Салықтың жіктелуі объекті бойынша салық салу
Презентация қосу
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ БИЗНЕС УНИВЕРСИТЕТІ
ЭКОНОМИКА ЖӘНЕ ЕСЕП ФАКУЛЬТЕТІ
БУХГАЛТЕРЛІК ЕСЕП ЖӘНЕ АУДИТ
КАФЕДРАСЫ

Дипломдық жұмыс
Тақырыбы

Қаржылық және
салықтық есеп:
жағдайы мен жетілдіру
жолдары
Дипломдық жұмыстың
құрылымы

Үш бөлімнен,
қортынды және
Қосымшадан
Кіріспеден қолданылған
тұрады
әдебиеттер тізімінен
Дипломдық жұмыс үш бөлімнен тұрады

Бірінші бөлімде: қаржылық есеп пен
салықтық есептің мәні, мазмұны, міндеті,
мерзімі, атқаратын қызметтері
қарастырылған.
Екінші бөлімінде: ТОО «Компания Neo
Азия» ұйымының активтері және
міндеттемелерінің есебі, меншікті капитал
есебі туралы талданды.
Үшінші бөлімінде: салықтардың
экономикалық мәні, тікелей, жанама салық
есебі, оны жетілдіру жолдары туралы
мағұлмат.
Дипломдық жұмысымның
мақсаты
Мемлекетіміздегі кәсіпорындардағы
қаржылық есептің жүргізілуі, ал салықтар
мемлекетпен бiрге пайда болды және
мемлекеттiң өмiр сүрiп, дамуының негiзi
болып табылады. Бұл жердегi алдыға
қойылатын мақсат - қаржылық есеп,
салық ұғымы және оның әлеуметтiк
эканомикалық мәнiмен, қажеттiлiктері
туралы түсiнiк.
Дипломдық жұмыстың
міндеті

Қойылған мақсатқа жету,
қаржылық есеп пен
салықтық есептің
экономикалық мәнi, олардың
функциялары мен
мiндеттерiн жүзеге асыру
болып табылады.
Қаржылық есеп беру
Кәсіпорынның өткен
кезеңдегі қаржылық-
шаруашылық қызметін
сипаттайтын барлық
көрсеткіштер жүйесін
айтамыз. Есеп беру
процесін жасау есеп
жұмысының соңғы
сатысы болып
табылады.
Қаржылық есеп берудің
мақсаты
Өзпайдаланушыларына заңды
тұлғаның қаржылық жағдайы туралы
сенімді, мәнді және пайдалы
ақпараттарды беру болып табылады.
Қаржылық есеп берудің
пайдаланушыларының қатарына
потенциалды инвесторлар, кредиторлар,
жабдықтаушылар, сатып алушылар,
еңбеккерлер, сондай-ақ мемелекеттік
органдар кіреді.
Есеп беруге қойылатын негізгі
талаптар:

Кәсіпорын қызметінің Барлық
нәтижесін анық көрсеткіштерді
және объективті бір-бірімен қатаң
көрсету түрде үйлестіру

Бухгалтерлік пен
Әдістемелік және
жедел-статистикалық
басқа да
есеп берудің
ережелерді
сабақтастығын
сақтау
сақтау
Кәсіпорынның қаржы жағдайы
Ресурстардың қолда барын,
орналастырылуын және
пайдаланылуын, кәсіпорынның
қаржылық тұрақтылығын,
баланстың өтімділігін
көрсететін көрсеткіштер
жүйесімен сипатталатын
кешенді түсінік. Есеп беру
кәсіпорын мүліктерінің жалпы
құнын, шашыратылған
құралдардың құнын, ұтқыр
(айналым) құралдардың,
материалдық айналым
құралдарының құнын,
кәсіпорынның меншікті
қаражаттарының, қарыз
қаражаттарының мөлшерін
анықтауға мүмкіндік береді.
Ұйым активтердің есебі
Бухгалтерлік есепті бизнестің тілі деп те атайды. Ол іскерлік
әлемде әр түрлі субъектілер арасындағы мәліметтерді
мазмұндау үшін кеңінен пайдаланылады. Бухгалтерлік
есептің түсініктеріне менеджерлер, меншік иелері,
инвесторлар, қалай болғанда да іскерлік өмірге тартылған
барлық адамдар сүйеніп іс жүргізеді.Біздің елдің нарықтық
экономикаға көшуі бухгалтерлік есеп пен есептілігі рөлінің
едәуір кеңеюіне алып келді. Бұл инвестициялық және басқа
да шаруашылық шешімдер қабылдап және сонымен қатар
бухгалтерлік мәліметтерге сүйенетін субъектілер өрісінің
кеңеюімен байланысты. Есеп пен есептілікке қойылатын
талаптар соған сәйкес өзгереді. Егер бұрын есеп пен
есептілік жүйесі мемлекеттік жоспарларды орындау
нәтижелерін бейнелеуге бағытталған болса, енді негізгі
мақсаты, есептілік беретін компания қызметіне қызығушы
тұлғалардың кең өрісін дұрыс ақпаратпен қамтамасыз ету
болып қалады .
Салық
Салық
Төлемі мемлекеттік мәжбүрлеу шарасымен
қамтамасыз етілетін, тұрақты және
баламасыз, қайтарылмайтын сипаттағы
белгілі бір мөлшерде, мемлекетпен заңды
бекітілген – салық субъектісімен жүргізілетін,
тиісті құқықтық негіздегі өкілетті органмен
әкімшілік тәртіпте мемлекет табысына
міндетті түрде аударылатын ақшалай
немесе натуралды төлем.
Салықтың жіктелуі
объекті бойынша салық салу;
пайдалану бойынша;
салық алынатын органдар бойынша;
экономикалық белгілері бойынша;
салық салу объектісін бағалау
деңгейі бойынша
Әлемдік тәжірибеде онда бухгалтерлік
есептің қатысу деңгейі бойынша, салық
есебінің үш түрі бөліп көрсетіледі:
Бухгалтерлік салық есебінде салық есебінің көрсеткіштері тек қана
бухгалтерлік есептің деректері бойынша қалыптасады.
Есептелетін салықтардың саны бойынша, салық есебінің осы түрі
салық салудың отандық дәстүрлі жүйесі оның жан-жақтылығын
көрсететін бухгалтерлік есептің көрсеткіштеріне сүйенеді.

Аралас салық есебінің көрсеткіштері бухгалтерлік есептің деректері
негізінде, бірақ салық салу мақсаты үшін белгілі бір әдістерді
пайдаланумен қалыптасады. Салық салудың осы әдісінде салық
төлеуші алғашқыда өзінің бухгалтерлік есебінің көрсеткіштерін
пайдаланады, содан кейін салық заңымен қарастырылған арнаулы
әдістеме бойынша алынған көрсеткіштерге түзетулер енгізеді.

Абсолюттік салық есебінің көрсеткіштері бухгалтерлік есептің
қатысуынсыз өткізіледі. Сөйтіп бухгалтерлік көрсеткіштердің
қатысуынсыз кедендік баж, мемлекеттік баж, полицияны ұстау үшін
алым, суға төлем және т.б. есептеледі.
Салық тікелей және жанама
болып бөлінеді
корпоративті табыс o қосымша құнға салық;
салығы; o акциздер.
жеке табыс салығы;
жер қойнауын
пайдаланушылардың
салықтары мен арнайы
төлемдері;
экспортталатын мұнай
шикізаты мен газ
конденсатына рента
салығы;
әлеуметтік салық;
жер салығы;
көлік салығы;
мүлік салығы;
Қорытынды.
Қорыта келе айтсақ, қаржылық есеп беру дегеніміз кәсіпорынның өткен кезеңдегі
қаржылық шаруашылық қызметін кешенді түрде сипаттайтын барлық көрсеткіштер
жүйесін айтамыз. Қаржылық есеп беру басқарушы органдардың жұмысын және
субъектінің ресурстарын, міндеттемелерін және ақша қаражаттарының болашақтағы
ағындарын бағалауға, несие беру бойынша шешімдерге және инвестициялық
қызметтерді қабылдауға пайдалы ақпараттарды береді.
Сонымен қатар, салықтар – мемлекет қазынасын толтырудың, экономиканы дамытудың
негізгі көзі болып табылады, сондықтанда мемлекетіміздің салық салу заңнамасына
сәйкес барлық ҚР азаматтары ел экономикасын көтеруде өз үлестерін қоса отырып
дамыта алады . Салықтар – шаруашылық жүргізуші субъектілердің, жеке тұлғалардың
мемлекетпен екі арадағы мемлекеттік орталықтандырылған қаржы көздерін құруға
байланысты туындайтын қаржылық қатынастарды сипаттайтын экономикалық
категориясы болып табылады.
Экономиканы құрайтын аймақтардың жеткілікті дамуы, функционалдық қамсыздандыру,
экономиканы жеткілікті түрде бағалау, экономиканың макроэкономикалық және
микроэкономикалық деңгейлерін дамыту, Қазақстан экономикасының салық жүйесін
қамтамасыз ету және тиімді салық салу негіздері ретінде экономикалық бәсекеге
қабілеттілігін дамыту.
Осының барлыған ескере келе кәсіпорындар қай кезде болмасын өздерінің есеп
берулерін әділ де шынайы жасауы, ол әр кәсіпорынның, тәуелсіз Қазақстан
мемлекетіміздің экономикалық және қаржылық беделін көтереді, мемлекетіміздегі
тұрақтылықты қалыптастырады деген ойыммен, өз дипломдық жұмысымдағы
материалдарды ескере келе, қаржылық есеп берудің қағидаларын сақтай отырып,
болашақта адал экономист немесе бухгалтер ретінде үлкен компанияның қаржылық
есеп беруі менің қолымнан немесе өзімнің үлесімді қосу арқылы жасалады деген
ойдамын!

Ұқсас жұмыстар
Салықтың жіктелуі
Мемлекеттің бюджет жүйесі
Салықтық бақылау түрлері
ҚАРЖЫ-ҚҰҚЫҚТЫҚ КАТЕГОРИЯ РЕТІНДЕГІ САЛЫҚ
Салық элементтері
САЛЫҚ ҚҰҚЫҒЫ ТУРАЛЫ
Жергілікті бюджет кірістерін қалыптастыруда мүлік салығының алатын орны
КӨЛІК САЛЫҒЫ
Көлік құралдарына салық төлемейтін мыналар
ҚР БЮДЖЕТТІК КІРІСТЕР ҚҰРЫЛЫМЫНДАҒЫ САЛЫҚТЫҚ ТҮСІМДЕР
Пәндер