Мұғалім - Сынып журналы
Презентация қосу
Критериалды бағалаудың өткізілу тәртібіне
енгізілген өзгерістер мен толықтырулар
ҚАЛЫПТАСТЫРУШЫ БАҒАЛАУ
Қалыптастырушы бағалау кезінде мұғалім
оқушылардың санын және кері байланысты неше рет
беру керектігін өзі анықтайды.
Қалыптастырушы бағалау нәтижелерін басып
шығаруды және әрі қарай сақтауды талап етпейді.
БӨЛІМ БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ
БЖБ үшін максималды балл, түрлері (бақылау, практикалық,
шығармашылық жұмыс, жоба, ауызша сұрау, эссе және т.б.) сабақта
БЖБ-ны өткізу және БЖБ-ны орындау уақыты нақты айтылмайды.
Тоқсандық және БЖБ бойынша қорытынды балды қою кезінде
түзетілген жерлер, сондай-ақ оқу тапсырмалары мен тапсырма
шарттарының рәсімделу сапасы есепке алынбайды.
Аптасына 1 сағат оқу жүктемесі бойынша тоқсандық БЖБ екіден
артық өткізілмеуі қажет.
Тоқсанда үш немесе оданда көп бөлімдер (ортақ тақырыптар)
оқылатын болса, пәндердің ерекшеліктеріне және оқу мақсаттарының
санын ескере отырып, бөлімдерді (ортақ тақырыптар) біріктіреді.
БЖБ тоқсанның екінші жартысында бір рет, ол аяқталғанға
дейін кем дегенде екі апта бұрын тоқсан сайын бір бөлімді
(ортақ тақырыптар) оқығаннан кейін өткізіледі. Оны екі
кезеңмен жүргізуге болады.
Жоба

ТОҚСАНДЫҚ ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ
Пәндердің күрделілігін ескере отырып, бір күнде ТЖБ-ны үш пән бойынша
өткізуге рұқсат етіледі және тоқсанның аяқталуының соңғы күнінде
өткізілмейді.
Үйде оқитын оқушыны бағалау кезінде мұғалім үйде оқитын оқушының оқыған
оқу материалдары мен жүктемесін ескере отырып, дифференциалды
және/немесе жеке тапсырма құрастырады.
Мұғалім айрықша оқу қажеттіліктері бар оқушыларды бағалау кезінде
дифференциалды және / немесе жеке тапсырмаларды пайдаланады, сондай-ақ
тәжірибе алушының ерекшеліктерін ескере отырып, бағалау критерийлерін
өзгертеді.
«Өзін-өзі тану», «Көркем еңбек», «Музыка», «Дене шынықтыру», «Кәсіпкерлік
және бизнес негіздері» және «Графика және жобалау» пәндері бойынша
жиынтық бағалау өткізілмейді.
Тоқсан соңында («Дене шынықтыру», «Кәсіпкерлік және бизнес негіздері» және
«Графика және жобалау»), жарты жыл («Өзін-өзі тану», «Көркем еңбек»,
«Музыка»,) және оқу жылының соңында аталған пәндер бойынша «есептелінді»
(«есептелінген жоқ») деген белгі жазылады.
Электрондық журнал
Педагог қызметкерлердің жүргізетін
құжаттары
Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым
министрінің 2018 жылғы
26 қаңтардағы №32 «Орта
білім беру ұйымдарының
жеке санаттағы педагог
қызметкерлері жүргізу үшін
ұсынылатын құжаттардың
тізбесі туралы» бұйрығы
ҚҰЖАТТАР ТІЗІМІ
Педагог қызметкерлері Орта білім беру ұйымдарының жеке санаттағы педагог қызметкерлері
жүргізу үшін ұсынылатын құжаттардың тізімі
Мұғалім - Сынып журналы*;
- Күнтізбелік-тақырыптық жоспарлау*;
- Әр сабақты жоспарлау немесе қысқа мерзімді жоспар*;
- Критериалды бағалау бойынша құжаттар (суммативтік және формативтік бағалау);
- Білім алушылардың күнделіктері*.

Сынып жетекшісі қызметін атқаратын - Сынып журналы*;
мұғалім - Білім алушылардың жеке іс қағазы (соның ішінде білім алушылардың сабақ
үлгерімі туралы табелі);
- Тәрби жұмысының жоспары (жылына бір рет толтырылады оқу жылының
басында);
- Ата-аналар жиналысының хаттамалары
- Білім алушылардың күнделіктері*.

Директордың орынбасары (оқу ісі, - Оқу жылына арналған жалпы мектептік жұмыс жоспары;
тәрбие жұмысы және т.б.) бөлінген - Оқу жұмыс жоспары;
қызметтік міндеттерге сәйкес - Тарификация;
- Сағаттар есебі;
- Жұмыс уақытын тіркеу табелі;
- Сабақ кестесі;
- Емтихан қорытындыларының хаттамалары;
- Ата-аналар жиналысының хаттамалары;
- Бітіруші түлектерді жұмыспен қамтуды есепке алу журналы;
- Білім алушылардың мақтау қағаздарын және мақтау грамоталарын, сабақ үлгерімі
туралы табельдерді беруді есепке алу кітабы*;
- Босатылған және ауыстырылған сабақтарды есепке алу журналы;
- Оқу-әдістемелік жұмыс бойынша құжаттар;
- Мектепішілік бақылау бойынша құжаттар;
- Педагогтерді аттестаттау бойынша материалдар*.
ЕСКЕРТУ
Орта білім беру ұйымын электронды жүйеге қосқан
кезде тек электрондық түрде толтырылады, қағаз
нұсқасын толтыру қажет емес.
Факультативтік сабақ беретін немесе үйде оқытатын
мұғалімдер факультативтік және үйде оқылатын
оқушылардың журналдарын толтырады.
Мектепке дейінгі сыныптар болса, мектепке дейінгі
сыныптардың журналдары толтырылады.

Ұқсас жұмыстар
5- сынып оқушыларын пәндік оқуға бейімдеу
Емтихан тапсырмалары
Сынып оқушыларының жетістіктері
Компьютерге мәтін енгізу құрылғысы
Психолог және мұғалімдер ұжымы
Macromedia Flash - ортасында векторлық графика мен жұмыс
"Жас келсе,іске!" жас ұстаздардың топтық сайысы
Шұғыла жалпы орта мектебінің информатика пәні мұғалімі
Қостанайдағы орыс - татар мектебі
Психологиялық сұраныстар журналы
Пәндер