Бөлмедегі ауаны жылыту әдістері


Бұл презентацияның бағасы: 250 теңге


Презентация қосу
Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті

«Педагогика және психология»
кафедрасы

Микроклиматтың негізгі
параметрлерін реттеу
жолдары.
Орындаған: «ПжП» мамандығының
4 курс студенті Уразова А.Ж

Орал, 2019ж
Микроклимат
Бұл қызметкер үшін белгілі бір температурадағы
ылғалдылықты сақтау.
Микроклиматтың рұқсатты және оптимальды
параметрлері бар.
Рұқсатты температура – 18 0С (өндірістік
орындарда), 16 0С (коридорларда).
Оптималды температура 20 – 24 0С.
Ауаның салыстырмалы ылғалдылығы – 40 –
60%.
Микроклимат - вентиляция, кондиционерлеу
және жылу жүйесінің көмегімен құрылады
Жұмыс ортасыныц микроклиматы

Сол ортадағы физикалық, химиялық және
биологиялық әсерлердің қосындысын
айтамыз. Олардың негізгі корсеткіштері
болып - ауа температурасы, ауаның
салыстырмалы ылғалдылығы, ауа
қозғалысы, ауаның тазалығын айтуға
болады. Сонымен қатар өндірістік шу, діріл,
жарық мөлшері, электромагниттік, иондық
т.б. сәулелер де қоршаған орта жағдайына
әсер етеді.
Микроклимат еңбек жағдайына байланысты
төмендегідей топтарға бөлінеді:
Қолайлы
(комфортный)

Салқындатқыш
Жоғарғы
микроклимат (кеме
ылғалдылықтағы
жасау өндірісі,
(балық өңдеу цехі,
салқындатқыш
бояу цехі)
камера)

Ыстық
микроклимат Ауыспалы (ашық
(қорыту цехі, ауадағы жұмыс)
химиялық цех)
Ғимараттарда
адамды ыстық Сыртта жұмыс
микроклиматтан істегенде суықтан
қорғау әдістері қорғану әдістері

Микроклиматтың негізгі
параметрлерін реттеу
жолдары.

Бөлмедегі ауаны Бөлмені (жұмыс
жылыту орнын) жылыту
әдістері
әдістері
Сыртта жұмыс істегенде суықтан
қорғану әдістері:
жылы арнайы киімдерді пайдалану;
жұмыс арасында жылынуға үзіліс
жасау. Ол үшін арнайы жабдықталған
бөлмелер болуы қажет.
Бөлмені (жұмыс орнын) жылыту әдістері:

орталықтандырылған
жеке орнын жылыту
Жылытатын ортасына байланысты:
Сумен, бумен, ауамен жылыту қондырғылары.
Сыртқы есіктерден бірден ішке суық ауа кірмес үшін
тамбурлар мен шлюздердің болуы. Ол жерлерге жылы ауа
перделерін ұйымдастыру.
Ғимараттарда адамды ыстық
микроклиматтан қорғау әдістері:
Бөлмені салқындату – желдету қондырғыларын орнату.
Олар да:
- жеке жұмыс орнының ауасын алмастыратын
- жалпы бөлме ауасын алмастыратын болып бөлінеді.
Ауа алмастыру әдісіне байланысты:
а) – ыстық ластанған ауаны сыртқа сорып шығаратын (суық ауа
есік терезе немесе арнайы саңлылаулардан, тесіктерден кіреді);
б) – сырттан суық ауаны қысыммен кіргізетін;
в) – немесе осы екі әдісті қосарлап пайдалану арқылы;
Ауа қозғалысын ұйымдастыру әдісіне байланысты:

Табиғи:
- желдің қысымы арқылы;
- сыртқы және бөлме ауасының қысымының айырмасына байланысты
ауа қозғалысын тудыру;
Жасанды:
- желдеткіш қондырғыларды пайдалану;
Бөлмедегі ауаны жылыту әдістері
Ыстық микроклиматты цехтарда – адамдарға жағдай жасау әдістері.
1. Жалынды, ыстық беретін қондырғыларды оқшаулау немесе адамның сол аймақта болмауын
қамтамасыз ету;
а) Технологиялық процесті өзгерту
б) Ыстық заттармен адам жанаспас үшін, барлық жұмыс процестерін механикаландыру,
автоматтандыру
в) Жылу шығаратын қондырғыларды құрсаулау (теплоизоляция), жылу шығатын бөліктерге тосқауыл
қою. (Бұл әдіс пештердің қабырғасындағы жылуды 130 0С тан 50 0С қа дейін төмендетеді).
г) Су немесе суық ауадан перде жасау (воздушная или водяная завеса)
д) Жұмысшыларға салқындауға, дем алуға бөлме ұйымдастыру, жұмыс уақыттарын қысқарту,
үзілістерін ұзарту, сумен салқындатуды ұйымдастыру.
е) Сусын беруді ұйымдастыру
ж) Арнайы киімдер мен жеке қорғану құрал – жабдықтарымен қамтамасыз ету.
Қортыныды
Қорыта айтқанда, өндіріс орындарында микроклиматтың
талаптарға сай болуын қадағалау керек. Себебі сол жерде
жұмыс істейтін жұмысшылардың денсаулығына әсері
күшті жұмысшылардың жұмыс істеу барысында
денсаулығының нашарлауына жол бермеу қажет.
Назарларыңызға
рахмет!!!

Ұқсас жұмыстар
Желдету жүйесі
Ғимараттарды жылумен қамдау жүйелері
Операция жасайтын бөлменің құралдары
Косметикалық операция жасайтын орын (операция бөлмесі) және оны дайындау
Операциялық блок
Операция жасайтын орын ( операция бөлмесі ) және оны дайындау
Атмосферамен алмасатын жылу
ҚАЗІРГІ ТАҢДАҒЫ БӨЛМЕ ӨСІМДІКТЕРІНІҢ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫН ЗЕРТТЕУ ОРЫНДА
Бөлмеде ауа ылғалдылығы нормада
Қазандық қондырғы
Пәндер