Оқу үдерісін Саралап оқыту тәсілдерін қолдану ұйымдастырудағы педагогикалық әдіс - тәсілдер


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Оқу үдерісін Саралап оқыту тәсілдерін қолдану
ұйымдастырудағы
педагогикалық әдіс-тәсілдер

Оқу үдерісінде АКТ қолдану
Талқылау

Педагогика ғылымында оқушылардың
жас және жеке тұлғалық ерекшеліктеріне
сәйкес оқыту қағидасы;
Саралап оқытудың өзектілігі және
мүмкіндіктері;
Саралап оқытудың мақсаты
Оқыту тәжірибесіндегі саралау

Саралау дегеніміз не? Сыныптағы жұмысты
Біз оны тәжірибеде саралаудың ең кең таралған
қалай жүзеге асырамыз? тәсілдері:

• Тапсырма;
Тапсырмаларды саралауға
• Ресурстар;
мысалдар келтіріңіз.
• Жылдамдық; Үлестірме
Әріптесіңізбен • Нәтиже; материалға
идеяларыңызды қараңыз. Осы
• Диалог және
талқылаңыз. қолдау; әрекеттерден
сіз
• Бағалау; қайсыларын
• Топтасу қолдандыңыз
?
Әр тәсіл
туралы сіз не
ойлайсыз?
Оқыту тәжірибесіндегі саралау

Саралау түрлері

Нәтиже арқылы Тапсырма
саралау Жалпы Әртүрлі арқылы
тапсырма тапсырма саралау

Жалпы Әртүрлі
ресурс ресурс

Ресурс және қолдау
көрсету арқылы саралау
Оқыту тәжірибесіндегі саралау

Талқылау:
•Сабақта сараланған тапсырмалар қолданудың маңызы қандай?
•Сіз өз тәжірибеңізде саралауды қалайша барынша тиімді
пайдалана аласыз?
Сіз:
жоспарлау кезінде оқушының бұрынғы тәжірибесі мен
үлгерімін қаншалықты ескересіз?
оқушыларға түрлі деңгейлерге қол жеткізуге мүмкіндік
беретініңізге қаншалықты сенімдісіз?
сіз оқушының қабілетіне сәйкес қосымша мүмкіндік, балама
тапсырмалар мен қолда бар қажетті ресурстарды қалай
пайдаланасыз?
Саралап оқыту әрбір оқушының жеке қажеттіліктеріне сәйкес
тапсырма мен нұсқауларды, материал мен әдіс-тәсілдерді іріктеп
қолдану үдерісі, оқушыларды оқуға ынталандыруға, шығармашылық және
сын тұрғысынан ойлау дағдыларын дамытуға септігін тигізеді
Саралау
Саралау оқушылардың танымдық қажеттіліктерін қанағаттандыру
әдістерінің бірі болып табылатындығын және дарынды балаларды
қолдауға көмектесетінін атап өту керек. Саралап оқыту оқушылардың
жеке және тұлғалық ерекшеліктері, олардың білімі мен тәжірибесі,
қабілеттері мен танымдық мүмкіндіктері ескерілетін оқу үдерісін
ұйымдастыруды көздейді. Осы ретте жасырын және айқын саралау
жүргізуді қарастыруға болады. Саралап оқыту тәжірибесі
көрсеткендей, бастапқы кезеңде мұғалімдер диагностика жүргізеді
(жасырын саралау), одан кейін айқын саралау жүреді, оның
барысында оқушылар өзінің жеке бағдарын жасап, оқу үдерісіне
саналы әрі белсенді түрде қатысады. Мұғалімдер оқушыларды
жоғары деңгейлі тапсырмаларды таңдауға ынталандыруы керек.
Саралап оқыту үдерісінде әр оқушы оқу материалының күрделілік
деңгейін таңдау кезінде өзінің жеке ерекшеліктері мен қажеттіліктеріне
байланысты шешім қабылдайды. Алайда бұл барлығына міндетті
деңгейден төмен болмауы тиіс.
Зерттеуге негізделген оқу

Зерттеуге негізделген оқу деген не?
Зерттеуге негізделген оқуды қандай пәндерге қолдануға
болады?
Зерттеуге негізделген оқыту мен оқу дәстүрлі әдістен
қалай ерекшеленеді?
Зерттеуге негізделген оқудың қандай артықшылықтары
бар?
Сабақта оқушылардың зерттеу дағдыларын, өзара қарым-
қатынас жасау, өзін-өзі бағалау дағдыларын қалай дамытуға
болады?
Оқушылардың зерттеушілік жұмысы дегеніміз не? Оны
қалай ұйымдастыруға және басқаруға болады?
Оқушылардың зерттеушілік қабілеттерін дамытуда жоба
жұмыстарының маңызы қандай?
Пән бойынша жоба жұмыстарын орындаудың
ерекшеліктері қандай?
Ғылыми зерттеу дағдылары:
Қадағалау
Ғылыми зерттеу жұмысын жоспарлау
Деректерді жинау және ұсыну
Нәтижелерді түсіндіру

Ақпараттарды жинайтын, талдайтын және жинақтайтын, белсенді түрде
бақылайтын оқушылар бір қорытындыға келеді, проблемаларды шешу
және ойлаудың маңызды дағдыларын дамытады.
Оқу үдерісінде АКТ қолдану

Талқылау
Оқу үдерісінде АКТ-ні қолдану мақсаты;
Пәнді тиімді оқыту құралы ретіндегі АКТ-нің рөлі;
Педагогтердің өзінің оқыту тәжірибесінде АКТ-ні
қолданудағы қиындықтар
Оқу үдерісінде АКТ қолдану

ICILS-2018 (International Computer and Information
Literacy Study) Компьютерлік және ақпараттық
сауаттылықты халықаралық зерттеуі (www.iea.nl).

http://iac.kz

Мұғалімдердің АКТ қолдану құзіреттілігі:
салыстырмалы талдау (ЭЫҰД)
Ересек адамдардың құзыреттілігін бағалау бойынша
халықаралық бағдарлама (Programme for the
International Assessment of Adult Competences -PIAAC)
Өзін-өзі бағамдау

Рефлексиялық
күнделік:
Білім
алушылардың өзіндік
реттелуі арқылы
оқуын басқару үшін 1.Оқуды жақсартатын тиімді оқыту және оқу
белсенді оқу тәсілдерін түсіндіру.
ұйымдастырудың 2.Белсенді оқудың маңызын ашып көрсету.
3.Оқушылардың өзін-өзі реттеу арқылы
маңызы оқуының мәнін түсіндіру.

Ұқсас жұмыстар
ӘЛЕУМЕТТІК-ПЕДАГОГИКАЛЫҚ БІЛІМБЕРУ ҮДЕРІСІН ҰЙЫМДАСТЫРУДАҒЫ ШЕТЕЛДІК ЖӘНЕ ОТАНДЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК СИПАТЫНА ТАЛДАУ
Кредиттік оқыту технологиясы
Деңгейлеп оқыту
Сабақты мақсатты талдау
Мектепке дейінгі тәрбие және білім беру ұйымдарында инновациялық іс- әрекеттерді қолданудың жаңа бағыттары
Кредиттік оқыту
Ағаш карталары
Инновация ұғымы
ОҚЫТУДА ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНУ
Жоғары мектептегі жаңа білім беру технологиялары
Пәндер