Өркениет және мәдениет ұғымдары
Презентация қосу
Өркениет және
Мәдениет
Жоспары :
• Өркениет және мәдениет
ұғымдары
• Шығу тарихы
• Батыс және Шығыс мәдениеті
Өркениет (цивилизация)
семантикалық жағынан алғанда
(латын тілінің — «civilis» сөзі)
азаматтық дегенді білдіреді.
Римдіктер бұл үғымды
«варварлықтар» деп өздері
атаған, басқа халықтар мен
мемлекеттерден
айырмашылықтарын көрсету
мақсатында қолданған. Яғни,
«өркениет» олардың түсініктері
бойынша азаматтық қоғамы,
қалалық мәдениеті, заңға
негізделген басқару тәртібі бар
Рим империясының даму
дәрежесін білдіреді.
Ғасырлар бойы қалыптасқан осы екі үғымның мағыналарын
төмендегідей топтастыруға мүмкіндік бар:

Өркениет — мәдениеттің Өркениет — тағылық пен
ақыры, оның кәрілік шағы, варварлықтан кейінгі
руханилықтың антиподы тарихи-мәдени саты (Л.
(Ж.Ж. Руссо,). Морган).

Өркениет — мәдениеттің
Мәдениет пен өркениет прогресі, болашаққа бой
бір. Олар синонимдер (И. сермеуі, қоғамның
Гердер, Э.Б. Тайлор). парасаттылық деңгейі (Ф.
Вольтер, Д. Белл).
Мәдениет дегеніміз (латын
тілінде “cultura”-
өңдеу,тәрбиелеу,білім
беру,даму,сыйлау)-адамдардың
өмірі мен қызметін ұйымдастыру
қалпы мен түрлерінен ,сонымен
қатар олардың жасаған
материалдық және рухани
құндылықтарынан көрінетін
қоғам мен адам дамуының белгілі
бір дәрежедегі тарихи
деңгейі.Мәдениет ұғымын ежелгі
заман оқымыстыларының
шығармаларынан кездестіруге
болады.Ежелгі қала-Полисте
мәдениет ұғымы –есі кірмеген
баланы естияр азамат,мемлекет
қайраткері дәрежесіне дейін
тәрбиелеудің құралы тұрғысынан
қарастырылса,орта ғасырларда
мәдениет ұғымы бірте-бірте
философиялық мағынаға ие бола
бастады.
Шығу тарихы
• Мәдениет ұғымы алғашқы пайда болған кезде ол
адамның табиғатқа ықпал етуін анықтау үшін, яғни оның
дүлей күштерін бағындырып, көздеген мақсатына
жететіндігін білдіру үшін қолданылады. Әсіресе
Мәдениет туралы түсініктің кең қолданылуы XIX ғ-да
Мәдениет өрлеу дәуірінде тарихшылар мен
этнографтардың еңбектерінде ерекше орын алды. Тіпті
сол кезде «Мәдениет тарихы» деген пән де пайда болды.
• Мәдениет ұғымының қалыптасуына ежелгі Рим
ойшылдары да өз үлесін қосты.(Цицерон)
• Ортағасырлық дәуір мәдениетінің негізгі құндылығы
құдай еді. Қайта өрлеу дәуірінде мүлде жаңа таным
қалыптасты.
• 1920 жылдан бастап 1950 жылға дейін ұғымның 157
анықтамасы шықты. Қазіргі кезде ғалымдардың пікірінше
500-дің үстінде мәдениеттің анықтамасы бар көрінеді.
Батыс мәдениеті:
Орта ғасырлар — эллиндік-классикалық мәденіеттің құлдырау шегіне жетіп, ал
одан кейін оның жаңа заманда қайта түлеу кезеңімен сәйкес келетін, ұзаққа
созылған біртұтас мәдени дәуірді қамтиды. Орта ғасырлар мәдениетінің қайнар
бұлағы — «романдық бастаудан» нәр алатын Батыc Рим империясының мәдени
дәстүрлері болып саналады. Олар құқық, ғылым мен өнер, философия, жоғары
құқықтық мәдениет, христиан діні және тағы да басқалары. Бұл мәдени дәстүрлер
римдіктердің «варварлармен» күресі кезеңінде тереңдей түсіп, Батыc Еуропаның
пұтқа табынушы көптеген тайпаларыньщ мәдени өміріңце өз жалғасьш тапты.
Мұндай мәдени тоғысулар Батыc Еуропалық ортағасырлар мәдениетінің
қалыптасып одан әрі дамуына даңғыл жол ашып берді. Мәдениетганушы ғалымдар
көне заманнан бастап жаңа заманға дейін созылатын уақыт шеңберін
ортағасырлар деп атайды. Бұл тарихи кезең бір мың жылдан астам уақытгы
қамтиды, яғни V ғасырдан бастап XV ғасырға дейін созылады. «Орта ғасырлар»
деген термин алғаш рет Италияда Қайта өрлеу дәуірінде пайда болған. Итальян
гуманистері бұл терминді бір жағынан «ежелгі дүние» мен «жаңа заманның» ара
жігін анықтау үшін де қолданған. «Орта ғасырлар» терминінің сол бір тарихи
кезенде қалыптасқан мағынасы біздің заманымызда да өз мәнін жойған жоқ.
Шығыс мәдениеті:
Ежелгі Шығыс адамды ертедегі дүние аясынан алып шыққан ұлы
мәдениеттер отаны болды. Ертедегі дүниеден шыға отырып, Шығыс
адамның дүниеге қатынасының мифологиялық тәсілін жеңе алмады. Бірақ
ежелгі шығыс мәдениеттерінің әлемі – бұл табиғат апаттарының ғана емес,
озбыр мемлекет қуатының құдайдай көрінуі. Ежелгі шығыс мәдениетінің
негізі адамның дербестігі мен еркіндігін мойындамайтын абсолютті бірлік
идеалы болып табылады. Мемлекеттің бұл типі қатаң біріктіру
қажеттілігінен туды, ол нақты табиғат жағдайларына жауап болды. Осы
мемлекет – шығыс озбырлығы зор төрешілдік аппаратпен басқарылады,
оның бірлігі қол астына қарайтын адамдардың өмірі мен өліміне абсолютті
билік етуге ие билеушімен бейнеленеді. Мемлекеттің мұндай типі Ежелгі
Шығыс елдері Египет, Месопотамия, Үнді, Қытайға тән. Медицина едәуір
табысқа жетті. Б.з. дейінгі ІІ мыңжылдықта қытайлықтарға екі ондық
музыкалық аспаптар белгілі болды: барабан, дабыл, сыбызғы, металл
қоңыраулар, ішекті шертпелі аспаптар, үрмелі – бамбуктен, балшықтан
жасалған және басқалар. Б.з. дейінгі бірінші мыңжылдықта арнайы сарай
маңындағы музыкалық қызмет құрылады, сонымен мәдениеттің барлық
сфералары реттеуге бағынып, мемлекеттің билігінде болды.
Пайдаланылған
әдебиеттер:
Ш.Нағымұлы “Мәдениеттану” Фолиант баспасы ,Астана-2010 ж
Ө.С.Төкенов “Мәдениеттану”Алматы-2005 ж
http://bigox.kz/ezhelgi-shygys-madenieti/
Назарларыңызға рахмет

Ұқсас жұмыстар
Семинар жоспары
Дінге сенбейтін немесе қатыссыз адамдардың саны қазіргі әлемде жаппай өсу үстіндеде
Адам және мәдениет
Мәдениет және өркениет ұтымдарынын жалпы аныктамасы
МӘДЕНИЕТ ЕРЕКШЕЛІГІ
Өркениет азаматтық қоғам, қалалық мәдениет
Материалдық және рухани мәдениет
Саяси сана. Мәдениет және өркениет
МӘДЕНИЕТ ЖӘНЕ ӨРКЕНИЕТ
ШЫҒЫС МӘДЕНИЕТІ
Пәндер