Шошқаларды ұстау жүйелері


Бұл презентацияның бағасы: 400 теңге


Презентация қосу
С.Сейфуллин атындағы
Қазақ агротехникалық университеті

Шошқа
гигенасыОрындаған: 16-03”А” топ студенттері
Мылтықбаева Г.А.
Жұмабекова Л. Т.
Тексерген: Ветеринария ғылымдарының магистрі,

“Ветеринарлық санитария”
кафедрасының ассистенті
Мұсагиева Д.Қ.
Астана-2018
Жоспар:
Кіріспе

Шошқаларды ұстау жүйелері

Шошқаларға арналған қоралар және оларға
қойылатын гигиеналық-санитарлық талаптар

Қабандар гигиенасы

Мегежіндер гигиенасы

Торайларды өсіру гигиенасы

Шошқаларды бордақылау гигиенасы

Қорытынды
КІРІСПЕ
Шошқа малдарына арналған фермаларда, әсіресе ірілендірілген комплекстерде,
олардан аз шығынмен мол өнім алу үшін ерекше көңіл ветеринариялық-
профилактикалық шараларға аударады. Малдардың ветеринариялық
профилактикасы жалпы және арнайы шаралардан тұрады. Бұл прфилактиканың
негізі – жалпы санитарлық-гигиеналық шаралар болып саналады, яғни
ветеринариялық-санитарлық және зоотехникалық-гигиеналық нормативтер мен
ережелерге сүйеніп, шаруашылықтың мәдениетті түрмен дамуын қамтамасыз ету.
Санитарлық-гигиеналық тұрғыдан жоғарғы мәдениетті шаруашылық берік азық
қоры болып, зоогигиеналық талаптарға сәйкес тұрғызылған мал қоралары мен,
малдардың физиологиялық ерекшеліктеріне ылайықталған технологиямен және
ветеринариялық-санитарлық объектілермен қамтамасыз етілген болуы керек.
Шошқа шаруашылығындағы жұмыстардың ритімді (жүйелі) жүріп, жиі мал
тобының алмасуы, механикаландырылған және автоматизацияланған
процесстердің қолданылуы т.б. ұйымдастыру және ветеринариялық
профилактикаға белгілі бір шамалы әсерлер тигізеді. Сондықтан
ветеринариялықсанитарлық және гигиеналық шаралар шошқа өнімдерін
өндірудегі технологиялық процесстерге кіріп, алынатын өнімдердің тиімділігі
және сапасы ветеринариялық құжаттың талаптарына сай болуы керек.
Өндірістік процесстері жоғарғы дәрежеде механикаландырған және
автоматизацияланған, өнім алынуы толық аяқталған циклмен жүргізілетін шошқа
шаруашылықтарын ірілендірілген шошқа комплекстері деп атайды.

Мұндай комплекстердің негізіне шошқа
еттерін үздіксіз (поток) өндіру технологиясы
жатады. Ол кездерде малдарды
технологиялық циклге байланысты бір
орыннан екінші орынға, немесе бір қорадан
екінші қораға ауыстырып отырады

Малдарды жұқпалы аурулардан сақтандыру үшін, оларды комплекстерде
бөлектенген секцияларда ұстайды да, орын алмастыру кездерінде жасалған
жоспар бойынша әр секцияны тазалап, дезинфекциялаудан өткізіп отырады.
- Бордақылауға арналған шошқалар;
Шаруашылықта

- Торайлы аналықтар;
барлық

- Буаз шошқалар;
шошқа

- Қысыр ұрықтанбаған аналықтар;
байланысты бірнеше топтарға бөлінеді.

- Аналық шошқалар;
- Қабан шошқалар; малдары жасына,
жынысына, физиологиялық ерекшеліктеріне және бағытына
Бір фазалы ұстау кезінде торайларды 21,
26, 36 тәулік жастарында енесінен
айырып, сол станокта (орында) өсіріп,
семіртіп, соңынан союға жібереді де, ал
аналық шошқаларды ұрықтандыру
қораларына ауыстырады.

Екі фазалы жүйемен ұстау кезінде
Үш фазалы жүйемен ұстау кезінде торайларды туғаннан бастап
торайларды 26-36, 45 тәуліктік бордақылаудың соңына дейін бір рет
жастарында (салмағы 6-18 кг) бөліп алып, ауыстырады, яғни торайлары 26-36
ол тұрған цехінен өсіру цехіне ауыстырып тәуліктік жастарында енесінен айырады
90-120 күндігіне дейін ұстап, кейін да, сол станокты өзгертпей, үш айлығына
бордақылау цехіне жіберіп союға дейін дейін сонда өсіріп, кейіннен бордақылау
семіртеді. цехіне ауыстырады. Аналық шошқаларды
қысыр-буаз шошқалар цехіне ауыстырады.
Қазіргі кезде негізгі шошқаларды ұстаудың екі тәсілі бар:

Серуенді Серуенсіз

Серуенсіз ұстау тәсілін бордақылауға
Станоктан Еркін (бос) қойылған 15-30 бастан станоктарда
серуендету серуендету топтап ұсталатын шошқаларға
қолданалды.
Серуен алаңдарының ауданы әр
басқа шаққанда: негізгі қабандарға –
15 м², аналық шошқаларға – 10,
енесінен айырған торайларға – 0,8,
өнімдік және бордақылауға арналған
жас шошқаларға – 1,2 м². Серуен
алаңы қоршалған, ал едені
бетондалған болады.

Еркін серуендету түрде ұстаған кезде
шошқалар станокта ірі топтармен
тұрады да, олардың еркін кіріп-
шығуы үшін арнайы айналмалы
станокта есік қаралып, немесе
тесіктер (лаз) қалдырылады.
Шошқаларды ұстау тәсіліне
байланысты станоктарда, жолдарда,
серуен алаңдарында немесе
асханаларда азықтандырады.
Ірілендірілген шошқа комплекстерінде әр өндірістік топтағы
шошқаларды жеке қораларда ұстайды.
Қабандардың қораларында станоктарды екі қатарлы орналастырып, ұзын
қабырғалармен аралығына ені 1 м жол тастап, ал ортадан азық таратып, көң
тазартатын ені 1,4 м кем емес, жол қалдырады. Негізгі қабандарды жекелеп, жас
өнімдіктерін шағын (3-4) топпен станоктарда ұстап, олардың едендерінің ауданын
әр басқа шаққанда жеке ұстағанда – 7, топтап ұстағанда – 2,5 м² қаралады.
Қабандарға арналған қоралар жарық болуы керек. Қараңғыда аталық
шошқалардың ұрығының сапасы төмендейді.
Буаз және қысыр мегежіндердің қораларын жекелеме және топтап ұстауға
арналған станоктармен жабдықтайды. Аналық шошқаларға арналған
станоктардың екі жанындағы қабырғаларының 1/3 бөлігі тұтас, ал қалған
жағы төркөзді болып, көң түсетін арықтың үсті жабылған еденінде тұрады.
Станоктың тұтас қабырғалы бөлігінің едені жылыланған таза болуы керек.
Шошқаларды топтап ұстуға арналған станоктың ені (тереңдігі) 3,5 м артық
болмай, әр станокта 10 бастан көп емес қысыр немесе жеңіл буаз аналықтар
орналастырып, әр басқа 1,8-2 м² еден ауданы есептеледі.
Аналық шошқа қоралары

Шошқа фермалары мен комплекстерінде торайлы және ауыр буаз аналықтарға
арнап қора салып, оларға екі, үш, төрт қатарлы станоктар орналастырып, әр
станокта бір аналықты торайы мен бірге және тууына 7-10 күн қалған
аналықтарды торайлағанға дейін және торайлағаннан соң 30-45 күнге дейін
ұстайды.
Шошқаларды бір фазалы
технологиямен ұстаған кездерде
«Лузинский», ал екі фазалы да ОСМ-
120 типті станоктарды пайдаланады.
Сол сияқты үш фазалы технологиямен
ұстағанда станоктардың типтері ССИ-
2, ОСМ-60 (СОИ-1), СОИЛ-2 типтері
болады. Олардың ССИ-2 және СОИЛ-3
аналықтарды туғызып және
торайларымен 26 күндігіне дейін, ал
СОИЛ-2-45 күндік жасына дейін
ұстауға жасалған. Станок ОСМ-60
(СОИЛ-1) тұқымдық фермалармен
комплекстерде аналық шошқаларды
торайымен 60 күндік жасына дейін
ұстаға қолайлы болады.
Енесінен айырған торайларға
арналған қоралар – тұқымдық және
өнімдік фермаларда, оларды 25-30
бастан топтап ұстауға арналып
салынады. Кейбір фермаларда
енесінен айырған торайларды ұялы
түрде ұстайды (бір ұядағы торайларды
жеке станокта). Енесінен айырған
торайларды ірі топпен ұстаған
кездерде елеулі мөлшерде өсу салмағы
төмендейді. Сондықтан енесінен
айырған торайларды үш ұядан артық
қоспай, яғни 15-25 бастан артық бір
станокқа топтамау қажет. Шағын
фермаларда 0,35 м², тұқымдықтарда –
0,4 м² әр басқа есептеп
орналастырады. Азық науаларының әр
басқа ұзындығын 20 см есептеп
алады.
Жас шошқаларды клеткалы батареяларда жетілтіп
өсіру
Клеткалы – батареяларда торайларды өсіріп-жетілдіру екі сатыда
жүргізіледі: біріншісі торайларды 4-10 күндіктен 30-35 тәуліктік жасына
дейін, екіншісі – 30-35 тен 90-105 күнге дейін жүргізіледі.
Өнімдік жас шошқаларға арналған қораларды, фермалардың
қуаттылығына байланысты сиымдылығын, белгілеп ішіне екі, төрт қатарлы
станоктар орналастырады да, малдарды топтап ұстайды. Бір станокта 10-30
басқа дейін топтап орналастырады. Өнімдік фермаларда станоктың әр басқа
шаққанда ауданы 0,7-0,8 м², ал тұқымдық малдарға – 1 м² дейін есептеледі.
Станоктардың тереңдігі (ені) және ұзындығы 3,5 м болады. Азық науалары
әр басқа шақанда 0,3 м келеді. Ір станоктың ішіне су құбырын орнатады.
Шошқа қорасының ауа температурасы 16-18ºС болуы керек. Ауа
температурасы жоғары болса (30-35º) ұрғашы жас шошқалардың жыныс
күйті шағылысуға уақытында келмей тежеледі.
Бордақылайтын шошқаларға арналған қораларда да топтап ұстайтын станоктармен 2-
4 қатарлы қылып жабдықталады. Әр станоктың сиымдылығы 25-30 басқа дейін болады.
Азық науаларының ұзындығы әр басқа шаққанда 30-32 см кем келмеуі керек. Бірақ,
бордақы малдарын станокта 12-15 бастан артық топтамаған жағдайда, олар бір-бірін жиі
мазаламай, жақсы дем алып, қоң жинап, сақталу пайызы жоғарлайды және малдардың
ауруы азайып, лажсыз сою кемиді.
Станоктардың қабырғаларының биіктігі 1,1 м кем болмай, екі тіркелес станоктардың
бөлігі тұтас, ал азықтанатын бөлігінде, көң түсетін арықтың үстіндегі қабырға тор көзді
болып 10-12 см саңылау размері жасалады. Бордақылаудағы жас шошқалар үшін
станоктың ауданы бір басқа 0,5, ересектерге 0,7-0,8 шаршы метр есептеледі. Станоктың
ені мен ұзындығы 3,5 м артық болмайды.
Қорытынды:
Қазіргі кезде экономикамыздың қалыптасу,даму барысында басты мақсат- малды бағып-
күтудегі бұған дейінгі қол жеткен табыстарымызды қалыптастыру,қарапайым да әрі
тиімді де технологияларды шаруашылықтарға енгізу малшылардың,ғалымдардың және
болашақ мал мамандардың міндеті. Бұл ретте мал шаруашылығын дамытудың,оның
өнімділігін арттырудың және малдың денсаулығын сақтаудың бірден бірі кепілі-
шаруашылық жағдайында зоогигеналық талаптарды,ветеринариялық-санитариялық
нормалар мен ережелерді бқлжытпай орындау. Жануарлар гигенасы мал денсаулығын
қорғау жөніндегі негізгі жайттарды игеру,аурулардың алдын алу малдың өнімділігін
көтеру және оладан мол өнм өндіру жөніндегі мәселелерді дұрыс жолға қою жағын
терең зерттейді.
азарларыңызға рахме
Ұқсас жұмыстар
Қояндардың ұстау жүйелері
Құстарды ұстау жүйелері мен тәсілдері
Қояндарды ұстау
Тамыр жүйелері
Сайлау жүйелері
Иттер мен мысықтарды ұстау тәртібі
Спутниктік байланыс жүйелері
СЕРТИФИКАТТАУ ЖҮЙЕЛЕРІ
КУПАЖДЫ ФИЛЬТРАЦИЯЛАУ ЖӘНЕ ҰСТАУ
Жануарлардың Тыныс алу жүйелері
Пәндер
Stud.kz
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рақмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Жабу / Закрыть