraf-jalpi-talaptar.html?page=12
Бақылау сұрақтары:

1. Кеңістікте жүктің орнын ауыстыруға
арналған, жүк қармауышының қайтымды-
ілгерілемелі қозғалысымен циклдік әрекет ететін
көтергіш құрылғы қалай аталады?
Жауабы:

1. Жүк көтергіш механизмдер
БАҚЫЛАУ СҰРАҚТАРЫ:

2. Жүк қармағыш құрылғыларға қойылатын
басты талап қандай?
ЖАУАБЫ:

2. Жүкке және жұмысқа сай келуі міндетті.
Бақылау сұрақтары:
3. Строптарды не үшін және қайда
пайдаланады?
Жауабы:
3. Өнеркәсіптік кәсіпорындарда,
қоймаларда, құрылыс және көлікте, теңізде
және өзен порттарында, кеме жасауда және
атом өнеркәсібінде, жүкті тиеу және түсіру
жұмыстарында қолданылады.
Бақылау сұрақтары:
4. Магнитті траверлердің артықшылығы
қандай?
Жауабы:
4. Магниттік траверлердің маңызды
артықшылығы жүктемені ұстап тұру үшін
қосымша энергия қажет емес. Магнит сыртқы
магнит өрісін жасайды, ол жақын тетіктердің
жұмысына әсер етпейді. 4 блокта магниті әр түрлі
ұзындықтың ортақ шетіне орнатылып,
орнатылады.
Бақылау сұрақтары:
• 5. Строптардың жүк көтергіштігін артқан сайын
қандай өзгерістер байқалады?
Жауабы:
• Строптардың диаметрлерінің саны артады
және ілмектерінің саны да артады (1-4
аралығында)
Ұқсас жұмыстар
Жүк көтергіш крандарды металлдық конструкциялар
Жук тасымалдау
Нарықтық механизм
Жүк тасымалдайтын
Автомобиль көлігімен жүк тасымалдау қызметтерін көрсету
Бизнес-жоспар. Автомобиль көлігімен жүк тасымалдау қызметтерін көрсету
Балалардағы ЭКГ ерекшелегі Жүрек дыбысының (тон) пайда болу механизм
Жүк бірақ әлі күнге орнында тұр, Бырыңғай тартпаған соң бәрі тегіс
Жүк бірақ әлі күнге орнында тұр, Бірыңғай тартпаған соң бәрі тегіс
Гидро-аэромеханика. Бернулли теңдеуі. Тұтқыр сұйық. Денелердің аққыштығы Қанаттың көтергіш күші
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь