Компьютерлік білім беру


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Дәріс материалы:
Компьютерлік білім беру. Компьютерлік
сауаттылық және оқушылардың
ақпараттық мәдениеті

Информатика пәні мұғалімі:
Қамалиден Айгерім Сағындыққызы
• Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев «Болашақта
еңбек етіп, өмір сүретіндер - бүгінгі мектеп
оқушылары, мұғалім оларды қалай тәрбиелесе
Қазақстан сол деңгейде болады.
Сондықтан ұстазға жүктелетін міндет ауыр»
дегені мәлім. Ендеше қазіргі заман мұғалімінен
тек өз пәнінің терең білгірі болуы емес, тарихи-
танымдық, педагогикалық-психологиялық, саяси-
экономикалық білімділік және ақпараттық
сауаттылық талап етіледі. Ол заман талабына
сай білім беруде жаңалыққа жаны құмар,
шығармашылықпен жұмыс істейтін, оқу мен
тәрбие ісін жетік игерген, оқытудың жаңа
технологиясын шебер меңгерген жан болғанда
ғана білігі мен білімі жоғары жетекші тұлғаға
айналады.
• Адамның тұлғалық қалыптасуы – үздіксіз және
күрделі процесс. Оқушыға білім бере отырып, біз
оқушының жан-жақты дамуына мүмкіндік
жасауымыз керек.
• Бүгінгі таңда 12 жылдық білім беру жүйесіне
көшумен бірге жеке тұлғаның бойында мәдени-
рухани құндылық қасиеттерін қалыптастыра
отырып оқыту ұрпағымыздың жер шарының кез-
келген жеріне барып, қалаған мамандығын
игеруіне мүмкіндік береді.
Қазіргі педагогика ғылымында негізгі базалық
білімдердің бірі
«құзыреттілік» болып отыр.

Құзыреттілік дегеніміз – тұлғаның бойында білім,
дағды, іскерлік, ерік күш –жігердің болуы.
Құзыреттілік – оқушы іс-әрекетінің сапасынан көрінетін білім
нәтижесі.
Құзыреттілік ұғымы «білім», «білік» және «дағды» сияқты
ұғымдарды қамтиды.
Құзыреттілік – бұл алынған білімдер мен біліктерді іс-жүзінде,
күнделікті өмірде қандай да бір практикалық және теориялық
мәселелерді шешуге қолдана алу қабілеттілігі.
қажетті ақпаратты іздеу,
іздеу талдап таңдап
(іріктеп) алу

Ақпараттық
құзыреттілік ұйымдастыру, түрлендіру,сақтау
арқылы нақты
объектілер
көмегімен
ақпаратты беру біліктері қалыптасады.
Негізгі құзыреттіліктер түріндегі күтілетін
нәтижелер:

- өзін-өзі - нені - өз білімін
-өз қызметіне қорытындылауға, - өзін-өзі түсінуге меңгергенін, өзгермелі
мақсат қоюға салыстыра бағалауға - өз әрекетінің нені жағдайларда
- жоспарлауға, дәлелдеуге - өзін-өзі әлсіз және күшті меңгермегенін қолдана білуге
жинақтауға - сыни тұрғыдан жақтарын анықтауға үйрету
реттеуге
шешім
көрсете білуге
қабылдауға

Құзыретті оқушы даярлау мақсатында оқушылардың іс-әрекетін
белсендіруге және қарқындандыруға негізделген
технологиялардың бірі-К.
XXI ғасыр –ақпарат ғасыры болғандықтан адамзатқа
компьютерлік сауаттылық қажет.
Бұл сауаттылықтың алғашқы баспалдағы мектептен басталады.
Өйткені, оқушы мектеп қабырғасынан теориялық біліммен қатар
іс-жүзіндегі білімнің алғы шартарын меңгеруі тиіс. Ал теориялық
білімді өмірмен ұштастыру үшін компьютердің керек екені
даусыз.

Компьютерлік оқыту дегеніміз- оқытудың техникалық
құралдарының бірі компьютер мүмкіндіктерін қолдану болып
табылады. Оны қазіргі уақытта электронды оқыту деп
атауда.
Мектепте жас ұрпақ тәрбиесі, оның жеке
тұлғасының жаңашыл қалыптасуы, әлеуметтік
дүниеге көзқарасы, жалпы болмысы, ең алдымен
мұғалімге байланысты.

Оқушы білімінің сапалы болуы бір жағынан ұстаздың
дәріс беру шеберлігі мен жаңа технологияны тиімді
пайдалана білуіне байланысты. Оған компьютерлік
техника, ақпараттық технология және басқа да ғылыми
прогресс әсерін тигізуде.
Компьютермен оқытудың өз мақсаты, мазмұны,
формасы және ерекше өткізуі бар екені белгілі.
Ел президенті Н.Ә. Назарбаев «соңғы 10-15 жыл бойында бәсекеге
қабілеттіліктің жаңа өлшемі пайда болды: салмақ жаһандық
экономикалық жаңа сапаға – «білім экономикасына» өтуіне түсіріледі»,-
деген болатын. Олай болса, әр күні өзгеріске толы бүгінгі жауапты кезеңде
замана көшінен қалып қоймай уақыт талабына сай ертеңгі болашақ жас
ұрпақты білімді етіп тәрбиелеу ұстаздарға зор жауапкершілікті
жүктейді. Ол мұғалімнен үздіксіз ізденуді , өз білімін үнемі жетілдіріп
отыруды талап етеді. Өйткені, еліміздің ертеңі жас ұрпақтың қолында.
Мұғалімнің шеберлігі мен жетістігі – сапалы білім және жақсы тәрбие
алған шәкіртінде. Оқушы шығармашылығын дамыту ісі үздіксіз жүргізіле
бермек. Бұл қоғам талабына сай туындайтын қажеттілік.
Балаларға білім беруді жан-жақты жетілдіру қажет. Дарынын анықтап
дамытуға жағдай жасау керек. Әлемдегі білім беру стандартына сай
жетілген ақыл, ой өрісі дамыған өскелең жас ұрпақ тәрбиелеп, әлемдегі
озық білім берілуі тиіс.
Өмір жаңарған сайын сөздердіңде мағынасы тереңдеп, мәні жаңара
бастады. Бүгінгі күннің басты талабының бірі-білім беру үрдісін
ақпараттандыру жаңа технологияны пайдаланып оқыту.

Ұқсас жұмыстар
Болашақ мұғалімдерді ақпараттық-компьютерлік және математикалық модельдеу негізінде кәсіби дайындау жүйесі туралы
Компьютерлік білім
ЖОМ тарих пәні мұғалімі
ЖАҢА АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯНЫ ҚОЛДАНУ
Болашақ мұғалімдерді ақпараттық- компьютерлік және математикалық модельдеу негізінде кәсіби дайындау жүйесі
Интернет Электрондық желісіне оқулықтарды қосылу пайдалану
ПАЙДАЛАНЫП ОҚЫТУ
Ақпараттық технологиялар арқылы оқушыларға білім беру
Ақпараттық коммуникациялық технологияның білім беруде қолданылуы
Ақпараттық - коммуникациялық технологиялар және білім беру ортасы
Пәндер